Nguồn mở và các phần mềm Tự do


Trang Nhà

   Phong trào nguồn mở hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Điều này càng trở nên có ý nghĩa khi Việt Nam gia nhập WTO. Do vậy tôi cũng quan tâm và tìm hiểu vấn đề này. Mục đích của tôi hiện nay là tìm hiểu cách sử dụng các phần mềm phổ biến để thay thế các phần mềm thương mại. Trong quá trình đó, tôi cũng đã dịch và viết một số tài liệu về vấn đề này. Tất nhiên những tài liệu cũng miễn phí và các bạn có thể sử dụng.

   Hầu hết những tài liệu này chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trên môi trường web, chúng có thể được chia xẻ để các bạn tham khảo mà không nhất thiết phải hoàn chỉnh. Khi có điều kiện tôi sẽ hoàn thiện từ từ những tài liệu này để chúng trở thành những nhóm nội dung tương đối hoàn chỉnh trong tương lai. Và mọi đóng góp, phê bình đều được nhiệt liệt hoan nghênh!

    Bạn cũng lưu ý rằng tôi không phải là người chuyên về công nghệ thông tin, chỉ mày mò tự học Linux, nên những thứ tôi viết cũng theo kiểu ABC, hy vọng rằng ai không biết gì cũng làm được nếu muốn! :-)

 

Các ứng dụng