Ảnh chuồn chuồn Odonata


Ảnh chụp | Trang Nhà

Prodasineura croconata

    Chuồn chuồn (Bộ Odonata) cũng là nhóm côn trùng rất phổ biến và hầu như ai cũng biết.
    Trang này gồm  hình ảnh một số loài phổ biến. Nếu định danh sai sót, các bạn gửi mail cho tôi biết. Cám ơn!
   
Một số họ chuồn chuồn khác như Chlorogomphidae, Lestidae... tôi chưa có ảnh.

  Hiện nay có rất ít người nghiên cứu chuồn chuồn ở Việt Nam. Đầu năm 2007, Đỗ Mạnh Cương đã xuất bản cuốn danh lục chuồn chuồn của Việt Nam, liệt kê hơn 230 loài, trong đó có ảnh chụp màu của 49 loài. Số loài chuồn chuồn của Việt Nam chắc chắn sẽ còn được tiếp tục bổ sung trong tương lai.