Việt nam có khoảng 1000 loài bướm, và là một trong những quốc gia có số loài bướm đa dạng nhất. Trên trang web này tôi giới thiệu hình ảnh của gần 100 loài bướm phổ biến ở Việt Nam. Các loài khác có thể được bổ sung thêm sau này.

Trong các họ, bướm Giáp Nymphalidae là họ tôi yêu thích nhất vì số loài rất phong phú, hình dáng đa dạng cũng như tập tính rất lý thú.

Nếu có điều kiện, tôi cũng sẽ giới thiệu hình ảnh các loài ở dạng mẫu vật để các bạn tham khảo thêm. Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng, nếu không có ý định thực sự nghiên cứu phân loại bướm hay côn trùng học thì không nên thu thập mẫu vật nhằm bảo vệ thiên nhiên nước ta, vốn đã và đang bị đe dọa bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc thu thập mẫu vật cho mục đích học tập, nghiên cứu cần tuân thủ các quy định về bảo vệ động vật hoang dã.