Trang web của Bùi Hữu Mạnh


Tài liệu | Hình ảnh | Nguồn mở | Sách tôi viết


Xin chào các bạn

Trang web miễn phí của Google đã tạo điều kiện cho tôi chia xẻ thông tin với các bạn.

Tôi quan tâm đến các lĩnh vực: sinh học, bảo tồn thiên nhiên, GIS, nguồn mở, chụp ảnh.

Trang web này phản ánh các mối quan tâm của cá nhân tôi, tuy nhiên hy vọng nó cũng phần nào có ích cho bạn. Mọi góp ý xin vui lòng gửi về địa chỉ bhmanh73 tại gmail chấm com.

Ghi chú: Trang web này được làm trên FireFox nên xem tốt nhất trên FireFox!