Waterwoningen Agata de Bruynkade

(14-12-2018) De gemeente is met projectontwikkelaar NBU bezig met een bouwplan voor waterwoningen aan de Agata de Bruynkade, een plan dat qua opzet overeenkomt met het op twee woningen na niet uitgevoerde oude plan van Circumflex. Het is maar de vraag of dit nieuwe plan voldoet aan de voorwaarden uit de Randvoorwaardennota en de Welstandsparagraaf. (Toen het plan van Circumflex ingediend werd, waren de Randvoorwaardennota en de Welstandsparagraaf er nog niet.)

Randvoorwaardennota: De waterwoningen zijn op een speelse, losse manier op de locatie gerangschikt.. (In de afbeeldingen zien we dat ze niet allemaal haaks op de oever staan, er staan er ook evenwijdig aan de oever.) Minimale afstand van 13.45 meter tov. tegenovergelegen particuliere kavels. Bergingen opgenomen in de woningen.

Welstandsparagraaf: Op speelse manier gepositioneerd, niet op één lijn.Lichte materialen, nautisch karakter. Alle waterwoningen verschillen duidelijk van elkaar.

Het plan waaraan NBU nu werkt voldoet hier niet aan. Zie de notitie "Planvorming waterwoningen aan de Agata de Bruynkade". https://drive.google.com/file/d/1xsh4OOehY9QJYRIvrN9Eo_7eRSdXRDix/view

In het AD van 2 maart 2019 is een stukje verschenen

https://www.ad.nl/rotterdam/waterwijk-boos-over-bouwplan-dit-botst-met-de-spelregels~a4511179/


(Zie je geen bestanden: klik rechtsboven in de rechthoek.)

Waterwoningen kaart hr.pdf