Четата на Капитан Дядо Никола

1. Капитан Дядо Никола, организатор и войвода, облечен в руска капитанска униформа, на кон;
2. Ради Иванов Колесов  от гр. Ямбол, учител в Търново, писар на четата;
3. Йорго /Георги/ Н. Бояджиев  от Лясковец, бояджия и търговец, знаменосец на четата;
4. Свещеник Стоян Брусев – 42 годишен от Лясковец,  свещеник в четата,
5. Иван Търновски  от Търново;
6. Семко Суровичков от Търново;
7. Иван Николов Слабаков  - 31 годишен от Лясковец, земеделец;
8. Илия Пеев от Лясковец,  заловен при сражението, съсечен в Търново;
9. Йорго /Георги/ Х.Николов  от Лясковец, занаятчия;
10. Никола Цанев Шукилов  от Лясковец, земеделец;
11.Петър Д. Манолов  от Лясковец;
12.Стоян Н. Мръцмустаков от Самоводене, преселник в Лясковец, цигулар;
13.Христо Иванов Топалов от Лясковец, земеделец;

Паметна плоча

източник: elika.blog.bg, връзка към цялата статия - линк