Капитан Петко Войвода

Песен за Капитан Петко Войвода

Петко льо, капитанине,
Петко льо, командирине,
(Петко льо, командирине)
яла сай Петко остави
от това пусто хайдутство.
(от това пусто хайдутство)
От това пусто хайдутство
на майка ти сай додяло.
(на майка ти сай додяло)
На майка ти сай додяло
по деня хляба месение.
(по деня хляба месение)
У ноща ризи перанье,
юнашки глави скриванье.
(юнашки глави скриванье)
Петко льо, капитанине,
Петко льо, командирине,
(Петко льо, командирине)

Изпълнение на песента от Васил Михайлов в Youtube можете намерите от този линк


Песента е изпята от Тома Чакъров, с. Соколовци, Смолянско, през 1890:

"Петко лю, капитанине, Петко лю, командирине!
Яла са, Петку, остави от сува пусто хайдутску, хайдутску и харамийску.
- Акташи, мои юлдаши, постойте, холан, чокайте,
йе съм ялчия проводил нах Цариграда голяма,
нах руски командирина, да видим, холан, да чакаме,
какъв ще хабер да дойде, от руски командирина.
Още си дума думаха, ялчия си са зададе и си на Петка викаше:
- Петко лю, капитанине, Петко лю, командирине!
Полни ли ви са пушкине, остри ли ви са сабине?
Утре ще, Петко, да мине през Едрине поля широко
Керима бяла кадъна, със три кучии иманье,
със триста млади сеймене, сеймене, черни манафе.
Стана ми Петко заведе негови млади момчета.
Вървяха, колко вървяха, стигнаха в Едрине поля.
Тамам са таму отишли, че си са, холам, зададе,
Керима бяла кадъна със три кучии имане,
със триста млади сеймене, сеймене, черни манафе
Сеймене са избили, къдонана са хванали, иманену са отньоли.
Кадъна си са моляше: - Халал да ви е бре, Петко,
моену многу имане, имане жолти алтоне, мо мене, Петку, остави!".


Зарани са се събрали
Ловчански лоши помаци
на чуйно село Сиркили,
на Смаиловски ходаи,
тия Смаилом ромонят!
Аго Смаиле, Смаиле,
стани се, аго, премени,
премени, аго, оружи,
че ще ми, аго, да идем
на чуйно село Мароня!
На кон му малим станало
и той от яхър завица!
Станали, та са тръгнали.
А га отишли до ряка,
нашли си моми маронски.
Аджи Махмуд ги питаше:
- Четири моми маронски,
в вашето село голямо
кой има желти алтъни,
алтъни, бели грошове?
- Нашето село голямо
с алтъни не е прочуто,
а е прочуто, прочуто
с вино и бяла ракия.
А га са ошли в Мароня,
най-накрайната механа,
те са нашлили, нашлили
Капитан Петко войвода.
А га се Петко размахна
нах лево Петко, нах десно,
хаджи Смаил се молеше:
- Пусни ме, Петко войвода,
където подям, да казвам,
каква войвода имаме
по тази дюня светлива.

източник: http://www.liternet.bg/, връзка към цялата статия - линк