Книги‎ > ‎

Васил Левски

Апостолът на свободата


Автор: Мерсия Макдермот
Издателство: Изток запад, Златен змей
Народност: английска
Преводач: Иван Градинаров
ISBN: 9789543214747
четвърто издание, 2008 год.
меки корици, 335 стр.
 
Английската българистка Мерсия Макдермот е доктор на историческите науки, чуждестранен член на Българската академия на науките, почетен доктор на Софийски университет „Св. Климент Охридски", почетен професор на Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград, носител на Паисиева награда.
Издала е следните книги: „A History of Bulgaria 1392-1885” (1962), ,,The Apostle Of Freedom” (1967) , „Апостолът на свободата" (1970,1973,1977), „Свобода или смърт. Биография на Гоце Делчев" - на английски и български език (1978, 1979, 1980), „За свобода и съвършенство. Биография на Яне Сандански" (1987) и „Български народни обичаи" - на английски език (1998).
В ръкопис са и следните четири книги: „История на македонския въпрос", „Димитър Благоев", „Катари и богомили" и личните й спомени за България.
източник: knigabg.com
връзка към статията - линкВасил Левски и възкресението на българския народ 


Автор: Акад. Константин Косев
Издателство: Захарий Стоянов
ISBN: 9789540906386
първо издание, 2012 год.
меки корици, 80 стр.

Още приживе, когато изгражда темелите на вътрешната организация в страната,
Левски изпитва известни съмнения и терзания - дали, когато настъпи решителният миг на бунта, българите ще проявят достатъчно кураж, дързост, воля и издръжливост, за да понесат както подобава съдбовните изпитания?
Може би тъкмо поради тези негови тревожни съмнения в тефтерчето му фигурира загадъчният въпрос - народе ????. Българският народ му отговори през април 1876 година по достоен начин, но за жалост Левски нямаше как да узнае отговора му и да види добрата сетнина от своето знаменито творение - Вътрешната революционна организация.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Васил Левски в спомените на съвременниците си
Автор: Стефан Каракостов
Издателство: Симелпрес
ISBN: 9786191830046
първо издание, 2014 год.
меки корици, 270 стр.

Това е фототипно издание на книгата „Васил Левски в спомените на съвременниците си“, отпечатана през есента на 1940г. в тираж от 4000 бр. от софийското издателство „Нов Свят“. Съдържа: Увод. Спомени за дейността на Васил Левски от 18 негови съратника.Предателство. Пред съда. Обесване. Автобиография. Изводи.Книгописен показалец, съкращения и приложения. Портретите и снимки на Левски, брат му и други - общо 10 броя.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Васил Левски - живот, дела, извори. Том 1- Извори

Автор: Димитър Страшимиров
Издателство: Изток-Запад
ISBN: 9786191523688
второ издание, 2014 год.
меки корици, 352 стр.

Васил Левски – този „нечут характер“, както го характеризира Ботев, този „син на нощта, на пустинята, на премеждията“, както ни говори за него Вазов, този необикновен, велик син на нашата земя умееше да наднича далеч в бъдещето на своя народ, да бъде навеки негов съвременник. Оттук и безспорната висота, на която се издига – висотата на последователен, велик български революционер.
А това е българинът, който в писмото си до Панайот Хитов разкрива себе си, смисъла и съдържанието на своя живот, като казва: „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само себе си.“
За Левски се писаха много книги. Много повече, отколкото за всяка друга величина от миналото. Всички тези книги обаче почиват де повече, де по-малко върху смътно запазени спомени от онова време. Аз разделих моята работа на две части: извори и биография. Биографията ще почива върху тези писмени документи, които давам сега.
Димитър Страшимиров
Настоящето издание е второ, преработено издание.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Васил Левски


Автор: Николай Генчев
Издателство: Изток-Запад
Народност: българска
ISBN: 9543218064
първо издание, 2011 год.
твърди корици, 248 стр.
 
В тази книга известният учен Николай Генчев разкрива още веднъж непреходното историческо значение на великия българин чрез неговите идеи, апостолско дръзновение и граждански подвиг. Първата част е написана на основата на стари проучвания на автора.
Във втората част, същинският принос на автора, се търси отговор на въпроса защо Левски е избран и канонизиран като герой и главен мъченик на българската история. Проследява се официалната литературно-публицистична оценка на неговото дело. Специално внимание се отделя на народното преклонение пред Апостола. Като фон са разгледани и ключови проблеми на българската история и народопсихология.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линкВъпросът за залавянето на Апостола на свободата Васил Левски

Автор: Илия Еврев, Петко Еврев
Раздел: Османски период и Българско възраждане
Издателство: АСКОНИ-ИЗДАТ
първо издание, 2003 год.
меки корици, 216 стр.

УВОД
Причините за залавянето на Апостола на нашата национална революция Васил Левски остават все още ненапълно изяснени. Повече от един век будното обществено мнение не престава да се интересува от въпроса имало ли е предателство при залавянето му. Този въпрос не е получил окончателен и правилен отговор, макар че по него е писано толкова много. До сега са се оформили три мнения:
първото - на тези, които твърдят, че поп Кръстьо е председател на комитета в Ловеч, обсебва комитетски суми за свои нужди и извършва предателство, за да спаси собствената си глава;
второто - на тези, които твърдят, че поп Кръстьо не е извършил предателство и отправят обвинения срещу неговите обвинители;
третото - на тези, които твърдят, че няма предателство и залавянето на Левски се дължи на фатално и случайно стечение на обстоятелствата.
Според нас и трите мнения са лишени от основателни и неопровержими доказателства. Ние сме уверени, че залавянето на Левски не се дължи на извършено предателство от страна на поп Кръстьо или на други членове на комитета, нито пък е резултат на случайно стечение на обстоятелствата. Ние твърдим, че залавянето на Апостола идва като пряка последица от редица грешки, допуснати от членовете на Букурещкия и Ловчанския комитети, които довеждат до погрома на Вътрешната революционна организация, а също така и на енергичните действия на турската власт, която успява да разкрие организацията и да залови нейния водач.
Първопричината за погрома, който сполетява организацията, е злополучният избор на Димитър Общи, натрапен против волята на Левски по решение и на двата комитета – Букурещкия и Ловешкия.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Времето на Левски

Автор: Сборник
Издателство: Културно-просветното дружество „Родно Лудогорие”
Народност: българска
ISBN: 9789549493276
първо издание, 2012 год.
меки корици, 424 стр.

СЪДЪРЖАНИЕ
Пламен Митев. Уводни думи
Ваня Рачева. Добруджа във вихъра на руско-турската война от 1828-1829 г.
Милена Тафрова. Между реформите и революцията.
Мидхат паша и българското националноосвободително движение през 1864 - 1868 г.
Владимир Пеев. Добродетелната дружина и преговорите със Сърбия през 1867-1868 г.
Борис Илиев. Васил Левски и Лудогорието
Борис Илиев. Горна баня. (Една интересна книга за бита на шопите и едно неизвестно сведение за посещение на Васил Левски в селото)
Антоанета Кирилова. Комитетите от Голямоизворския окръжен център в материалното осигуряване на вътрешната революционна организация
Борис Илиев. Отново за пълномощно № 3, издадено от Левски на 15.XI.1872 г.
Пламен Митев „Да се върви на бой, без да губим ни минута!" (Размисли върху отколешния спор „за" и „против" идеята на Любен Каравелов от есента на 1872 г. за вдигане на въстание в Българско)
Огняна Маждракова. За подготовката на въстанието през есента на 1875 г. в Старозагорско и Чирпанско и за някои негови герои поборници
Кета Мирчева. За последните години от живота на Любен Каравелов - имало ли е прелом
Борис Илиев. Четата на Таньо Стоянов (Таньо Войвода)
Александър Стефанов. Памятникъ на незабравимий.
Българский поборникъ „Левский" въ гр. София
Списък на съкращенията

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Васил Левски като велик мислител на българската нация

Автор: проф. д-р Димитър Грибачев
Раздел: Български мемоари и биографии, Османски период и Българско възраждане
Издателство: Блаком
ISBN: 9786197010022
първо издание, 2012 год.
меки корици, 108 стр.

СЪДЪРЖАНИЕ
Уводни бележки и пояснения
ЧАСТ ПЪРВА
Васил Левски като уникална историческа личност и като велик мислител на българската нация
1. Кратки биографични бележки за Васил Левски и неговия род
2. Васил Левски - удивително въплъщение на основните човешки добродетели и на някои уникални, положителни качества на българската народност
3. Велики и безсмъртни идеи и мисли на Васил Левски, намиращи се в неговото писмено наследство
A. Кратко пояснително въведение относно същността и съдържанието на понятията: „идея" и„идеология"
Б. Една дузина оригинални, верни и безсмъртни идеи и мисли на Васил Левски относно българското национално освобождение и за проблемите на човека и обществото в бъдещия свят
B. Пет на брой универсални и общочовешки мисли на Васил Левски относно различни неща от живота на хората по света
Г. Някои дълбоко верни, полезни и много поучителни мисли на Васил Левски от различно естество
Д. Предсмъртното писмо на Васил Левски към българския народ
ЧАСТ ВТОРА
Съзвездие от най-верните приятели, съратници,съмишленици и последователи на Васил Левски
I. Снимки и кратки, сбити текстове за най-верните (до смърт) приятели на Васил Левски: Отец Матей - Миткалото, Христо Иванов - Големия и бай Иван Арабаджията
II. Снимки и кратки текстове за най-близките и изявени съратници и помощници на В. Левски.
III.Снимкиикраткитекстовезаеднапо-широкагрупа изявени легендарни съратници и съмишленици на В. Левски в националноосвободителната борба на българския народ
А. Снимките и най-важните исторически дела на националните герои и личности - Г. С. Раковски, Любен Каравелов и Христо Ботев
Б. Снимки и кратки текстове за най-легендарните български воеводи и други известни дейци в националноосвободителната борба на българския народ (Ильо Войвода, Хаджи Димитър войвода, Стефан Караджа войвода, Панайот Хитов, Филип Тодоров Тотю, Таньо Стоянов войвода, бачо Киро, Георги Икономов, Иларион Драгостинов, Тодор Каблешков)
IV. Снимки и сбити текстове за най-ярките дейци и последователи на В. Левски след неговата смърт и в периода на подготовката и провеждането на историческото Априлско въстание през 1876 година
А. Васил Левски като велик предшественик и вдъхновител на Априлското въстание
Б. Кратки и най-съществени думи и мисли за Априлското въстание през 1876 година
В. Няколко съществени факта за самото Априлско въстание и неговото историческо значение
Г. Снимки и кратки текстове за най-ярките и легендарни дейци и последователи на В. Левски в Априлското въстание от 1876 година (Георги Бенковски, Панайот Волов, Стефан Стамболов, Павел Бобеков, Райна Княгиня, Кочо Георгиев Чистеменски, Васил Петлешков, Петър Горанов от Батак и Захари Стоянов)
Заключителни бележки
Използвана литература

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд

Автор: Под редакцията на Александър Бурмов
Издателство: НИКЕ-НТ-89
Народност: българска
поредно издание, 2012 год.
меки корици, 334 стр.

Фототипно издание
В чест на 175 години от раждането на Васил Левски и 140 години от обесването му, решихме, че трябва да припомним историческите факти, такива каквито са били. Документите, които се съхраняват в НБКМ, показват кои са героите и кои няма защо да се кичат с подобно признание. Понеже приемаме, че връщането към автентичния вид на историята е най-висока почит към Апостола, това издание посвещаваме на него и делото му.източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой

Автор: проф. Мария Тодорова
Издателство: Парадигма
Преводач: Димана Илиева
ISBN: 9789543260942
първо издание, 2009 год.
твърди корици, 508 стр.

Изданието, дело на многогодишните наблюдение на Тодорова, хронологически обхваща почти два века, в които се гради посмъртната съдба на най-голямата фигура от националния ни пантеон.
Изследвайки превратностите на неговата героизация, прослава, последвалия низ присвоявания от страна на различни и често противоборстващи политически сили, претълкувания, чествания и накрая канонизация, тази книга се стреми да влезе в няколко широки теоретични дебата и да даде основа за по-нататъшни регионални сравнителни проучвания”, експонира авторката съдържанието на новата си книга.
“Живият архив...” започва и завършва с два дебата, разглеждането на които оформя своеобразната рамка на книгата. Първият е, актуалният през 80-те години спор за костите на Левски и погребването му в църквата „Св. Петка Самарджийска”, който Хайтов води с археолози и историци, а вторият е огласеният през последното десетиление въпрос за канонизирането на “дякон Игнатий Васил Левски”, при чието представяне авторката анализира причините за двойствената оценка за героя. Избирайки да опише епизодите от двата дебата, Тодорова пресъздава атмосферата, в която те протичат.
В същото време тя предоставя на читателя и гледната точка на обществеността – чрез цитати на писма до Тодор Живков, чрез извадки от бележки на граждани, записани в книгата на музея на Левски в Карлово, чрез възпроизводство на разговори и по този начин създава един разказ за България от времето на социализма и след него. Участници в този разказ са както И. Унджиев, първият научен биограф на Левски, така и Ж. Желев, споменават се имената и на Людмила Живкова, и на патриарх Максим.
На читателя ще направи впечатление, че книгата започва и завършва с лична история. Подобни лични истории се преплитат и на други места в текста. Причината за избора на това повествование авторката обяснява с желанието си да експериментира с начина на писане. Книгата е опит да бъде “убедителен научен исторически текст, който обтяга границите на традиционното повествование, като на моменти прибягва до лично обагрена журналистическа проза.”
“Живият архив на Васил Левски и създаването на един национален герой”, имайки се предвид че е писана на английски език, подобно на “Балкани – балканизъм”, е структурирана така, че да запознае в максимална степен западната аудитория с темата “Левски”. В обстойните бележки под линия, както и по страниците на книжното тяло, всеки читател ще се запознае не само със съдбата и дебатите около и за Левски, но ще се проследи художествените интерпретации (поезия, проза, филмиране), свързани с Апостола на свободата. Проследявайки художествените произведения – биографията от Захари Стоянов, одата “Левски” от Вазов, както и гледната точка на д-р Кръстев и кръга “Мисъл” по отношение на Левски, авторката разсъждава върху “създаването” на Васил Левски. Тя стига до убеждението, разглеждайки Вазовото творчество, че “именно начинът, по който той изразява идеите и чувствата за Левски, на практика формира мисленето на цели поколения за героя.” Освен художествените интерпретации, Тодорова, прави обстойни наблюдения и върху учебниците по история, издавани след Освобождението, за да проследи моментите, в които се извършва открояването на Левски над останалите герои. След 1880 г. учебниците по история за началните училища, писани от Стефан Бобчев, акцентират върху мъченията, на които е подложен Левски при арестуването му и въпреки че все още “не е единствената и изключителна фигура на българската национална революция, в каквато ще се превърне през следващото столетие”, внесеният елемент с нечовешките мъчения е първа стъпка към митологизирането на личността му, твърди авторката.
След окончателното изграждане на мита “Левски” през 20-тегодини на XX-век, името му се превръща в “знаме на всички каузи”. Разглеждайки в отделна глава различните “присвоявания” на героя – както от крайната десница през 30-те години, така и от левицата през същия период на миналия век – авторката подчертава, че Левски се възприема безкрисистно като автентичен представител на дадена класа, партия или движение и основият въпрос, който вълнува политическите опоненти е кой остава по-верен на заветите на героя.
Последните две глави на книгата представляват опит да се зададе теоретична рамка на въпроса за героизацията. Авторката изследва как процесът на създаването на герои зависи от историческия контекст и по-специално връзката между светците и героите. Разгледани са проблемите на ритуала и честванията, национализма и религията, които пряко са обвързани със социално-икономическите и културните процеси при посткомунизма. Накрая Левски е поставен в международното „семейство” на националните герои. “Левски е типична фигура в общия героичен пантеон на човечеството, още един портрет в галерията на Кембъл за „героя с хиляди лица”, казва авторката в заключителните страници на изследването си.
Книгата, събирайки между страниците си разнородни проблеми, обединени от личността на националния герой на България и безпристрастното вглеждане и анализиране на дебатите, което авторката с професионализъм прави, ще е безспорно, интересен текст за българския читател.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Изповедникът на Левски поп Тодор Митов 


Автор: Иван Тодоров Иванов
Издателство: СамИздат
Народност: българска
ISBN: 9789549493542
първо издание, 2012 год.
меки корици, 384 стр.

Иван Тодоров Иванов е роден през 1954 г. в гр. Златица. Завършил е Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий". Уредник на Музей „Луканова къща" в гр. Пирдоп, доктор по история. Научните му интереси са в областта на Българското възраждане и на политическия и обществен живот в региона на Средногорието през първите десетилетия след Освобождението.
Автор е на книгите „Златица и Пирдоп през Възраждането" (2001), „Под сянката на Въртопа" (2008) - краеведческо изследване за с. Антон, Софийска област, „История на село Коланларе, Радославово, Чавдар" (2012). Съставител е в съавторство на изданията „Балканът помни" (2008), „Алипия Влайков. Спомени из живота ми" (2008), „Стефан Паприков. Сръбско-българската война 1885" (2011). Има над 30 научни изследвания, публикувани в сп. „Исторически преглед", „Минало" и „Епохи", в издания на Института за исторически изследвания при БАН, Великотърновския университет, в сборниците „Българско възраждане. Идеи, Личности, Събития", „Българското дарителство. История, съвременност и перспективи", „Пловдивски приноси", „Възраждането, дарителството и българските музеи", „Известия на Националния литературен музей", „Панагюрски летописи" и др.
Книгата проследява живота и делото на поп Тодор Стоянов Митов. Роден в Пирдоп, архиерейски наместник в София, изповедник на Левски /той е последният човек, говорил с Апостола/, деец на комитет "Единство", начело на комитета за изграждане на катедрален храм-паметник "Св.Александър Невски", организатор на първото девическо ущилище след Освобождението в София...

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Каравелов и Левски

Автор: Иван Стоянов
Раздел: Български мемоари и биографии, Османски период и Българско възраждане
Издателство: Златен змей
ISBN: 9789547760295
първо издание, 2014 год.
меки корици, 271 стр.

Иван Стоянов е професор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Преподавател е по история на Българското възраждане. Научните му интереси са насочени към изучаване на идеите на политическите течения и организации през XIX в. Особено внимание в тях се обръща на либералната доктрина от XIX в. На тази проблематика са посветени и дисертационните му трудове за получаване на научните степени доктор по история и доктор на историческите науки. По-важните монографични изследвания - самостоятелни и в съавторство, са: „Либералната партия в Княжество България 1879-1886 г.”, 1989; „Славянските комитети и българското освободително движение след Априлското въстание 1876-1878 г.”, 1992; „Страници от новата история на Велико Търново”, 1993; „История на Българското възраждане”, 1999 и второ преработено издание 2010; „Политически идеи на Тайния централен български комитет”, 2002; „Възобновяване на българската държавност - идеи и проекти”, 2002; „Любен Каравелов. Нови щрихи към живота и дейността му”, 2008; „... И някога, и днес, и завинаги... Памет за Апостола”, 2009; „ТЦБК. Идеи и проекти”, 2010; „Европейските измерения на Васил Левски”, 2011; „Васил Левски - Апостола на българската свобода” (на осем езика), 2011; „Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски”, 2012; „Първият биограф на Апостола”, 2013.
Иван Стоянов е първият ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - възпитаник на същия Университет. От септември 2013 г. е председател на Фондация „Васил Левски”.
През 1998 г. Американският библиографски институт го включва в изданието си „Пет хиляди световни личности” (Five thousand personalities of the world, Edition Six, North Carolina, U.S.A., p. 263).

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Апостолът ни завеща...

Апостолът ни завеща...
Година на издаване: 2011
Автор: Димитър Ал.Йончев
Издателство: Дирум
Брой страници: 400

Любезни читателю, ако решите да прочетете разказите в тази книга, ще трябва да знаете, че ни се наложи да се разправяме и да оборваме много лъжи и да чистим много воняща кал в нашата българска история. Затова преценете дали ще ги четете, и ако ги четете, помислете да не си сложите маска на носа и устата или пък противогаз. Все пак ще трябва да знаете, че нашата задача е да представим своята гледна точка и нейната обосновка, а съдът - това сте вие и тези след вас. Стефан Цанев, в том трети от своите Български хроники 1878-1943 г. започва с думите "Оттук нататък, читателю мой, трябва да внимаваме - навлизаме в опасна зона". Аз не знам какво да кажа, освен: смело напред във "водите", в които навлизаме. Димитър Ал.Йончев

източник: emag.bg, връзка към статията - линк
Личният бележник (тефтерчето) на Васил Левски: 1871-1872 -
България и Влашко

Автор: Съставители: Цветолюб Нушев, Тодорка Томова
Издателство: Труд
първо издание, 2007 год.
твърди корици, 260 стр.

Съдбата така е отредила, че гробът на Апостола на свободата Васил Левски не е запазен, няма ги неговите мощи, пред които да се поклоним. Единственото богатство, което ни е останало от него, са няколко кичура коса и документалното му наследство. Всичко написано от ръката му е важно и ценно, но един-единствен документ ни дава възможност да се вгледаме в личния му живот и душевността му – тефтерчето, писано през последните две години от живота му.
Провидението се е намесило и при залавянето на Левски остават непокътнати, зашити в самара на коня на Никола Цветков, част от архива на Българския революционен централен комитет и личният му бележник. Верният му съратник запазва документите и по-късно ги предава на Захарий Стоянов, а след смъртта на Захарий неговата вдовица ги предава на Софийския народен музей, откъдето през 1924 г. са предадени на Народната библиотека, където се съхраняват и сега.
КК „Труд” Ви предлага една уникална книга, която е съставено от две част: факсимилно издание и разчетен текст и коментар на личното тефтерче на Апостола. В това издание е направен нов прочит на личния бележник, придружен с подробен археографски коментар. За първи път са разчетени над 120 думи – една част задраскани от В. Левски, а друга част – неправилно тълкувани досега. Бележникът за първи път е представен самостоятелно факсимилно почти в автентичния му вид.
източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Народе ???? Писма • Личен бележник • Поредица Българска класика

Автор: Васил Левски
Издателство: Захарий Стоянов
ISBN: 9540906733
първо издание, 2002 год.
меки корици, 445 стр.

ВМЕСТО УВОД
От последното (което е и най-пълно) издание на документалното наследство на Васил Левски изминаха почти три десетилетия (Васил Левски. Документално наследство. Юбилейно издание по случай 100 години от гибелта му. Подготвили за печат: Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Здравка Нонева, Виктория Тилева, Николай Генчев. Редактирали: К. Възвъзова-Каратеодорова и Н. Генчев. С, 1973.). След неговата поява на бял свят интересът към писмата и други документи на Апостола не престанаха. В различни списания и вестници се появиха съобщения за нови негови писма и др. По инициатива на Общобългарския комитет "Васил Левски" преди две години бе издаден внушителен том с факсимилета на документалното богатство (Васил Левски. Документи в 2 тома. Съставители: Крумка Шарова и др. Т. I. Факсимилно издание на документите. С, 2000.), с намерение да последва и друг. Но по причини, неизвестни нам, осъществяването на тази задача остава нереализирана и досега. Затова за нас като най-пълно и точно издание на ръкописното наследство си остава изданието от 1973 г.
Да се обърнем към него ни подтикна още едно съображение: в това издание е направен и сполучлив опит за осъвременяване на езика на Апостола, което го прави разбираем не само за специалистите, но и за по-широк кръг читателска аудитория.
На вниманието на читателите предоставяме писмата на В. Левски, както и неговия личен бележник (джобното тефтерче), като изоставяме кратките анотации към всяко едно от писмата и последвалите под всяко едно от тях искови данни и обяснителни записки. Вместо това си позволяваме да дадем в края на тома по-подробни обяснителни бележки за споменатите в документа лица и събития, както и в отделни приложения псевдонимите на Апостола, на другите революционни дейци и комитети. Специално за подрастващите включваме и спомените на Никола Цветков, който е съхранил личния архив на В. Левски буквално в самото навечерие, преди да бъде заловен от османските власти в Къкринското ханче в края на декември 1872 г. Разказът на Н. Цветков е кратък, но изключително важен, за да остане в съзнанието на всички българи при какви обстоятелства е оцелял този архив. Пак с оглед задачата документалното наследство да бъде ползвано от по-широки кръгове от българското общество поместваме и кратък списък на остарелите и чуждите думи в писмата и другите документи. Накрая, за да улесним читателите в ориентирането на съдържанието на документалното наследство на Апостола, сме изготвили и два показалеца - именен и географски.
Надяваме се, че в този вид изданието ще удовлетвори вниманието на всички, които проявяват интерес към оцелелите до нас ръкописи на една от най-титаничните фигури от Възраждането ни.
Ст. н. с. МИЛЕН КУМАНОВ

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Осъден ли е Васил Левски (Правно-историческо изследване)

Автор: Здравко Даскалов
Издателство: Огледало
първо издание, 2006 год.
меки корици, 271 стр.

Без да бъде разкрит нов изворов материал едва ли може да се добави или промени нещо в биографията на Васил Левски. Но изследователите с високи аналитични способности не се отказват да се взират в уж отдавна известните факти. Всяка добре защитена нова теза при непроменения хоризонт на изворовата база справедливо се приема за сензация. Но колцина са проникновено мислещите?
Един от тях бе изненадващо трагично напусналият този свят г-н Здравко Даскалов (1927-2005). След монографията му "Съдбата на Ботевите четници и турското наказателно право" (София, 2002, 328 с.) и поредицата му от статии, посветени на последния период от живота на Апостола, г-н Здравко Даскалов се утвърди като изследовател с приноси в революционната история на Българското възраждане.
Настоящата му книга представлява резултатна полемика с едни от най-авторитетните изследователи на живота и делото на Левски, като Захари Стоянов, проф. Иван Унджиев, Иван Кепов, Никола Гайдаров и някои съвременни историци, писатели и прависти, в която авторът доказва, че Левски никога не е бил съден, а само е разследван от турските власти и в грубо противоречие дори с тогавашния примитивен правов ред в Османската държава е наказан със смърт от турския султан. Наред с това г-н Здравко Даскалов добавя нови аргументи в подкрепа на тезата, че не поп Кръстьо е предателят на Апостола, а Марин Поплуканов и най-близките му сподвижници. Реабилитира и подложените на незаслужено презрение наши възрожденци Иванчо Хаджипенчович, Мано Стоянов, Петър Тодоров Желявеца и Мито Каймакчийски, участвали в назначената от Цариград специална комисия, разследвала Левски, но направили всичко, което е било по силите им, не да разобличат, а да спасят Аопостола.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линкКощунство и с паметта на Васил Левски

Автор: Съставител: Васил Колев
Издателство: Чернат
ISBN: 9789548561037
първо издание, 2009 год.
меки корици, 76 стр.

Материали от пресконференция в БТА, проведена па 17.02.2009 г., по повод някои нови злоупотреби и фалшификации, свързани с Дякона и неговите сподвижници

източник: knigabg.com
връзка към статията - линкПредателите на Левски и безсмъртието на поп Кръстьо. Фанете тогоз!

Автор: Росен Янков
Издателство: Труд
Народност: българска
ISBN: 9789543983438
първо издание, 2014 год.
меки корици, 296 стр.

Прикачен файл: 
* Бестселър на годината
* Допълнено и преработено издание
Книгата описва и анализира премеждията на Васил Левски в последните месеци от живота му и особено в последните часове преди залавянето му на 27 декември 1872 г. 62 дни по-рано, на 26 октомври, е извършено първото документирано предателство на Апостола. Но той е предаван още десетки пъти.
Това е книга не само за предателите на Левски и за това как те се справят с деянието си. Тя е за предателските нагласи на хората и доказва, че е безсмъртен не само Левски, но и неговият предател.
Книгата съдържа първия подробен летопис за епохата на Апостола. Той го поставя в множество контексти и слага рамки на загадъчната му фраза „Времето е в нас и ние сме във времето“.


източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Предателите на Левски. Фанете тогоз! 

Автор: Росен Янков
Издателство: Труд
ISBN: 9543983437
първо издание, 2014 год.
меки корици, 232 стр.
Книгата описва и анализира премеждията на Васил Левски в последните месеци от живота му и особено в последните часове преди залавянето му на 27 декември 1872 г. 62 дни преди тази дата, на 26 октомври, е извършено първото предателство на Апостола, което е документирано черно на бяло. Но той е предаван още десетки пъти - в ареста, пред съда и дори под бесилото му. Това е книга не само за предателите на Левски. Тя е и за предателските нагласи на хората.
С “Предателите на Левски” започва поредица от книги с разследвания на в. “168 часа”.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Масонската ложа и братството на Левски

Автор: Румен Василев
Издателство: Зенит
ISBN: 9789549390063
второ издание, 2008 год.
твърди корици, 302 стр.

1848 г. Париж, Великият Ориент на Франция: "Републиката е в масонството. Републиката ще прави това, което прави масонството, тя ще бъде главният залог за обединението на народите по всички точки на света, по всички страни на нашия триъгълник и Великият архитект на Вселената ще се усмихва от небето при тази благоприятна мисъл за Републиката".
1869 г. Лондон, Джузепе Мацини, лидер на италианското и световно франкмасонство, към делегацията на „Млада България":
„Можете да знаете, че аз съм основал сега едно дружество на всемирен републикански съюз, посрещнат навсякъде с одобрение... Кажете ми сега вие какво имате да ми кажете, като сте дошли от толкова далеч тука при мен".
1873 г. Търново/София. Васил Левски, Апостола на българската свобода, към Никола Цвятков: "Ще се потурча даже, само да остана жив и пак да работя".
1905 г. София. Иван Касабов, масон от международна ложа „Али Коч" и наследник на Георги Раковски: "Този Васил Левски в мое време беше най-верният наш агент, който ходеше из България и проповядваше въстанието. Той наистина беше единственият, най-живият и най-способният агент, който разпространяваше пропагандата на тайните съзаклятни български комитети из България, лично с живо слово и дело, а особено в Софийско, Плевенско, Ловешко и други места. Той беше рядък дух, със смел кураж, примерно действие и самоотрицание..."

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Масонската ложа и братството на Левски. Историческо разследване.

Автор: Румен Василев
Издателство: Персей

първо издание, 2005 год.
меки корици, 281 стр.
 
Изследвайки забравени и потулени спомени на съвременници на Апостола, неговите писма и историографията преди 1944 г., авторът разкрива неизвестни страни от живота и личността на Васил Левски, неговата тайна организация и изобщо българското революционно движение през XIX век.
Книгата проследява нишките, които тръгват от разпъването на Иисус Христос, кръстоносните походи и тамплиерите, минават през буржоазно-демократичните революции в Европа през XVIII и XIX век и стигат до Васил Левски. Оказва се, че най-великият българин е повлиян от масонството и организира комитетите си по матрицата на тайните общества на Свободните зидари. Изданието съдържа множество автентични свидетелства в подкрепа на тази теза и запълва бели петна в историята ни.
източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


" Васил Левски - по спомени на В. Караиванов - първи братовчед на Апостола"

Васил Левски - по спомени на В. Караиванов - първи братовчед на Апостола - Петър Караиванов
Васил Левски - по спомени на В. Караиванов - първи братовчед на Апостола - Петър Караиванов
Автор: Петър В. Караиванов
Издателство:     Отечествен фронт
Година:     1987
Cтраници:     312
Васил Левски и възкресението на българския народ

Васил Левски и възкресението на българския народ
Автор: Константин Косев
Издателство: Захарий Стоянов   
Година:   2012     
Cтраници: 80   


Чистият път
Васил Левски  Летопис


Чистият път - Васил Левски  Летопис
Издателство: ОбщоБългарски комитет и фондация "Васил Левски"
Брой страници: 72

С множество цветни изображения.
Летопис за живота и дейността на Васил Левски. Патриотично четиво за деца и възрастни, богато илюстровано за живота и делото на Васил Левски. Включени са произведения на Иван Вазов за Левски. Текстове от неговата биография и летопис по години, месеци и дни за неговата революционна дейност. Изданието дава възможност с научно-популярния си език, изпълнява ролята на патриотичен буквар за Васил Левски.
Посветено на 173-годишнината от рождението на Васил Левски и 160-годишнината от рождението на Иван Вазов.


Легенди и предания за Васил Левски

Легенди и предания за Васил Левски
Автор: Христина Стоева
Издателство: Славена
Брой страници: 116
ISBN 954-579-142-ХПоследната изповед на Апостола

Последната изповед на Апостола
Автор: Светозар Казанджиев
Издателство: Български писател

Година на издаване: 2010
Брой страници: 134

Книгата на Светозар Казанджиев “Последната изповед на Апостола” е отличена с Националната литературна награда “Николай Хайтов” за 2009 г. Написана под формата на аз-повествование-ремикс от разножанрови текстове – автентични документи (“Тефтерчето на В. Левски”), избрани позовавания и интерпретации от класически произведения за Левски (на Стоян Заимов, Захари Стоянов, М. Макдермот, Ив. Унджиев и др.) и чисто авторски есеистични инвенции, тази поетична по дух творба ни пренася в уникалния въображаем диалог, който Апостолът води със себе си и народа си в килията, очаквайки 40 дни изпълнението на смъртната присъда. В предговора проф. Андрей Пантев пише: “Препоръчвам ви тази книга. От нея ще научите неща, които само сте си мислили, че познавате”.

Анжела Димчева


Обреченост

Обреченост
Автор: Константин Дуфев
Издателство: Славянска литературна и артистична академия
Година на издаване: 2008
Брой страници: 584

Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски

Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил ЛевскиАвтор: Ивайло Христов
Издателство: Издателска къща "Зов"
Година на издаване: 2010
Брой страници: 260

Книгата „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски" проследява историята на полемиката и различните версии за местопогребването на Апостола. Изследването отговаря на три важни въпроса. Първо: как се е отнесъл българският народ към обесения Васил Левски; второ: вярно ли е обвинението, че гробът му е останал неизвестен поради липса на историческо чувство у нас, и последно - дали тленните му останки са били изоставени в гробищата за престъпници на София, или са се намерили сърцати и достойни българи, които да го погребат по християнски, или всички са били жалки страхливци. Нали такова е и предсмъртното желание на Левски, изказано пред Никола Цвятков по пътя им от Търново към София: „Ако ме обесят, поне ще ми остане гроба в България и всякой ще го знай, а ако ме пратят на заточение, ще ми изгният костите надалеко."