Книги‎ > ‎

Христо Ботев

Христо Ботйов: Летопис за живота и дейността му
 
Автор: Николай Жечев
Издателство: Български писател
първо издание, 2008 год.
меки корици, 308 стр.
 
Предлаганият летопис отразява в сбита форма и в строг хронологичен порядък жизнения път и дейността на великия български поет и революционер Христо Ботйов от неговото раждане до саможертвата му в името на свободата на Отечеството през 1876 г.
Изложението в този труд се базира на различни документални, мемоарни и други източници, както и върху досегашните постижения на ботевознанието въобще.
Летописът е съставен върху най-общите принципи, използвани при изработването на отпечатаните вече подобни издания, посветени на други видни възрожденски дейци.
С богатството от фактологичен материал, с обилната и сериозна информация той предоставя интересни и подробни познания за жизнеописанието на Христо Ботйов.

източник: knigabg.com, връзка към статията - линк


Кой уби Ботев
Автор: Стефан Влахов-Мицов
Издателство: Пропелер
второ издание, 2006 год.
меки корици, 295 стр.

Второ допълнено издание.
Ботев поиска да влезе в територията на войводството с представи за него от народния фолклор, но участта му доказа огромната пропаст между афишираните у българите критерии за етика и нравственост и житейските им проявления на битово равнище. По силата на вулгарния прагматизъм Ботев трябваше да възприеме съветите да пише бунтовни стихове, докато се грее в собата при жена си. Много от световните гении на духа, тръгнали да осъществяват на дело революционните си мечти, са загинали. Но Войводата падна от ръката на другарите си заради отвратителното двуединство между вековното живуркане и вегетиращата мизерия на духа, която го обуславя.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линкСъдбата на Ботевите четници и Турското законодателно право

Автор: Здравко Даскалов
Издателство: СамИздат
ISBN: 9549031519
първо издание, 2002 год.
меки корици, 298 стр.
 
ПРЕДГОВОР
Предложеното на вниманието на читателя творение несъмнено ще предизвика голям интерес поради многостранната стойност, която то притежава.
Още в самото подзаглавие е посочено, че то е "правно-историческо изследване", но тази характеристика на самия автор не изчерпва същността на съдържанието на труда.
Най-съществената страна на книгата, основната и стойност, е дълбокото и компетентно изследване на наказателните процеси. Описанието им не е проста хронология на събитията и процесуалните действия. То се основава не само на богатата документация, която авторът е проучил, но съдържа и нещо много ценно особено за онези читатели, които биха проявили интерес към книгата като юристи - правният анализ на тези процеси. Този анализ е направен компетентно от правник с дългогодишен опит и познания в много области на правото, а не само в наказателното право.
За правния анализ на наказателните процеси, авторът е направил много ценно проучване на наказателно-правната и наказателно-процесуалната системи на Турската империя. В това отношение без съмнение книгата е принос към правно-историческата наука.
Доколкото книгата съдържа уникални данни за съдбата на редица четници от четата на Христо Ботев, много от които неизвестни на широката читателска публика, тя представлява много голям принос към историята на българското националноосвободително дело. Изложеното в нея се базира на автентични източници.
С историческата стойност на книгата е свързано и още едно важно качество - родолюбивият и патриотичен дух, който е проникнал в цялостното описание на процесите и съпровождащото го оценяване на историческата обстановка на епохата.

източник: knigabg.com, връзка към статията - линк


В търсене на истината за гибелта на Ботев

В търсене на истината за гибелта на Ботев
Година на издаване: 2011
Автор: Илия Луканов
Издателство: Издателско ателие Аб
Брой страници: 190

Предлаганата монография разглежда убийството на Христо Ботев в светлината на досега пренебрегвани аспекти, концентрирайки вниманието върху някои изключително съществени фактологически особености. Нейният критичен патос е зареден с неприкрито възмущене от примиренческия конформизъм на официалната историография. Същевременно пък, от друга страна той изразява остра реакция против нихилизма в подхода на редица търсещи сензационност съвременни историци, писатели, журналисти към подвига и мистериозната смърт на великия Ботев. С езика на фактите в книгата са изтъкнати онези бойни и морални добродетели, които са превърнали "спартанския поход под предводителството на Ботйова" в най-високия връх от въоръжената борба на българския народ срещу османското господство.

източник: emag.bg, връзка към статията - линкПремълчани истини за Ботевата чета

Премълчани истини за Ботевата чета
Автор: Илия Луканов
Издател: Издателско ателие Аб
Година на издаване: 2013
Брой на страници: 84
ISBN: 9789547378612

Авторът на тази студия поддържа с нови данни и тълковни разсъждения горещата линия на своята наскоро издадена книга "В търсене на истината за гибелта на Ботев" /София, 2011/. Познавайки изоснови проблематиката на разглежданата материя, той не иска да се примири с недостоверността на официалната версия за убийството на историческия колос Христо Ботев и разпада на героичната му чета. Предлаганият сега на читателското внимание труд разкрива дълбоката основателност на авторовите възражения чрез цяла система от контрадоказателствени аргументи, а безкомпромисният, точен в детайлите анализ е съобразил всичко и не щади никого.
източник: helikon.bg, връзка към статията - линк

Без прошка и без давност

Без прошка и без давност
Автор: Илия Луканов
Издател: Издателско ателие Аб
Година на издаване: 2013
Брой на страници: 132
ISBN: 9789547378858

След публикуваните неотдавна негови книги върху гибелта на Христо Ботев и участта на героичната му чета /"В търсене на истината за гибелта на Ботев" и "Премълчани истини за Ботевата чета"/, сега авторът Илия Луканов ни предлага заключителния опус от широко конципираната си изследователска трилогия. Както подсказва суровото заглавие на книгата, основните акценти в нея падат върху изначалната предпоставеност, възпретятствала повече от столетие разплитането на едно съдбоносно историческо престъпление, и върху неизяснените отговорности за това на определени лица, общности и институции.
източник: helikon.bg, връзка към статията - линк

Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство

внучката-на-венета-ботева-разказва-за-ботевото-семейство
Автор: Венета Рашева-Божинова
Издателство: ОФ
Година: 1976
Брой страници: 190

книгата е налична в електронен вариант на страницата promacedonia.org, връзка към страницата - линк