Книги‎ > ‎

Чипровско въстание

Чипровското въстание 1688 г.

Чипровското въстание 1688 г.
Автор: Петър Чолов
Издателство: Тангра ТанНакРа
Година: 1995
Брой страници:  224
ISBN  9789543780419

"В серията от антиосмански въстания в българските земи след победата на християните край Виена Чипровското въстание заема особено място. В Чипровец, Копиловци, Железна и Клисура живее будно българско население. То има дълголетни връзки със свободния християнски свят, излъчва от своите среди видни представители на католическата пропаганда в Югоизточна Европа, ражда едни от първите български дипломати с разклонени връзки на Европейския континент. Хора като чипровчаните Петър Богдан и Петър Парчевич са били европейци по образование, по дух и по съдба, но в същото време са били пламенни български патриоти, посветили перото и живота си на каузата на българското освобождение..."
проф. дин Христо Матанов

Източник: book.store.bg


Чипровското въстание и европейският свят

Чипровското въстание и европейският свят
Автор: Йоанна Списаревска

Издателство:  Наука и изкуство
Година:  1988
Брой страници:  224


300 години Чипровско въстание: (принос към историята на българите през ХVІІ в.)

300 години Чипровско въстание
Автор: Българска академия на науките Институт по история
Издателство:  Издателство на БАН
Година: 1988
Брой страници:  348 
На своя народ български

Едно начало - Йозо Йосифов
Автор: Георги Нешев
Издателство:  Отечествен фронт
Година:  1987
Брой страници:  157


Едно начало
(EDITURA MIRTON, Timişоara, Румъния, 2013)

Автор: Йозо Михайлов Йосифов
Издателство:
Година: 2013
Брой страници:


“Едно начало” от Йозо Йосифов / 24.02.1927-10.08.1994/ представлява исторически роман. Действието се развива в северозападната част на българските земи през XVII век.
Поводът за написването й е недостойното място, което заема  т.н. “Чипровско Възраждане” в историята на България, както и произведенията на книжовниците от XVII и XVIII век, живели или свързани по произход в гр. Кипровец, днес Чипровци, в българската литература. Периодът се характеризира с изключително голямо за времето си политическо, книжовно, просветно и на последно място религиозно движение

Герои са:
Ячо Пеячев - родолюбив българин от болярско потекло, според предания и твърдения на представители на фамилията;
Петър Солинат -  родоначалникът на организираната католическа пропаганда по българските земи.  Изгражда църкви и манастири, открива училища. Този човек станал действителният основател на Католическата църква в България;
Илия Маринов – католически архиепископ, родолюбив българин, борец за свободата на българския народ. По негово време в католическите църкви започва да се проповядва на български език;
Петър Богдан – по това време католически свещеник и епископ. Автор е на първата "История на България", написана един век преди Паисиевата, както и на други книги с историческа тематика.
През този период се случват изключителни събития, за които се знае твърде малко, или почти нищо:
- Използване за пръв път революционно знаме с извезан лъв;
- Откриване на градско, светско  училище;
- Колеж за свещеници и други.

Източник: falmis.org, връзка към цялата статия - линк