Чети‎ > ‎

Чета на Тодораки Ряховчанина

Състояла се от 16 души. Сформирана в Котленския балкан, с войвода Тодораки (Тодор) Ряховчанина, роден в Горна Оряховица, бивш доброволец в Кримската война.
Четата имала свое бойно знаме. По поръчение на Г. Раковски тя трябвало да изчака навлизането на Първата българска легия в България през 1862 г. и тогава да вдигне населението на Източна България на въстание. Поради ненавременното избухване на въстанието в Габровско, пречките на легията от сръбска страна и други некоординирани действия на замисленото всенародно българско въстание четата на Тодораки Ряховчанина не могла да осъществи поставените й задачи.
Войводата бил принуден да разпусне четата, прибирал знамето и се укрил в Котел.
Липсват сведения за личния състав, кои са били участниците в четата и за нейното движение в Котленския и други части на Балкана.

Лит.: Тонев, В. Цит. съч., с. 219.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов