Чети‎ > ‎

Чета на Тодор Харбоолу и Илия Господинов

По числения си състав четата е била малобройна. Съгласно с предвари­телна договорка тя трябвало да премине в Балкана през 1868 г. и там да се присъедини към четата на Хаджи Димитър и Ст. Караджа, след което да се включи в освобождаването на България. Проектирало се и четата на Тодор Харбоолу и Илия Господинов да бъде с по-голям брой доброволци - 200 души, но се събрали само 20 човека. Ядрото й било съставено от сливенци и тя отишла на Балкана между 9-12 април 1868 г. Но в четата имало и хора, пристигнали заедно или поединично от Румъния.

В очакване на Хаджи Димитър Илия (Гунчо) Господинов предвождал че­тата в продължение на месец и половина с район на действие в Сливенския балкан и долината на р. Тунджа. Достигнала и гр. Котел. Имала 4 сблъсква­ния с турски потери. После се прехвърлила в Карловския балкан, достигнала и Хаин Боаз, Търновско. През цялото лято на 1868 г. четата кръстосвала Бал­кана в очакване да пристигнат Хаджи Димитър и Стефан Караджа с тяхната голяма чета. Но когато се разбрало за тежките им боеве с турските войски и потери, предводителите на малката чета решили да нападнат турската поща от Русе за Цариград, с цел да отвлекат вниманието на властта от Хаджидимитровата чета. Нападението било извършено на 13 август 1868 г. - още не се знаело за гибелта на Хаджи Димитър и на почти цялата му чета. За място на нападението била избрана м. Джендема в Котленския балкан. След това обаче четата се разпръснала. От нея се отделили няколко четници. Планът на вой­водите през есента тя да премине Дунав и да зимува в Румъния не се изпъл­нил. Макар че повечето четници останали до октомври с.г. с войводите си, движението на четата било затруднено от рано падналия сняг. Войводите били убити неизвестно от кого, вероятно с цел да бъдат ограбени, в околнос­тите на с. Градец, Котленско. Така съществуването на четата приключило.

Знаят се имената на следните участници в четата:

1.Господинов (Гунчо, Гунчо Господинов) - от Сливен. Шивач. Войвода на четата. Убит; 2. Тодор Денев Харбов (Харбоолу) - от Сливен. Помощник-войвода, може би и знаменосец на четата. Тюфекчия. Убит;

3. Георги... - от с. Кипилово, Еленс­ко. През август 1868 г. напуснал четата, отишъл в Балчик и бил заловен от тур­ците;

4. Добре... - от Калофер. Също се отделил от четата в средата на ав­густ;

5. Дончо Влахът - от Ст. Загора. Отделил се от четата;

6. Иван Моканчето - от Добруджа;

7. Иван Минчев (Ненчов) - от Котел;

8. Коста... - от с. Кипилово;

9. Петър Кехая - от Панагюрище; 10. Петър Николов Катарджи - роден в Сливен. Заловен около Хаин Боаз, осъден от турците на 4 години зат­вор;

11. Продан Илиев - от Сливен. Убит в Балкана;

12. Сава Великов - от Сливен. Убит;

13. Стефан Джемиджиев - от Търново;

14. Христо Проданов - от Карлово. Напуснал четата в средата на август и се прехвърлил през Доб­руджа в Румъния;

15. Яне... - от Битоля. Също напуснал четата през август и заминал за Измир, Мала Азия.

 

Лит.: Дечев, В. Късно хайдушко движение. - В: Дорде е Стара планина. С., 1968,113-114;

Димитров, Г. Княжество България, ч. 2, 312-315;

Богданов, Ив. Хайдути. С., 1967, с. 174.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов