Чети‎ > ‎

Чета на неизвестен войвода (1864)

Преминала от Сърбия на турска територия в началото на април 1864 г. и достигнала до с. Бело поле, близо до Брусарци, Ломско.
Тук била на 8 април с.г. и се разправила с някакъв местен чорбаджия туркофил. Включвала 50 души четници.
Мюдюринът от Кула, след преминаването й през неговия район, донесъл веднага на турската власт във Видин за четата.
Не се знае нито едно име на участник в нея, нито какви точно са били дейността и маршрутът й.

Лит.: Кузманов, П. Кнез Иван Кулин, с. 186.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов