Чети‎ > ‎

Чета на Найден Папанинов

И за нея се знае малко. Известно е, че включвала 127 доброволци с предводител Найден Папанинов (Попнинов), офицер на руска служба.
Взела участие в боевете при Пандирало и Бабина глава в края на юни 1876 г. заедно с четата на Панайот Хитов, Филип Тотьо и други български чети.
Войводата на четата (1840—1876) бил роден в Лом, познат и с името Найден Пешов. Участвал и в четата на Иван Кулин от 1867 г,, и във Вторита българска легия 1876—1868 г. Загинал в Сръбско-турската война.

Лит.: Xристов, А. Българите в Сръбско-турската война 1876 г, — Бълг. воен. мисъл, 5, 1938, № 4—5;
Абаджиев, В. Г. Цит. съч.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов