Чети‎ > ‎

Чета на Милан Радованов

Малко е известно и за тази чета. Но все пак се знае, че тя е участвала в сраженията с турците при гр. Алексинац и на Коничка планина в Сърбия.
По-късно четата се вляла в батальоните на Руско-българската бригада.

Участници в четата:
Милан Шарков Радованов — от с. Стайчовци,Трънско. Предводител на четата. Убит в Коничка планина;
Иоца Шарков Радованов — от с. Стайчовци — знаменосец на четата, брат на войводата;
Станко Качарев — от с. Стойчовци, Трънско.

Лит.: Трънски край..., с. 162.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов