Чети‎ > ‎

Чета на Манол Реиз

Организатор и войвода на тази малкоизвестна чета бил Манол Реиз, съвременник на Г. Раковски и вероятно участник в четата му от 1854 г. и в Първата българска легия в Белград от 1862 г. Четата от 50 души потеглила от Цариград за вътрешността на България между 10-18 май 1867 г.
Формирането й станало с подкрепата на руското посолство в труската столица и особено на нейния лекар д-р Васил Караконовски от Ловеч.
Вероятно имала повече разузнавателни задачи. Първата й цел била да достигне до възвишенията Бакаджиците след Странджа планина, Бургаска област.
Повече сведения за движението, проявите и състава на четата липсват.

Лит.: Бурмов, Ал. Четническото движение в България през 1867 г. Ч. 1. Подготовка на четите. - ГСУ ФИФ, 53, 1959, № 2, с. 90; НБКМ-БИА, ф. 5, а. е. 3, л. 19-22.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов