Чети‎ > ‎

Чета на Край Андрей

Нейните тайни пътища и пътеки през лятото на 1873 г. били предимно в Котленския балкан и Шуменско.
Четата включвала 15—20 доброволци, между които няколко души от Сливен. Тя организирала редица наказателни акции. Войводата й — Андрей Краев (Край Андрей), бил свързан с революционния комитет в Шумен. При движението си из Балкана четата се срещала и с хората на Стоян В. Софийски и Йордан Стоянов.
В историческата ни литература съществуват и твърдения, че четата на Край Андрей била от типа на някогашните хайдушки дружини. Обаче след десетките народни и революционни чети, които кръстосвали България след 1862 г., изградени според наредата на Г. С. Раковски, някогашните хайдушки чети вече нямали значението си от миналото. Има сведения, че Край Андрей е водил чета в Котленско и през следващите години (1874 и 1875), след което бил убит.

Участници в четата:
1. Андрей Краев (Край Андрей). Роден в Шумен. Войвода на четата. Убит 1875 г.;
2. Димитър Ченков — от Сливен;
3.... Кадънкоолу — от Сливен.
4. Стефан Панталонджията — родом от Сливен, шивач в Котел.

Лит.: Бурмов, Ал. Към изясняване..., с. 11;
Дечев, В. Късно хайдушко движение. — В: Дорде е Стара планина. С., 1968, с. 39.

източник: Българските въоръжени чети и отряди през XIX век, автор: Петър Чолов