Чети‎ > ‎

Чета на Филип Тотьо (1866)

Малобройна чета, съставена само от 13 доброволци. Тръгнала от Зимнич, Румъния, и преминала Дунав между с. Вардим и Свищов през май 1866 г. Водена от Филип Тотьо, след слизането на български бряг четата се отправила за с. Козар Белене, недалеч от Левски. От това село пътят й продължил право за Балкана. После слязла в Тракия, прекосила р. Тунджа, преминала през Средна гора и достигнала до околностите на Хасково и Харманли. Оттук отново се върнала в северна посока, към Балкана. Спирала и на височината „Дълбошката кория“ над с. Дълбоки, Старозагорско. От Дълбоки движението й (вече през юли 1866 г.) продължило към с. Гурково и горите около него. От Гурковския балкан войводата повел четата към с. Плаково, Търновско, като само за една нощ тя преминала 75 км. Укрила се в горите около с. Килифарево, после около с. Гърците - родното място на Филип Тотьо. От с. Гърците четата пак продължила на север и покрай селата Килифарево - Дебелец - Чолакова махала - Хотница - Ресен достигнала до землището на с. Дъскот, Павликенско. Тук направила нов завой: движението й продължило през селата Водолей и Шемшево, Търновско, Лъжене (дн. Малчика), Свищовско, с. Градище, Павликенско, с. Мекиш, Търновско - и пак обратно: през с. Козар Белене, на път за р. Дунав. Преминала Дунава през септември 1866 г. и се върнала в Зимнич, Румъния.

По време на движението си из България четата на Филип Тотьо била принудена да се сражава често с турските потери, но успешно изпълнила задачите си. В нея участвали:

1. Филип Тотьо войвода (Тодор Тотев Топалов) — роден в с. Гърците, Търновско. Преди това бил няколко години хайдутин. Войвода на чети и през 1867, и през 1876 г. — през Сръбско-турската война;
2. Генчо... - от Търново;
3. Добри Данков - от Горна Оряховица. Участвал и във въстанието на хаджи Ставри от 1862 г.;
4. Иван Шопът - от Пирот или от София;
5. Киро Мирчев - от с. Павел баня, Казанлъшко. Участвал и в четата на Филип Тотьо през 1867 г.;
6. Кольо... - от Нова Загора;
7. Митьо... - от Казанлък;
8. Михаил Делията Сливналията - от Сливен. Фурнаджия. Участвал и в следващата чета на войводата през 1867 г.;
9. Хаджи Никола Костадинов Атанасов - Македонеца - роден в гр. Тиквеш, Македония. В продължение на 27 години бил хайдутин. Участвал и в четата на Ф. Тотьо през 1867 г.;
10. Пенчо Генчев - Черния - от с. Присово, Търновско. През 1857-1859 г. бил ятак на хайдушката дружина на Ф. Тотьо;
11. Стоян... - от с. Градец, Котленско;
12. Тодор Петров Чешмеджията — от Свищов. Участник в четата на войводата и през 1867 г.;
13. Христо... - от Търново.

Лит.: Великов, Ст., Н. Ферманджиев. Филип Тотьовата чета през 1867 г. - ИП, 1969, № 6, 81—95; Драганов,Т. Филип Тотьо. В. Търново, 1967; Симидов, Ф. Прочутият Филип Тотьо войвода. С., 1972, с. 120, 192-238.

източник: Българските въоръжени чети, Петър Чолов