АБОНАМЕНТ  


 
........................................................................................................................................

                  
Педиатрия е научно- информационно списание за съвременните постижения на педиатричната наука и практика у нас и в чужбина, както и за обмяна на опит. Основна цел на списанието е поддържане и oсъвременяване на квалификацията на лекарите педиатри.

 


 
Включена в Excerpta Medica Database EMBASE


  
     

   НАСТОЯЩА КНИЖКА- том L, 2010, Бр. 2
                       
   
         Обзори и Лекции   
Биологични и клинични параметри на костномозъчната                                          трансплантация.................................. 8
    Бобев Др.
    Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        

  Актуални проблеми в детската ревматология ...............13
     Бойкинов, И.
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        

Тип 2 диабет при деца и подрастващи - разпространение, клинична картина,
    диагноза - I-ва част...........................................................................17
     Калева Н.
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        

  Тип 2 диабет при деца и подрастващи - лечение и профилактика - II                         част................................................................................................ 22
     Калева, Н.
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        


         КЛИНИЧНИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНИЯ    Ниво на високоспецифичен CRP при деца и юноши със                                             затлъстяване.................................... 27
     Влахова, Д., Е. Стефанова, К. Казакова, Д. Илиев
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        


  Антителата срещу ацетилхолиновия рецептор при деца с Myasthenia Gravis
     като маркер за оценка на тежестта на заболяването и ефекта от                             терапията.......................... 30

     Асенова, А., В. Божинова, Г. Кирилов
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        


  Кортикално картиране с директна електрическа стимулация при деца
     с мозъчни увреди в близост до функционално важни зони...................33                 
Л. Пенев, В. Бусарски
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

Серотип и антимикробна резистентност на щамове Streptococcus pneumoniae
    изолирани от деца с инвазивна и респираторна инфекция преди въвеждането
    на пневмококовите конюгирани ваксини в                                                                България.............................................................39
   
Сечанова, Л., А. Александрова, И. Хайдушка, М. Средкова,  К. Божкова Б. Маркова,         И. Митов
   
Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

Промени в Имунизационния календар на Р. България и в препоръчителните
    имунизации в детската възраст, 2010 г.......................................................44
   
Владимирова, Н.
    Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]  

 
 

            СЛУЧАИ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА    Случай на синдром на късо тънко черво- терапевтичен подход...............48
     Байчева М., Е. Пантелеева, П. Янева, Хр. Желев
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        

  Сол-губеща форма на вродена надбъбречна хиперплазия и                                     псевдохипоалдостеронизъм - илюстрация на клинични случаи, протичащи
     със  солева загуба в кърмаческа възраст.......... 50

     Илиев, Д., А. Анадолийска, М. Желязков, М. Алексиева
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]
 
     


         ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ 


  Имуносупресивно лечение при чернодробна трансплантация................53
     Желев, Хр., Е. Пантелеева
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]        

  Алтернативно лечение на жиардиазата в детска възраст с
     Nifuratel (Macmiror) .................... 57

     Ангелов, И.
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

  Лeчение с рекомбинантен човешки растежен хормон на деца                                 с хипофосфатемичен рахит....................59
    
Пенева, Л.
    
Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

  Алтернативно лечение на тонзиларната ангина......................62
    
Baranow, А., Р. Moschitsch, К. Frise, M. Heger

     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

  Приложение на комплексния препарат Цинабсин в лечението на деца
     с лимфаденоидна хипертрофия на назофаринкса и хроничен                                 аденоидит..........................................................................................................66

    
Аlpen Pharma - Чепура, В., И. Борзенко
    
Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

   

           
             ЗА ПРАКТИКАТА  


  Съвременни аспекти на захранването в кърмаческа
     възраст.................................................................................. 68
     Мilupa - Дойчинова, А.
    
Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

  Вирусни чревни инфекции в детската възраст......................................73
     Ecopharma - Господинова, М.
     Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

  Elephant- мултивитаминeн сироп за децата .................................................76
    
Sevex pharma
    
Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]

  Алергични кожни обриви...................................................................77
     Montavit - Генчева, А.
    
Педиатрия, 2010, 2, [Резюме]   [Abstract]


       IN MEMORIAM  


  В памет на проф. Даря Величкова.........................................................79
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Нагоре

     

       

 Проф. Драган Бобевглавен редактор

 Доц. Адриана Анадолийсказам. гл. редактор

 Ст.н.с. ІІ ст. д-р Милка Казаковасекретар

Членове: Проф. А. Куртев,  Доц. А. Радивенска,  Доц. В. Божинова,  Доц. В. Недкова, Доц. В. Пилософ, Проф. Г. Петков, доц. Д. Константинов, доц. Е. Генев, проф. Е. Христова, Проф. З. Станчев, Доц. И.Галева, доц. К. Коприварова, д-р М.Гизова, Доц. П. Чакърова и Доц. Ст. Кертикова – Маринчева

  

 Списание “ПЕДИАТРИЯ” започва да излиза през 1961 година в броя годишно. След 1990 г. продължава да излиза в книжки годишно плюс приложения. От 2010 г. стартира on line издание, което публикува резюмета на отделните статии.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Нагоре
 

                   
      
Редколегията на списание " Педиатрия "
 Ви уведомява, че започва абонирането

за 2010 година

    Списанието ще излиза в 4 книжки годишно и едно приложение, с годишен абонамент 12.00 лв.

    Абонирането се извършва с пощенски запис или лично в редакцията на адрес- София 1606, Бул. " Акад. И. Гешов"  № 11- сп. Педиатрия, г- жа Мария Костадинова Илкова

   На записа означете точно и пълно адреса, на който желаете да получавате списанието. При повече абонати, моля изпратете списък и определете един централен адрес за града или местоработата, където да се изпраща пратката с книжките. Разпространението на списанието ще става чрез Педиатричната асоциация.

Единични екземпляри и абонамент ще могат да се закупуват директно от редакцията на сп. „Педиатрия“, при г-жа. Тони Дойчева - ул. „Акад. Ив. Гешов“ № 11, София и в книжарницата на бул. “Пенчо Славейков” №31, София /срещу Първа хирургична клиника на Александровска болница/  

 


                                                                                                              
                                                                                                                   
 Нагоре 
  Място за реклама
..............................

43 Annual Meeting of
the European Society
for Pediatric
Gastroenterology,
Hepatplogy and Nutrition
9-12 June 2010
Istambul- Turkey49 Annual Meeting
of the
Europian Society for
Paedistric Endocrinology
22-25 September 2010
Prague- Czech Republic33 World Congress
of the
Interrnational Society of
Hematology
10-13 october 2010
Jerusalem- IsraelJhe 1st Global Congress for
Consensus in Pediatrics &
Child Health
17-19 Februaty 2011
Paris- France5th Europaediatrics
Congress
23- 26 Juni 2011
Vienna- Austria17th Pediatric Reumatology
European Society Congress
9-22 September 2010
Valencia- Spain6th Congres on
Pediatric Transplantation
25-28 June 2011
Montreal- Canada

Comments