За мен / About Me

    
                                                                             АВТОБИОГРАФИЯ
 
   Роден съм на 18.05.1961г. в гр. София. Медицина завърших месец ноември 1987г. в тогавашната медицинска академия гр. София. През януари 1988г. заминах по разпределение в гр. Стралджа Ямболско. Тогава там се намираше нефрологичното отделение на тогавашната Окръжна болница Ямбол. Въпросното отделение функционираше и като общоклинично. Работеше се предимно със възрастни и хронично болни пациенти. През октомври 1990 г. се завърнах в София и започнах работа в стационара на тогавашната 21-ва поликлиника в Овча купел. През 1995г. след реорганизация в поликлиниката започнах работа като участъков терапевт в същата поликлиника. От юли 2000г. до края на декември 2009г. работих като общопрактикуващ лекар на територията на Овча купел. От началото на март 2010г. започнах работа в Център за спешна медицинска помощ Перник. От началото на юли 2011г. се преместих в ЦСМП София град и работих там до края на юли 2013г. В момента работя като лекар ординатор в ЦСМП Перник.
   Със компютри се занимавам от 2003г. когато получих такъв по линия на Столична здравноосигурителна каса. От януари 2004г. до края на декември 2009г. съм работил с административна програма Хипократ. Работата със компютър ми допада.
   Като свои силни страни бих посочил коректност, добронамереност, отговорно отношение към поставените задачи, лоялност, възприемчивост.
   Мои слаби страни са може би известна мекушавост, неувереност, неумение да се справям с агресивни и недобронамерени хора, интровертност.
   Като свое сериозно постижение отчитам овладяването на работата с компютър, а като сериозен неуспех- това че за толкова години работа не успях да защитя специалност.
Не съм семеен. В свободното си време работя на компютър, чета. Събирам кулинарни рецепти и по някои от тях рискувам да приготвям ястия, както и туршии. Отглеждам цветя. Нямам домашен любимец. По отношение на работата си считам, че задачата на медицината е да помогне на човек да живее максимално дълго и пълноценно. За тази цел обаче са необходими усилия както от страна на лекаря, така и от страна на пациента.