Дружество

Българското Културно-Спомагателно Дружество е организация с идеална цел основана през 1970-те от първите българи установили се в Монреал, и е единственият официален представител на нашата общност.

Дейностите на Дружеството включват организацията на културни събития и празници, и разпространението на информация касаеща българите в Монреал. Членовете на дружеството и избраното от тях настоятелство са доброволци и организацията се поддържа с помощта на вашият членски внос, дарения, и малки рекламни услуги.

Настоятелството поддържа финансов дневник, и дава отчет за своите дейности на края на всеки мандат. Благодарим ви за доверието и за това, че продължавате да поддържате дружеството си. Моля помогнете ни да укрепим нашата общност като препращате нашите съобщения на ваши близки и приятели.