БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА


НАЦИОНАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДИИТЕ ПО

ВПИСВАНИЯТА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр. Бургас, ул. "Цариградска" №24,
Административен - Бизнес Център
ет.4, офис №3


 телефони: +359 56 84 12 72 ;   +359 56 84 47 00;     факс:  +359 56 82 31 21;      
мобилен телефон:
+359 882 410 048

електронна поща: bgarj@abv.bg
URL адресът на характеристиките на притурката не можа да бъде открит
 

РАЗДЕЛИ НА САЙТА:

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

 
URL адресът на характеристиките на притурката не можа да бъде открит


 Управителен Съвет на „Българска Асоциация на съдиите по вписванията”

Консултативен Съвет на „Българска Асоциация на съдиите по вписванията”


Правен анализ на нормативната база, регламентираща дейността, функциите и процедурите при осъществяване на действията в охранителните производства от съдиите по вписванията

Правно Становище относно статута, дейността и работата на съдиите по вписванията в България

Становище по Резюме на сравнително правно-икономическо изследване на Европейската комисия
КОМИСИИ НА "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Комисия по правни въпроси
- komisiapravnivaprosibasv@abv.bg;
Комисия по бюджет и финанси - komisiafinansi@abv.bg
Комисия по въпросите свързани със статута и дейността на съдиите по вписванията -
komisiastatutbasv@abv.bg;
Комисия по разработване на планове, методики и предложения - komisiaplanovebasv@abv.bg
Комисия по професионална етика и медийни комуникации - komisiamediibasv@abv.bg;
Комисия по организация и участие в обучения - komisiaobucheniabasv@abv.bg;

РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Регионална Секция - София - sofia_basv@abv.bg;
Регионална Секция - Пловдив - plovdiv_basv@abv.bg;
Регионална Секция - Варна - varna_basv@abv.bg;
Регионална Секция - Бургас - burgas_basv@abv.bg
Регионална Секция - Русе - ruse_basv@abv.bg;
Регионална Секция - Враца - vraca_basv@abv.bg;

УСТАВ НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Устав на "Българска Асоциация на съдиите по вписванията"

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Правилник за организацията и дейността на "Българска Асоциация на съдиите по вписванията"

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Етичен Кодекс на съдиите по вписванията в Република България


СПЕЦИАЛНИ РАЗДЕЛИ НА САЙТА:
ВАЖНО!!!
ВАЖНО !!!! Работни проекти на Комисиите на Асоциацията

ПУБЛИКАЦИИ НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Превенцията на измамите с недвижими имоти се затруднява от неосъвременената нормативна база
Световната банка следи за развитието на имотния регистър у нас

ДЕЙНОСТ НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Министерството на правосъдието КАНИ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИЗАЦИИИ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР ДА ИЗПРАЩАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В РАБОТНИТЕ ПОДГРУПИ
Предложение за създаване на Единен национален регистър за вписване и оттегляне на пълномощни с цел превенция на имотните измами
Предложение на "Българска асоциация на съдиите по вписванията" относно промени в ЗСВ
Предложение за приемане на обективни и еднакво приложими критерии за прилагане на чл. 291 от ЗСВ
Предложение за създаване на Единен национален регистър за вписване и оттегляне на пълномощни с цел превенция на имотните измами
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Писмо на Председателя на върховния касационан съд до "Българска Асоциация на съдиите по вписванията"
Писмо от г-н Карел Велтер – Ръководител на проекта и представител на Холандския кадастър и инж. Цветан Боев – Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Писмо от г-н Стоил Пашкулов – Заместник – директор на Националния институт на правосъдието

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Снимки от Общото събрание на Асоциацията - гр. Пловдив 24 януари 2009г.
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ - 2009г.-2010г.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Условия за ползване на сайта

СЪОБЩЕНИЯ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА
"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА":
Съобщения на Управителния съвет
07 ноември 2008г.
08 януари 2009г.
13 октомври 2008г.
20 октомври 2008г.
23 октомври 2008г.
24 октомври 2008г.


URL адресът на характеристиките на притурката не можа да бъде открит

ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
Доклад на ЕК относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка 12 февруари 2009

Comments