Opportunities

Panunumpa Sa Watawat Ng PilipinasAko ay Pilipino,
Buong katapatang nanunumpa sa watawat
ng Pilipinas,
At sa bansang kanyang sinasagisag,
Na may dangal, katarungan at kalayaan,
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos, Maka-kalikasan, Maka tao at
Maka bansa.