Panunumpa Sa Watawat Ng PilipinasAko ay Pilipino,
Buong katapatang nanunumpa sa watawat
ng Pilipinas,
At sa bansang kanyang sinasagisag,
Na may dangal, katarungan at kalayaan,
Na pinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos, Maka-kalikasan, Maka tao at
Maka bansa.