IX Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa:
Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa
- 18 października 2016 - 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock


IX Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa

Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa


Szanowni Państwo!

W dniu 18 października 2016 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w różnych obszarach życia społecznego przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie; Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej; Związek Miast Polskich; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res”; Straż Graniczna; Stowarzyszenie Informatyków Polskich; Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Wykład wprowadzający wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Kisiel – Dorohinicki z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie poruszając kwestie dotyczące możliwości i perspektyw zastosowania dedykowanych narzędzi analitycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

W panelu dyskusyjnym na temat zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa udział wzięli: 
Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny Kraju; Płk SG Mariusz Kijowski – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej; Ireneusz Przeklasa – Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Do Spraw Cudzoziemców; Gen. bryg. rez. Włodzimierz Nowak – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Cyberbezpieczeństwa, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji; dr Jacek Gajewski – Kierownik Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku; Bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie; Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk, przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Zsolt Tadeusz Fekete – Prezes Zarządu Algotech Polska Sp. z o.o., absolwent Canadian Executive MBA.

Sesje tematyczne dotyczyły: bezpieczeństwa informatycznego, zdrowotnego, zastosowań wiedzy teoretycznej w praktyce, a także współczesnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem kraju.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Serdecznie wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konferencji.


Organizator
http://wsge.edu.pl/
 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Współorganizatorzy
 
http://udsc.gov.pl/
http://www.ur.edu.pl/  
 Urząd ds. Cudzoziemców    Uniwersytet Rzeszowski    
http://www.wspol.edu.pl/
 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

                    
             http://www.cnbop.pl/
 
 
      Centrum Naukowo-Badawcze     
        Ochrony Przeciwpożarowej
      Państwowy Instytut Badawczy

 

http://www.ncbj.gov.pl/   
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
 


Patronat Honorowy
 
 

 
http://www.informatycy.org.pl/
  
  
   

http://www.ncbj.gov.pl/
 
                 http://www.cnbop.pl/
 
                   https://www.strazgraniczna.pl/

 
      Centrum Naukowo-Badawcze           Komenda Główna 
        Ochrony Przeciwpożarowej             Straży Granicznej
      Państwowy Instytut Badawczy

   
http://ekig.pl/web/guest/welcome
http://www.zmp.poznan.pl/

nostrares.pl/
   Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców  
                    i Menadżerów "Nostra Res" 


http://gis.gov.pl/Sponsorzy

http://www.algotech.pl/

https://f5.com/


https://www.tt.com.pl/pl/


http://gravitech.com.pl/

Partnerzy

http://el-karama.pl/


Patronat Medialny

http://www.tvp.info/