XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat bezpieczeństwa:
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W TWORZENIU KULTURY CYBERPRZESTRZENI -
ELEMENTU BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

- 25 października 2018- 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock


XI Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa

Technologie informatyczne w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni -
elementu bezpieczeństwa cyfrowego


Szanowni Państwo!

W dniu 25 października 2018 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbędzie się kolejna konferencja z zakresu cyberbezpieczeństwa poświęcona technologiom informatycznym w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego.


Misja konferencji
Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat cyberbezpieczeństwa w kontekście możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu tworzenia kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego. 

Cel konferencji
Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki - wszystko to w celu budowania kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowegoUczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz  sesji naukowych:

Wykład wprowadzający

 Panel dyskusyjny – Edukacja i kultura cyberprzestrzeni w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego

Panel I – Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia Państwa

Panel II – Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia gospodarki

Panel równoległy A1 - Cyberbezpieczeństwo w praktyce na wybranych przykładach

Panel równoległy A2 – Prawne aspekty kultury cyberprzestrzeni

Panel równoległy B1 – Edukacja dla kultury cyberprzestrzeni

Panel równoległy B2 – Bezpieczny obywatel w bezpiecznej cyberprzestrzeni

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz edukacji związanych z cyberprzestrzenią.


Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w konferencji.


PATRONAT HONOROWY
https://www.gov.pl/cyfryzacja

https://www.agh.edu.pl/


PARTNERZY:


https://udsc.gov.pl/Znalezione obrazy dla zapytania microsoft

https://www.nask.pl/PATRONAT MEDIALNY: