X Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat bezpieczeństwa:
NOWOCZESNE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA

- 26 października 2017- 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213

05-420 Józefów


X Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa

Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa


Szanowni Państwo!

W dniu 26 października 2017 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego odbędzie się kolejna konferencja poświęcona przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w różnych obszarach życia społecznego przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Pożarnej, Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res”; Stowarzyszenie Informatyków Polskich, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Misja konferencji
Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat bezpieczeństwa w kontekście aktualnych zagrożeń, w szczególności nielegalnej imigracji, możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu opracowywania planów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. 

Cel konferencji
Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki.


Tematyka konferencji
Konferencja będzie miała charakter panelowy, podczas których poruszone zostaną aspekty teoretyczne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, aspekty socjologiczne, poziomu zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz możliwościami jakie dają nowoczesne narzędzia informatyczne w analizie potencjalnych zagrożeń i typowania sprawców przestępstw w tym zamachów terrorystycznych.

Uczestnicy konferencji będą prowadzić rozważania w oparciu o program, składający się z panelu dyskusyjnego oraz pięciu sesji naukowych:

I. Panel biznesowy - sektor bankowy / sektor telekomunikacyjny


II. Ochrona informacji oraz danych osobowych w aspekcie RODO. Bezpieczeństwo danych w sektorze prywatnym i publicznym

III. Prawne ramy organizacji i funkcjonowania cyberprzestrzeni

IV. Ochrona infrastruktury energetycznej przed cyberatakami

V Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo obywateli

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.


Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w konferencji.


PATRONAT HONOROWY

https://www.bbn.gov.pl

http://www.inp.pan.pl

https://udsc.gov.pl/

http://www.straz.gov.pl

http://www.straz.gov.pl

http://www.amw.gdynia.pl/

http://ekig.pl/web/guest/welcome

http://nostrares.pl

http://nostrares.pl
https://www.ppbw.pl/


PARTNERZY:
http://www.t-mobile.pl/

PATRONAT MEDIALNY:

http://warszawa.tvp.pl/


http://www.ensi.net/
https://www.beck.pl/
http://www.sabi.org.pl/

www.pisb.pl