Новини


 
Тренувальні заняття на випадок виникнення пожежі в навчальному закладі


13 вересня 2018 року у ВП "Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" за участю пожежно-рятувального підрозділу Державної пожежно-рятувальної частини міста Лисичанська були проведені тренування щодо екстренної евакуації всіх учасників навчально-виховного процесу із зони виникнення надзвичайної ситуації (відпрацювання практичних дій в умовах виникнення пожежі).

В ході тренувальних занять рятувальники показали студентам захисне спорядження пожежних-рятувальників, бойовий одяг та пожежно-технічне озброєння для гасіння пожеж та рятування людей.

Завданням цього дня було поглибити поінформованість студентів щодо вміння збереження власного життя і здоров'я, а також засвоєння алгоритму дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації.

У тренуваннях взяли участь 194 студента, викладача та співробітника коледжу.

Час евакуації всіх учасників навчально-виховного процесу склав: 2 хвилини.

За результатом тренувальних навчань студенти, викладачи, співробітники показали знання і вміння

швидко й організовано рухатись у безпечну зону.

 
     
 
     
 
     
 
     
 

Нові вимоги безпеки при роботі за комп’ютером

18.05.2018 / 14:50

З 18.05.2018 р. набрав чинності наказ Мінсоцполітики Україн, яким затверджено Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями.

Ці Вимоги поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров'я під час здійснення роботи, пов'язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від типу та моделі.

Роботодавець повинен поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров'я працівників.

Також роботодавець повинен забезпечити навчання й перевірку знань працівників із питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації й організації роботи обладнання.

Зверніть увагу, що за рахунок тривалості робочої зміни мають бути організовані внутрішні регламентовані перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

(Наказ Мінсоцполітики України від 14.02.2018 р. № 207)

Домедична допомога: вчимося робити серцево-легеневу реанімацію 18 вересня 2018 Зберегти собі: Корисне Дата проведення: 18 вересня 2018 Час проведення: 14:00 - Початок трансляції Організатор: MCFR: Охорона праці Лектор: Михайло Чемерис, експерт із питань домедичної допомоги Ціна: Безплатно Контакти: Докладна інформація — у Департаменті освітніх програм MCFR: seminar@mcfr.ua, profseminar.com.ua, 0 800 212 012 (дзвінки по Україні безкоштовні) Програма заходу Чому важливо вміти робити серцево - легеневу реанімацію (СЛР). Алгоритм дій при наданні домедичної допомоги постраждалому у стані клінічної смерті. Демонстрація проведення СЛР на тренажері. Як навчити працівників робити СЛР. Домедична допомога: вчимося робити серцево - легеневу реанімацію»

Джерело: https://www.sop.com.ua/seminar/31

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

Захищене і здорове покоління – девіз Дня охорони праці 2018

Щороку у Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, згідно з Указом Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 в Україні відзначають День охорони праці.

Цього року девіз Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління» збігається із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею, який відзначають 12 червня.

У 2017 році Уряд України у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» визначив показники для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів сталого розвитку та суспільної думки щодо майбутнього країни.

Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання – спрямована на забезпечення гідних і безпечних умов праці для всіх працівників.

Для досягнення поставлених цілей в інтересах молодого покоління працівників потрібен узгоджений комплексний підхід до викорінення дитячої праці та популяризації культури безпеки і гігієни праці.

За даними МОП, у світі 541 мільйон молодих працівників віком 15-24 років, зокрема 37 мільйонів дітей, працюють у шкідливих умовах. А це понад 15% робочої сили. Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40% вищий, ніж серед працівників старше 24 років.

В Україні працює майже кожен третій віком від 15 до 24 років, що становить понад 1 мільйон наших громадян. Ураховуючи, що в країні триває активна фаза всебічного реформування економіки, наше завдання – зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього становлення ефективної і сильної держави.

Реформи освіти та охорони здоров’я, децентралізація влади, розв’язання економічних проблем мають забезпечити гідні умови праці для молодих працівників.

Особливу роль в цьому процесі відведено школам і закладам вищої освіти – саме тут з дітьми і молоддю мають проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу та навчання, спрямовані на формування культури охорони праці майбутніх працівників.

Правове поле та умови виробництва повинні розвиватися насамперед з урахуванням інтересів молоді мають, забезпечуючи захист від небезпек та збереження здоров’я майбутнього робочого потенціалу країни.

Зазвичай молоді працівники не повідомляють про випадки порушення щодо них законодавства про працю та охорону праці, оскільки не бачать альтернативи і тому зацікавлені у збереженні своїх робочих місць.

Отже, потрібно діяти на випередження – за активної участі представників профспілок і громадськості проводити серед молоді та роботодавців інформаційно-консультативну та навчальну роботу, щодо підвищення правової обізнаності.

Видео YouTube
Video_20180401174232059_by_videoshow.mp4
Освітяни проходитимуть інструктажі та навчання з охорони праці по-новому

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2017  № 1514


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2017 р.
за № 1512/31380

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 18, пункту 8 частини першої статті 20 та статей 39, 40 Кодексу цивільного захисту України, статті 18 Закону України «Про охорону праці», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. У назві та пункті 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (із змінами), слова «охорони праці», «підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» замінити відповідно словами «охорони праці та безпеки життєдіяльності», «що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України».

2. Унести зміни до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Цимбал А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Полянського П.Б.

Міністр

Л.М. Гриневич


Положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладів освіти, установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління МОН, а також учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів закладів освіти.   Наказом МОН від 22.11.2017 № 1514 викладено у новій редакції Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (далі — Положення). Вимоги Положення — обов’язкові для виконання учасниками освітнього процесу та іншими працівниками установ та закладів. Під час прийняття на роботу і в процесі роботи посадові особи та інші працівники установ та закладів освіти мають пройти інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. Посадові особи установ та закладів освіти, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу та періодично (один раз на три роки) мають пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності за участю профспілок. Читайте за темою в електронному журналі 8 инструментов пребординга Працівниця-зірка гнобить колектив — як нормалізувати ситуацію Как распознать на собеседовании сейлза с нестандартным мышлением Особи, які суміщають професії, проходять інструктаж, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій за сумісництвом. Окрім того, Положення визначає: умови та порядок проведення спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці; порядок проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Окрім того, наведено форми документів: Протокол засідання комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників; Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Форми сторінки журналу обліку навчальних занять щодо реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти у журналі обліку навчальних занять; Журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти.


Тиждень безпеки дорожнього руху

З 13 по 19 листопада 2017 року проводився "Тиждень безпеки дорожнього руху"  
у рамках десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020р.р.
Мета запланованих заходів: привернути увагу громадськості до потреби забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху
 та причин, які спричинюють виникнення дорожньо-транспортних подій (ДТП), а також проведення інформаційно-профілактичних 
заходів серед населення. Формування у    учасників  дорожнього  руху  усвідомлення  необхідності дотримання  
належної дисципліни та в  удосконаленні  процесу  навчання  правил  поведінки  на  дорогах 

 Протягом тижня проводяться різноманітні заходи:

1. Тематична виставка у бібіліотеці книг з безпеки дорожнього руху.
2.Брейн-ринг "Я - учасник дорожнього руху"
3. Усний журнал "Знання правил дорожнього руху –запорука безпеки на дорозі"
4.Єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя», присвяченого важливості носіння світло відбиваючих елементів  та профілактиці екстремального хобі-зачепінгу.
5.Проведення інформаційних годин з безпеки дорожнього руху з вихованцями дошкільних дитячих закладів освіти під час проходження педагогічної практики.
Пожежа в дитячому таборі в Одесі, 

яка забрала життя трьох дітей: всі подробиціУ ніч на 16 вересня в Одесі загорівся муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір Вікторія, в корпусі тоді перебували 42 дитини, троє загинули.

Пожежа в таборі Вікторія виникла у п'ятницю, близько 23:30, вогонь повністю знищив двоповерховий дерев'яний будинок, в якому на момент пожежі перебували 42 дитини.

Після гасіння пожежі рятувальники виявили обгорілі рештки двох дітей, пізніше на попелищі знайшли останки третьої загиблої дівчинки. Також двоє дітей 2006 р.н. були госпіталізовані.

Представники Головного управління з надзвичайних ситуацій в Одеській області заявили, що звуко-світлова протипожежна сигналізація в таборі Вікторія не працювала вже кілька місяців.

У ДСНС додали, що 23 липня керівництву табору було винесено припис усунути низку порушень у сфері пожежної безпеки, в тому числі підключити пожежну сигналізацію. Однак нічого не було зроблено.

Крім того, під час панічної евакуації дітей з будівлі, де сталася пожежа, були відкриті вікна і двері, що призвело до виникнення зворотньої тяги, яка максимально прискорила поширення вогню по корпусу.

За словами вожатих і очевидців, яких встигли опитати пожежні, будівлю повністю охопив вогонь за 2-3 хвилини. Батьки дітей стверджують, що займання в корпусі табору почалося в кімнаті художнього керівника колективу.

Один з будівельників табору повідомив місцевій пресі, що зовнішні стіни корпусу будували досвідчені фахівці, але не з Одеси. За його словами, вони були обурені роботою поспіхом і відмовилися надавати будь-які гарантії щодо виконаної роботи.

Співрозмовник ЗМІ також акцентував увагу на порушеннях, які були допущені під час обробки бруса протипожежними сумішами. Причиною пожежі він вважає проводку.

В Одеській області оголошено жалобу через загибель дітей.Як створити безпеку повсякденної життєдіяльності в навчальному закладі?

Людина та її здоров’я

Найвища цінність суспільства – людина. Проте з кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя та здоров’я. Здебільшого ці чинники породжує сама людина: науково-технічний прогрес, діяльність людини, її необачне поводження з природою. Тому пріоритетом  на сучасному етапі розвитку людини  визнано безпеку кожної людини, особливо увагу суспільство сьогодні приділяє безпеці дитини. Під безпекою життєдіяльності слід розуміти характеристику існування людини в певному місті її перебування, що відображає збалансованість між впливом чинників, які загрожують життю або здоров’ю людини, та таких, що запобігають негативним наслідкам цієї життєдіяльності.

Одним з найважливіших чинників безпеки життєдіяльності дитини є  її здоров’я. Сьогодні науковці вирізняють

4 нерозривні складники здоров’я людини:

-  фізичне здоров’я

-  психічне здоров’я

-  духовне здоров’я

-  соціальне здоров’я

фізичне здоров’я складає організм людини як біологічну систему: органи і системи життєзабезпечення, їхні функції та здоровий стан, фізична діяльність та біохімічні  процеси; гігієна тіла, рухова активність, здорове харчування, генетичне і репродуктивне здоров’я, профілактика хвороб, фізичний розвиток.

психічне здоров’я це позитивні емоції, воля, самосвідомість, виховання, мотивації, стреси, психотравми, психологічні можливості дитини, запобігання поганим звичкам, формування навичок і позитивних емоційних звичок.

духовне здоров’я розглядається в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури здоров’я українського народу, розвиток позитивних духовних рис,  духовні цінності й засоби розвитку духовності.

соціальне здоров’я - соціальні потреби та інтереси,етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, право і здоров’я, шкідливий вплив наркотичних речовин, запобігання хворобам,  що передаються статевим шляхом, формування потреби вести здоровий спосіб життя.

Здоровий та безпечний спосіб життя

Теорія формування здорового способу життя дитини ґрунтується на кількох основних ідеях, з яких складається певна ідеологія:

-         по-перше, це ідея пріоритету цінності здоров’я в світоглядній системі цінностей людини;

-         по-друге, це розуміння здоров’я не тільки як стану відсутності захворювань, або фізичних вад, а ширше – як стану повного благополуччя;

-         по-третє, це ідея цілісного розуміння здоров’я як феномена, що невід’ємно поєднує його чотири сфери  фізичну, психічну, соціальну й духовну.

-         четверта ідея полягає в тому, що відповідальність за своє здоров’я несе передусім сама людина, хоча й держава, і суспільство теж несуть відповідальність за здоров’я населення, насамперед дітей(це закріплено в законодавчо-нормативних актах України).

За даними профілактичного медичного обстеження, стан здоров’я дітей щороку погіршується, збільшується  кількість учнів з хворобами опорно-рухової, серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем. Чому? Адже в школах великі, світлі,  чисті класи, в міру озеленені. Що заважає юному поколінню рости здоровим та фізично і інтелектуально розвиненим?

Критичний рівень здоров’я й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді відбувається внаслідок зниження рухової активності в у мовах зростання (до 72 %) навчального часу. За даними досліджень науковців, психоемоційне напруження процесу навчання, впровадження комп’ютерних технологій у повсякденний побут, несприятливі екологічні умови та зростання антисоціальних проявів серед молоді, висувають першочергове завдання перед педагогічною громадськістю – збереження та зміцнення учнівської та студентської молоді, формування  в них навичок здорового способу життя. Які ж умови і чинники шкільного життя руйнівно впливають на здоров'я дітей?

Перший чинник це інструктивно-програмні методики. Увесь на­вчальний процес спрямований на закріпачення дитячого організму в режимі постійного сидіння. За та­кого психомоторного закріпачення дитина в початковій школі вже через 10—15 хв. відчуває нервово-психічні навантаження, що спричинюють ранню стенокардію, короткозорість та сколіоз. У неї пригнічується і паралізується загальний тонус організму.

Другий чинник, згубний для здоров'я, — закриті приміщення, обмежений простір, заповнені одноманітними, штучно ство­реними елементами. При цьому пригнічується емоційна сфера дітей, пригнічується імунітет, не реалізується їхня генетична програ­ма.

Третій чинник — словесно-інформаційний, вербальний прин­цип побудови навчального про­цесу. Книжкове вивчення життя передбачає некритичне сприйнят­тя готової інформації. При цьому пригнічується творчість, закладена

в дітях природою, вони не можуть самостійно мислити і міркувати.

Четвертий чинник це мето­дики що лежать в основі навчаль­ного процесу, і руйнують цілісне сприйняття світу.

П'ятий чинник — це мето­дики що лежать в основі навчаль­ного процесу, і руйнують цілісне сприйняття світу. це над­мірне захоплення методиками «інтелектуального» розвитку на шкоду чуттєвому, емоційно-образ­ному. Навчання дітей у дитячо­му садку комп'ютерним умін­ням призводить до «шизоїдної інтоксикації» свідомості. Реальний світ у дитині замінюється штуч­ним, віртуальним, що спричинює розпад найважливішої психічної функції — уяви. І як наслідок — раннє формування шизоїдно-психічної конституції.

Додатково до всіх цих чинників в останнє десятиріччя в школу увійшли здоров’я руйнівні інновації:

• заміна парт на столи, що при­звело до ранньої втрати зору і пору­шень постави;

• заміна каліграфічного письма ручкою з пером на безвідривне пись­мо кульковою, у

зв'язку з чим зросли стомлюваність, неврівноваженість, агресія;

• заміна електролампового освітлення на високоякісне люмі­несцентне, що

притлумлює внут­рішні біоритми дитини, впливає на ритми головного мозку; після

запро­вадження предмета «Інформатика» додалося й випромінювання від дисплеїв і   комп'ютерів;

• скорочення або вилучен­ня зі школи уроків праці: школа випускає безруких,

безвільних людей, які не вміють продуктивно працювати і цінувати свою й чужу працю, а тому — морально непов­ноцінних;

• заміна шестиденного навчаль­ного тижня на п'ятиденний, що при­звело до додаткового навантаження;

• нескінченні зміни змісту освіти та навчальних планів, результати «інновації» не схвалюють медики.

У результаті сукупної дії всіх описаних умов та чинників шкільного життя в дітей виника­ють неврози, психосоматичні та вегетативні розлади внутрішніх органів, зокрема   серця.

Здоров'язбережни технології

Здоров'я дітей — це спіль­на проблема медиків, педагогів і батьків. І розв'язання цієї проблеми залежить від впровадження в школі здоров'язбережних технологій. Під здоров'язбережними освітніми технологіями в широкому розумінні слова слід розуміти всі ті технології, використання яких в освітньому процесі йде на користь здоров'ю учнів.

Мета здоров'язбережних освіт­ніх технологій навчання забезпе­чити школяреві можливість збере­ження здоров'я під час навчання в школі, дати дитині необхідні знання, вміння й навички щодо здорового способу життя, навчити використо­вувати отримані знання в повсяк­денному житті.

Можна вважати, що здоров'я учня в нормі, якщо:

• у фізичному плані — здоров'я дає йому змогу справлятися з на­вальним навантаженням, дитина вміє долати втому;

• у соціальному плані — дитина комунікабельна, товариська;

• в емоційному плані — дитина урівноважена, здатна дивуватись і захоплюватися;

• в інтелектуальному плані — учень виявляє хороші розумові здібності, спостережливість, уяву, уміння самостійно вчитися;

• в моральному плані;— учень визнає основні загальнолюдські цінності.

Звичайно, здоров'я учнів визна­чає вихідний стан їхнього здоров'я на момент вступу до школи, але не менш важлива і правильна організація навчальної діяльності, а саме:

• чітке дозування навчального навантаження;

• побудова уроку з урахуванням працездатності учнів;

• дотримання гігієнічних вимог (свіже повітря, оптимальний тепло­вий режим, хороша освітленість, чи­стота);

• сприятливий емоційний настрій;

• використання фізкультхвилинок і динамічних пауз на уроках.

Як підібрати здоров'язбережні засоби?

Для залучення всіх учнів у на­вчальну діяльність з освоєння до­сліджуваного матеріалу необхід­но пам'ятати: один і той самий навчальний матеріал може бути поданий кількома засобами на­вчання (друковані видання, аудіо, відео тощо), кожне з яких має свої дидактичні можливості. Тому здоров'язбережні засоби навчання математики необхідно добирати так, щоб діти змогли залучитися в ро­боту відповідно до індивідуальних можливостей, при цьому «візуали» змогли побачити, «кінестети» — відчути, «аудіали» — почути. Засо­би навчання мають знімати фізичне напруження та втому; залучати учнів у діяльність з освоєння пред­метного змісту свою зовнішню привабливість, долати відчуження наукового знання від учня, забезпе­чувати особистісно-значущий зміст досліджуваних математичних по­нять і способів дій.

Необхідна правильна здоров'язбережна та безпечна організація навчального процесу, а саме:

• передбачення в меті уроку еле­ментів оздоровчої спрямованості, безпеки повсякденної життєдіяльності як в організації,  так і в змісті;

• відстеження відповідності санітарно-гігієнічних умов на­вчання вимогам СанПН: чистота в класі, оптимальність світлово­го та повітряно-теплового режи­мів тощо.

• необхідно контролювати провітрювання класу (кабінету): част­кового — на перервах, наскрізного — до і після занять;

• побудова уроку з урахуванням динамічності учнів, їхньої праце­здатності;

• забезпечення інтересу до пред­мета й уроку, їхньої привабливості (поєднання новизни і звичного, інтриги уроку і традиційних його еле­ментів, виклад правил гри тощо);

урахування природних біоритмів, індивідуальних особливо­стей учнів під час їх залучення в на­вчальний процес;

забезпечення оптимального співвідношення між фізичним та інформаційним обсягом уроку без інформаційного перевантаження учнів;

• забезпечення на уроці опти­мального темпоритму, правиль­ного співвідношення між   темпом та інформаційною щільністю, з обов'язковим урахуванням фізичного стану  і настрою учнів;

використання на уроці фізкультхвилинок і пауз за­гального та   спеціального впливу, наприклад       

Фікультхвилинка (для очей):

вертикальні рухи очей вгору вниз;

горизонтальні рухи вправовліво;

обертання очима за годинниковою стрілкою і проти неї;

заплющивши очі, уявити по черзі кольори веселки якомога виразніше;

на дошці до початку уроку накреслити будь-яку криву (спіраль коло, дугу, ламану); запропонувати дітям очима «намалювати» ці  фігури кілька разів в одному, а потім в іншому напрямку.

• постійна увага до збереження зору: розсаджування учнів з ураху­ванням стану їхнього зору, своєчас­на корекція освітлення в класі, вико­ристання вправ з гігієни зору (моторно-координаторні тренажі) тощо;

дотримання норм обсягу до­машніх завдань, передбачених СанПН;

сприятливий емоційний на­стрій;

різноманітність форм навчаль­ної діяльності.

Кризові  явища у здоров'ї та безпечної життєдіяльності  молодого поко­ління

«Кожна дитина та підліток в Європі має право та повинен мати можливість отримати освіту в школі сприяння здоров'ю», — констатує Концепція Міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю». В Україні створено Національ­ну мережу шкіл сприяння здоро­в'ю, до якої увійшли 179 навчаль­них закладів, що відповідають Орієнтованим критеріям діяльно­сті навчального закладу сприяння здоров'ю.

Шляхами подолання кризових явищ у здоров'ї та безпечної життєдіяльності  молодого поко­ління стали:

1. Участь України в Міжнарод­ному проекті «Європейська мере­жа шкіл сприяння здоров'ю».

2. Подальший розвиток Націо­нальної мережі шкіл сприяння здоров'ю, створення та розвиток обласної, районних, міських ме­реж навчальних закладів — Шкіл сприяння здоров'ю.

3. Розбудова навчальних за­кладів, пріоритетом яких є здоров'я та життя дитини, впровадження ефективних технологій з формування в дітей та молоді духовної  культури, культури здоров'я, позитивної мотивації щодо безпеч­ного способу життя, профілактики тютюнопаління, алкоголізму, за­хворювання на ВІЛ-інфекцію (СНІД)  та інші небезпечні хвороби, попередження  вжи­вання наркотичних речовин серед дітей та учнівської молоді.

4. Розвиток навчальних закла­дів сприяння здоров'ю (фізично­го, духовного, психічного, соціаль­ного добробуту з безпечним способом повсякденного життя), можливий лише в випадку, коли пріоритет діяльності такого закладу ґрунтується на культурно-історичних цінностях украї­нського народу, його традиціях духовності, шляхом розвитку ці­лісної виховної системи з безпеки повсякденної діяльності учнів.

Отже, ставши членом Європейської спільноти, Україна з-поміж бага­тьох юридично-правових зобов'я­зань узяла на себе обов'язок за­безпечити громадянам безпечні та здорові умови життєдіяльності. Навчальні заклади, які обрали пріоритетним напрямом своєї ді­яльності збереження та зміцнен­ня здоров'я своїх учнів і вихован­ців, формування культури їх здоро­в'я, позитивної мотивації щодо навичок здорового способу жит­тя та  превентивного виховання, сьогодні забезпечують умови та механізми здійснення навчання й виховання в інтересах особи і суспільства для всебічного розвитку духовно роз­виненої, національно свідомої, фізично і психічно здорової, твор­чої особистості з сформованою культурою повсякденної безпеки життєдіяльності в здоровому середовищі.

Система  соціальної підтримки

здоро­вого та безпечного  способу життя в навчальних закладах

Су­спільство докладає зусиль для створення спри­ятливих умов розвитку особис­тості дитини, її безпеки в навчальному закладі, а саме:

• пробудження її творчих мож­ливостей;

• удосконалення природних здібностей;

• гуманізації способу мислення дитини;

• зростання її інтелектуального розвитку;

• забезпечення здорового розвитку дитини.

Саме тому сучасна школа, як мікромодель зовнішнього соціуму має бути по­будована на справжньому інтере­сі й повазі до дитини й надавати кожній дитині допомогу в пошу­ку особистого життєвого шляху в суспільстві, формуванні, закріпленні соціального досвіду, взає­модії, зберігаючи при цьому її психофізичне здоров'я. А сама ди­тина має навчитися не тільки пи­сати, читати, рахувати, а й:

• сформувати культуру повсякденної безпечної життєдіяльності;

• вчитися берегти своє здо­ров'я;

• знати орієнтири в нормаль­ному стані людини;

• вести здоровий спосіб життя;

• активно займатися фізичною культурою;

• дотримуватися гігієнічних норм;

• раціонально харчуватися;

• загартовуватись;

• уміти управляти своїми почут­тями, настроєм, жити в ладу з дов­кіллям;

• усвідомлювати переваги під­тримки свого організму в норма­льному стані та страшних наслід­ків шкідливих звичок.

Означені компоненти мають бути складовими змісту освіти дитини в сім’ї,  навчальному закла­ді, соціумі. Таке навчання й вихо­вання, упровадження цілісної системи соціальної підтримки здоро­вого та безпечного  способу життя має забезпе­чити:

• можливості та засоби його зміцнення;

• ефективні методики органі­зації змістовного довкілля, спря­мованого на формування в дитини фізичного, психічного, соціально­го та духовного здоров'я;

• удосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного тривалого життя та професійної діяльності.

Усім відомо, що дитина, яка перебуває в складних, злиденних умовах не прагнутиме зрозуміти або мати потребу в особистісному зростанні. Тому одним із важ­ливих соціальних завдань сучас­ної школи у взаємодії з сім'єю, ба­тьківською громадою, місцевими органами самоврядування, гро­мадськими організаціями є ство­рення сприятливих умов для роз­витку особистості, враховуючи іє­рархію  потреб дитини:

• фізіологічні потреби;

• потребу в безпеці, безпеч­ному середовищі (поруч має бути захисник);

• потребу в соціальному ото­ченні (сім'я, друзі, соціальна гру­па тощо);

• потребу в повазі та самопо­вазі (самооцінка своїх чеснот);

• потребу в самоусвідомленні (усвідомлення своїх можливостей, розуміння своїх почуттів).

Забезпечити умови, безпечні  для здоров’я дітей та підлітків

Створюючи умови життєдіяль­ності учасників навчально-вихов­ного процесу, сприятливих для здоров'я умов шкільного середо­вища, необхідних для успішного навчання та роботи, особливу увагу слід приділити будівлі школи (відповідно до «Устаткування, утримання серед­ніх загальноосвітніх навчально-ви­ховних закладів та організації на­вчально-виховного процесу» Дер­жавних санітарних правил та норм (ДСанПН 5.5.2.008-98), яка має забезпечувати оптимальні умови для організації:

• навчально-виховного про­цесу;

• безпечного відпочинку учнів ;

• якісного харчування учнів.

Державні санітарні правила та норми підготовлено з урахуванням останніх наукових розробок і до­сліджень щодо регламентації гі­гієнічних умов і режимів навчан­ня за сучасних форм організації навчально-виховного процесу для всіх виховних закладів для дітей і підлітків від 6 до 17 років, врахо­вуючи Закон України «Про освіту».

ДСанПН 5.5.2.008-98 - обо­в'язковий для виконання документ, що регламентує безпечні для здо­ров'я дітей і підлітків умови на­вчання та виховання (на підставі ст. 7,11,13,15,16, 17,18,19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»), що сприяють:

• підвищенню їхньої праце­здатності протягом навчального тижня, року;

• поліпшують психофізіоло­гічний розвиток;

• зміцнюють їхнє здоров'я.

Радимо також зосередити ува­гу на таких актуальних питаннях щодо створення безпеки повсякденної життєдіяльності в навчальному закладі: подолання або зменшення ступеня екологічної загрози для здоров'я дітей,а саме основні шляхи вирішення 6-ти груп екологічних проблем:

— якості води;

— санітарно-гігієнічних умов;

— забрудненості повітря;

— хвороб, що передаються переносниками;

— хімічної безпеки;

—   непередбачених травм  тощо.

Отже, дбаймо про здоров'я та повсякденну безпеку  дітей в навчальних закладах! Привчай­мо молодь до здорового спосо­бу життя, формуємо в неї культуру безпечної поведінки. Самі станемо  для них яскравим прикладом!Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
      

 

Відео Документів Google

Відео Документів Google

 
 

Відео Документів Google

Відео Документів Google

 

Відео Документів Google

 

Відео Документів Google

 

                         
У Лисичанському педагогічному коледжі 22.05.2017 р. був проведений День цивільного захисту з метою забезпечення високої готовності учасників навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях, вдосконалення процесу підготовки студентів з предметів „Безпека життєдіяльності”, „Захист Вітчизни”, „Основи медичних знань”.

В рамках даної програми були проведені наступні заходи:

- виставка - огляд навчально-методичного забезпечення з предметів «Захист Вітчизни», «Безпека життєдіяльності», «Основи медичних знань»;

- проведення інформаційно-просвітницької години «Цілі та завдання цивільного захисту» з переглядом відеофільму „НС- що це?”;

- проведення практичного заняття „Евакуація студентів з навчального закладу в разі виникнення пожежі”;

- огляд-конкурс санітарних дружин та невоєнізованих формувань.

Особливу значимість для студентів мали практичні завдання, які вони виконували в рамках програми Дня цивільного захисту. Це евакуація з навчального закладу в разі виникнення пожежі, надання першої медичної допомоги при кровотечах (накладання пов’язок), техніка накладання шини при переломі нижньої кінцівки, надання першої допомоги при зупинці дихання, демонстрація правил користування комплектом індивідуального захисту, транспортування потерпілого із зони хімічного ураження.

Хоча надзвичайні ситуації були імітовані організаторами, та студенти все ж з високою відповідальністю поставились до їх нейтралізації. Так студенти груп 1АШ, 1-БШ, 1-ВС, 1-АФ показали високий рівень знань при наданні першої медичної допомоги при кровотечах та зупинці дихання. Результати творчих виставок та оглядів, практична діяльність студентів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків показали достатній рівень обізнаності студентів коледжу з питань цивільного захисту. Це говорить про те, що викладачі та керівництво навчального закладу ставляться з високою відповідальністю до реалізації положень безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу коледжу.
 
З 08.05.2017 р. по 14.05.2017 р. у Лисичанському педагогічному коледжі  пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху.
Метою запланованих заходів є привернення уваги громадськості до потреби забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху та виявлення причин, які спричинюють виникнення дорожньо-транспортних подій (ДТП), а також проведення інформаційно-профілактичних заходів серед населення. Формування у    учасників  дорожнього  руху  усвідомлення  необхідності дотримання  належної дисципліни та в  удосконаленні  процесу  навчання  правил  поведінки  на  дорогах 

Студенти Лисичанського педагогічного коледжу приєдналися до Всеукраїнського флешмобу

"УКРАЇНА ЗА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ"в рамках запланованих заходів були проведенні: тематична виставка у   бібліотеці книг з безпеки дорожнього руху, брейн-ринг "Я - учасник дорожнього руху", усний журнал "Знання правил дорожнього руху – запорука безпеки на дорозі", єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя», присвяченого важливості носіння світловідбиваючих елементів, флешмоб  «Україна за безпеку дорожнього руху», створені інформаційні бюлетні дорожнього руху". В заходах взяли участь студенти 1-4 курсів. Сподіваємось вони зрозуміли,  життя людини має дуже велику цінність, а безпека на дорозі – це і є, насамперед, безпека життя. 

 

 
 
 
 
 
 


 

28 квітня в межах запланованих заходів щодо відзначення Всесвітнього Дня охорони праці  у коледжі відбувся брифінг  «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці ».

Метою проведення брифінгу  є пропаганда державної політики у сфері охорони праці, надання інформації останніх подій у даній галузі, мотивування студентської молоді щодо участі у науково-дослідній діяльності та творчо-пошукових проектах, підвищення зацікавленості всіх учасників навчально-виховного процесу в забезпеченні та підтримці здорових і безпечних умов праці; досягнення узгодженої політики шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід'ємною складовою нашого життя.

Цього року в рамках святкування Всесвітнього Дня охорони праці проводиться Національний тур-марафон «БЕЗПЕКА ПРАЦІ-2017» за офіційної підтримки: Державної служби України з питань праці, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Федерації профспілок України. Організаторами тур-марафону є журнал «Охорона праці і пожежна безпека» видавничого дому «МЕДІА-ПРО», який з нагоди Всесвітнього дня охорони праці проводить захід національного масштабу в галузі охорони праці.  

Інженер з охорони праці  Сергієнко Н.В. зауважила, що головною проблемою брифінгу визначено питання «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці », то вона  зупинитися на висвітленні питання оптимізації збору  та використання  даних з  охорони праці

Студент 4 курсу спеціальності «Технологічна освіта», голова студентського парламенту Лисичанського педагогічного коледжу Огієнко Олександр визначив оптимальні шляхи щодо збору та обробки достовірних даних  з питань охорони праці. Звернув увагу присутніх на те, що на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій доцільно використовувати різноманітні інформаційні ресурси для збору достовірних та об’єктивних статистичних даних.

 Як у Лисичанському педагогічному коледжі  так і Брянківському коледжі  проводиться робота  з підвищення рівня превентивної культури охорони праці, створюється  особлива атмосфера безпечних умов праці, навчання  всіх учасників навчально-виховного процесу. Особлива увага приділяється правильній організації охорони праці. Інженер з охорони праці Брянківського коледжу Черемісова  Т.В. зазначила необхідність дотримання норм та правил охорони праці під час організації та проведення навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Досвідом підготовки молоді до безпечної життєдіяльності в країнах Європи, Азії, Америки поділилася заступник директора з начальної роботи , викладач охорони праці Брянківського коледжу Камчатна Н.В.

Ми з вами знаємо, що саме студентська молодь, як ніхто інший, мають право бути захищеними, і найкращій захист для них – уміння діяти у надзвичайних ситуаціях, приймати правильні рішення , володіти навичками самозбереження, мати усвідомлені штампи поведінки, дотримання яких є запорукою успішного подолання  усіх негараздів, викликаних несприятливими умовами сучасного суспільства, тому до   уваги студентів студенткою Брянківсього коледжу  Герамисменко Вікторією був представлений цікавий матеріал, який розкриє небезпеки студентського середовища.

В системі охорони праці в Лисичанському педагогічному коледжі ми активно використовуємо інформаційно-комунікаційні технології і залучаємо до цієї роботи наших студентів.   І однією з таких форм роботи є створення  студентських творчих проектів щодо попередження травматизму та професійних захворювань у навчально- виховному процесі, які вони розробляють під час  вивчення навчальної дисципліни.  До уваги студентської молоді, а особливо студентів спеціальності «Технологічна освіта»   був  представлений оновлений сайт «Вчитель технологій=Охорона  праці». Сайт в своїй структурі має : головну сторінку, на якій зазначенні основні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності під час трудового навчання. Сторінка «Вчитель технології – професія творча» розкриває проблему фахової підготовки вчителів трудового навчання, містить практичні рекомендації щодо проведення уроків, різноманітні заходи щодо збереження здоров’я та працездатності школярів та інш. Сторінка «На допомогу вчителю технології» містить перелік інструкцій, які слід використовувати під час проведення навчальних занять в майстернях при роботі з інструментами та на технологічному обладнанні, інформацію про нові підручники з трудового навчання, а також відео уроки з трудового навчання. Сторінка «Абетка безпеки»   дозволяє використати у роботі візуалізовані приклади правильної роботи при виконанні різноманітних технологічних операцій. Відеопортфоліо містить підбірку відеороликів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, знайомить відвідувачів з правилами техніки безпеки під час роботи на технологічному обладнані. Сторінка «Інформаційні ресурси» надає змогу вчителеві бути  у курсі всіх змін у галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності та освіти.

За програмою заходів щодо відзначення Всесвітнього Дня охорони праці студентам коледжу було запропоновано взяти участь у конкурсі буклетів, презентацій, відеороликів. До  уваги присутніх були надані найкращі роботи студентів Лисичанського педагогічного коледжу групи 3-АТ, 3-АД, 1-АТ та студентів спеціальності «Перукарське мистецтво» Брянківського коледжу.

Сьогодення диктує  нам  з великою відповідальністю ставитися до питання охорони праці і безпеки життєдіяльності. Ми розуміємо, що у тривожні часи варто сподіватися на краще, проте важливо бути підготовленим до будь-якого розвитку подій.   Медіа-центру Лисичанського педагогічного коледжу представив на огляд аудиторії  прес-анонс з проблематики брифінгу.

Найвища цінність суспільства – людина, її життя і здоров’я.   У навчальному закладі особа готується до повноцінного життя в умовах існуючого в Україні рівня безпеки, а, значить, її необхідно навчити запобігати нещасним випадкам через формування активної соціальної позиції щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, розвинути практичні навички із самозахисту в умовах зростаючого психологічного навантаження, забезпечити нормальний та здоровий спосіб життя в умовах нашої суворої дійсності. Отже, організація нашої роботи у сфері  охорони праці та безпеки життєдіяльності повинна сприяти створенню належних умов для всіх працівників та студентів, для всіх нас!

 

                                                        
 
  
 
 
 
 
 
 

Всесвітній день охорони праці

Дотримуйтесь правил з техніки безпеки
За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше 3 днів, і від близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік - від 2 до 2,3 мільйона осіб.
Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж працівників і всього персоналу, вводиться в штат інженер по техніці безпеки, а якщо це не є можливим, то його функції бере на себе або дублює начальник підрозділу, зміни, майстер або бригадир. На жаль, це різко знижує якість контролю за дотриманням техніки безпеки. Але навіть це не може повністю запобігти так званому "людському фактору". Статистика чітко показує, що найбільш часті випадки травматизму на виробництві відбуваються саме, коли знижується увага працівника. Це як правило відбувається наприкінці робочого дня, в кінці робочого тижня, рідше перед обідньою перервою. На жаль, через недбальство виконавця робіт, правила техніки безпеки, часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників.
Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Вперше він відзначався у 2003 році.
Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві.
У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.
В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня.
Благаємо - дотримуйтесь правил з техніки безпеки!


Шановні студенти спеціальності "Технологічна освіта" !!!


відвідайте сайт "Вчитель технолoгії = охорона праці" 
 
           


 
Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» зайняв І місце в обласному етапі Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України

В коледжі складені і в системі реалізуються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів промислової безпеки, гігієни праці, підвищення рівня охорони праці, недопущення випадків травмат изму, як виробничого так і невиробничого характеру.

Керівництвом коледжу вживаються усі заходи для дотримання працівниками і студентами законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці. В будівлях Лисичанського педагогічного коледжу щокварталу проводяться тренування щодо екстреної евакуації при виникненні пожежі, заходи з надання домедичної допомоги, впроваджено у навчально - виховний процес новітні методичні матеріали.

Проводяться заходи, присвячені Дню охорони праці, позапланові інструктажі та роз'яснювальні бесіди серед учасників навчально-виховного процесу з попередження травматизму та нещасних випадків. У 2016 році проведений семінар «Реформування системи охорони праці в Україні.

Фактів травматизму у коледжі не зафіксовано.


Новини у світі

Видео YouTubeВидео YouTube


Видео YouTubeВидео YouTubeВ мережі оприлюднили відео цунамі на сході Японії. Це явище спричинив потужний землетрус магнітудою 7,4 бали.

Цунамі з високою хвилею відзняли на узбережжі префектури Міягі в районі порту Сендай.

До речі, в результаті землетрусу на третьому реакторі АЕС "Фукусіма-2" тимчасово зупинилась система охолодження в басейні з відпрацьованим ядерним паливом. Пізніше вона відновила свою роботу.Нагадаємо, Японію знову сколихнув потужний землетрус. Землетрус трапився на північному-сході від острова Хонсю. 
Наразі у країні перевіряють,чи не постраждали від землетрусу АЕС.

Вибух на хімічному заводі в США: оголошена евакуація жителів міста

В результаті аварії постраждав один співробітник. На хімічному заводі в США в місті Неодеша стався вибух, який зупинив роботу міста і викликав евакуацію більшості жителів. Про це повідомляє AP. "Федеральні інспектори з безпеки розслідують вибух і пожежу на хімічному заводі в південно-східній частині штату Канзас. 57-річний чоловік, співробітник заводу, був доставлений в лікарню з опіками ", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що травми потерпілого не вважаються такими, що становлять загрозу для життя. Зазначимо, вибух стався близько 7 ранку за місцевим часом в містечку Неодеша. В місті проживають близько 2,5 тис. жителів. Відразу після інциденту була проведена примусова евакуація декількох кварталів і шкіл, що прилягають до району аварії.

Магнітуда землетрусу сягнула 6 балів. 

У Новій Зеландії біля узбережжя Північного острова стався новий землетрус, магнітудою 6,0 балів. Про це повідомила Геологічна служба США.  Повідомляється, що епіцентр підземних поштовхів був розташований приблизно за 75 км на схід від міста Каслпойнт та залягав на глибині 10 км. Даних про потерпілих і руйнування поки не надходило.
 
 
 

 З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві Президент України підписав Указ «Про День захисника України», встановивши День захисника України – свято, яке щорічно відзначається 14 жовтня.

    День захисника України нероздільно пов’язане із розвитком війська та військових традицій. Традиції в житті суспільства і окремої людини відіграють важливу роль. На їх основі створюються моральні ідеали, принципи, переконання і норми, які визначають стосунки між людьми і ставлення громадян до своєї держави. У свою чергу ставлення людини до країни уособлюється у таких поняттях, як “Вітчизна”, “Батьківщина”, а найвищим проявом любові до рідної землі є готовність боронити її ціною власного життя.


Коля ‎‎‎(online-video-cutter.com)‎‎‎.mp4

 
 

Настя.mp4

Костя ‎‎(online-video-cutter.com)‎‎.mp4

 

Аня.mp4Андрій.mp4

 

Ваня.mp4


7 жовтня 2016 року зі студентами спеціальності «Фізичне виховання» був проведений семінар «Профілактика травматизму як основний напрямок техніки безпеки на уроках фізичної культури».


З метою попередження спортивного травматизму студентської молоді, його профілактики та дотримання безпеки на заняттях спортивного профілю 7 жовтня 2016 року зі студентами спеціальності «Фізичне виховання» був проведений семінар «Профілактика травматизму як основний напрямок техніки безпеки на уроках фізичної культури».

Розгляд даного питання є одним з найважливіших в організації навчально-виховної роботи в освітньому закладі.

Голова ц/к «Фізичного виховання» Крошка С.А. акцентувала увагу на обов’язкових компонентах загальних вимог з техніки безпеки (проходженні курсів з ОП, випробуванні гімнастичних приладів, організаціі груп здоров’я, переліку інструктажів з ТБ, актів дозволу та журналів реєстрації).

Детально ознайомили з нормативно-правовою базою забезпечення освітнього процесу з фізичного виховання (законами України, постановами Кабміну, наказами МОН) та Методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури у 2016-2017 н.р. (додаток до листа МОН від 17.08.2016р. № 1/9-437). Звернули увагу на нововведення у початковій школі.

Познайомили з новаціями щодо підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів (Постанова Кабміну від 09.12.2015 №1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»), метою якого є визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості населення України, створення належних умов для фізичного розвитку різних груп населення, покращення його здоров'я, забезпечення здатності до високопродуктивної праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції.

Викладач безпеки життєдіяльності та охорони праці, інженер з охорони праці Лисичанського педагогічного коледжу Сергієнко Н.В. наголосила на  нещасних випадках, які відбуваються на уроках ФК, видах та класифікації травм. Навела приклади летальних випадків на уроках ФК та причинах, які їх спричинили. Надала рекомендації та принципи запобігання травматизму.

Була досягнута головна мета зустрічі: профілактика травматизму – одне з найважливіших завдань сучасного суспільства, яке повинно бути досягнуто, в першу чергу, дотриманням ТБ на заняттях фізкультури і спортом.

Здоров’я населення визначає майбутнє держави, подальший економічний, духовний, культурний і науковий рівень розвитку суспільства.

                   


 
 
   

Шановні освітяни!

 

 Щиро вітаємо Вас з професійним святом! Висловлюємо Вам сердечну вдячність за    

 невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю.

Ваші серця завжди сповненні щирістю , добротою і теплом.

Цими чудовими якостями Ви щедро ділитесь з дітьми.

Вам вірять, Вас люблять і шанують.

Ви здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх учнях.

Бажаємо Вам, дорогі педагоги, відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення,

щастя і миру.

Хай засіяна невтомною працею освітянська нива урожаїть новими талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами й здобутками в житті, а слово педагога  буде завжди святим і чистим на землі.

Бажаємо Вам міцного здоров’я,  радості, безхмарних благословенних днів, творчої наснаги, нових педагогічних звершень  заради рідного краю та незалежної України!

 

Допоки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,

І дням наступним від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчают5 вересня 2016 року у ВП "Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"  були проведені тренування щодо екстренної евакуації всіх учасників навчально-виховного процесу із зони виникнення надзвичайної ситуації (відпрацювання практичних дій в умовах виникнення НС).

У певних умовах, що склалися в ході надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, найбільш ефективним способом захисту населення є його евакуація. 

Основною метою евакуації та комплексного об’єктового навчання були:

- досягнення узгодження в роботі керівного складу, командно-начальницького і особового складу формувань, педагогічного складу,

 учнів і навчального закладу як об’єкта цивільного захисту в цілому щодо виконання заходів запобігання і реагування на НС

 техногенного та природного характеру.

Завданням цього дня було поглибити поінформованість та знання студентів з життєво необхідними знаннями, вміннями і розумінням важливості збереження власного життя і здоров’я, виховання здорового покоління зі сформованою культурою безпечної поведінки, із засвоєним алгоритмом дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації.

У тренуваннях взяли участь 194 студента, викладача та  співробітника коледжу.

 Час евакуації всіх учасників навчально-виховного процесу склав:  - з навчального корпусу - 2 хв.; - у бомбосховище (підвальне приміщення гуртожитку) - 4хв.30с

 За результатом тренувальних навчань студенти, викладачі,співробітники показали знання і вміння швидко й організовано рухатись у безпечну зону.
 
 
 
 
 
 


ПРАВИЛА Інтернет-БЕЗПЕКИ І Інтернет-ЕТИКИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТТКІВ

 


Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому самостійно. Зверніться до батьків або вчителів - вони знають, що треба робити.

Зустрічі у реальному житті із знайомими по Інтернет-спілкуванню не є дуже гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. Якщо ж ви все ж хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків, і нехай вони підуть на першу зустріч разом з вами.

Не відкривайте листи електронної пошти, файли або Web-сторінки, отримані від людей, яких ви реально не знаєте або не довіряєте.

Нікому не давайте свій пароль, за виключенням дорослих вашої родини.

Завжди дотримуйтесь сімейних правил Інтернет-безпеки: вони розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі.

Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки.

Завжди будьте ввічливими у електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть ввічливими з вами.

У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ - це сприймається у мережі як крик, і може прикро вразити вашого співрозмовника.

Не надсилайте у листі інформації великого обсягу (картинки, фотографії тощо) без попередньої домовленості з вашим співрозмовником.

Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання - це сприймається як "спам", і звичайно засмучує користувачів мережі.

Завжди поводьтеся у мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами!


І знову прояви тероризму та протиправних дій проти мирного населення!!!

У зв’язку з останніми подіями, які відбуваються в світі (складна соціально-політична ситуація на сході України, у Туреччині, Арменії, Казахстані, терористичні акти у Франції, військові дії в Сирії) 
нагадуємо правила поведінки в екстремальних ситуаціях

 
 
 
 
 

Відмінність екстремальній ситуації від простої, напруженою і складною полягає в тому, то екстремальна ситуація - це пряме взаємодія людини з надскладною обстановкою. 
Загальні ознаки екстремальної ситуації 
1. Наявність непереборних труднощів, усвідомлення загрози або непереборної перешкоди на шляху реалізації будь-яких конкретних цілей. 
2. Стан психічної напруженості і різні реакції людини на екстремальність навколишнього оточення, подолання якої має для нього велике значення. 
3. Істотна зміна звичайної (звичної, іноді навіть напруженою або складної) ситуації, параметрів діяльності чи поведінки, тобто вихід за рамки "звичайного". 
Таким чином, одним з основних ознак екстремальної ситуації служать непереборні перешкоди до здійснення, які можна розглядати як безпосередню загрозу реалізації поставленої мети або задуманого дії. 
В екстремальній ситуації людині протистоїть середу, і тому її слід розглядати відповідно до обстановки, для якої характерне порушення відповідності між вимогами діяльності і професійними можливостями людини. 
Екстремальні ситуації пов'язані з помітно і різко мінливими умовами, в яких протікає діяльність. Виникає небезпека невиконання завдання або загроза збереження техніки, обладнання, життя людини. 
Екстремальні ситуації являють собою крайній прояв важких ситуацій, вимагають максимальної напруги психічних і фізичних сил людини для виходу з них. 
Поведінка людини в екстремальних ситуаціях 
Життя людини являє собою низку всіляких ситуацій, багато з яких в силу їх повторюваності та схожості стають звичними. Поведінка людини доводиться до автоматизму, тому витрата психофізичних та фізичних сил у таких ситуаціях зведений до мінімуму. 
Інша річ екстремальні ситуації. Вони вимагають від людини мобілізації психічних і фізичних ресурсів. Людина, що знаходиться в екстремальній ситуації, отримує інформацію про різні її елементах: 
- Про зовнішні умови; 
- Про свої внутрішні станах; 
- Про результати своїх власних дій. 
Обробка цієї інформації здійснюється за допомогою пізнавальних і емоційних процесів. Результати цієї обробки впливають на поведінку особистості в екстремальній ситуації. 
Сигнали загрози призводять до зростанню активності людини. І якщо ця активність не приносить очікуваного поліпшення становища, людини захльостують негативні емоції різної сили. Роль емоцій в екстремальній ситуації різна. 
Емоції можуть виступати і як індикатор екстремальності і як оцінка ситуації, і як чинник, що призводить до зміни поведінки в ситуації. І в той же час необхідно пам'ятати, що емоційні переживання являють собою один з важливих чинників поведінки людини в екстремальній ситуації. 
Як правило, екстремальна ситуація породжується об'єктивними причинами, але її екстремальність в значній мірі визначається суб'єктивними складовими. Так: 
- Об'єктивної загрози може і не бути, але людина або група людей помилково сприймають цю ситуацію як екстремальну. Найчастіше це відбувається через непідготовленість або спотвореного сприйняття навколишньої дійсності; можуть, однак, існувати і реальні об'єктивні чинники загрози, але людина не знає про їх існування і не усвідомлює виниклої екстремальній ситуації; 
- Людина може усвідомити екстремальність ситуації, але оцінювати її як незначну, що саме по собі вже є трагічною помилкою, яка може призвести до непередбачуваних наслідків; 
- Опинившись в екстремальній ситуації і не знаходячи виходу з такого становища, втративши віру в можливість її дозволу, він іде від реальності за допомогою активізації механізмів психологічного захисту; 
- Ситуація може бути об'єктивно екстремальної, але наявність знань і досвіду дозволяє долати її без значної мобілізації своїх ресурсів. 
Таким чином, людина реагує на екстремальну ситуацію залежно від того, як він її сприймає і оцінює її значення.
Існує і ще одна специфічна реакція людини на екстремальну ситуацію - психічна напруженість. Це психічний стан людини в екстремальній ситуації, за допомогою якого людина як би підготовляється до переходу від одного психофізичного стану до іншого, адекватному нинішній обстановці. 
Форми напруженості. 
- Перцептивная (що виникає при труднощі в сприйнятті); 
- Інтелектуальна (коли людина утрудняється вирішити виниклу проблему); 
- Емоційна (коли виникають емоції, дезорганізують поведінку і діяльність); 
- Вольова (коли людина не може керувати собою); 
- Мотиваційна (пов'язана з боротьбою мотивів, різних точок зору). 
Для психічної напруженості властиві підвищений рівень активності і значні витрати нервово-психічної енергії. Рівні психічної напруженості у різних людей можуть бути різними, що пов'язано в першу чергу з психічною стійкістю людини. 

ПОВЕДІНКА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ І БЕЗПЕКИ БЛИЗЬКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ

Іноді малоймовірний збіг обставин приводить до непередбачених наслідків, і нам здається, що ми є жертвою випадку. Однак аналіз багатьох подій показує, що здебільшого ми чинили, не уявляючи можливих наслідків. Одна з наших помилок — переоцінка власних можливостей, інша крайність — невпевненість у собі. Необережна, невпевнена і непідготована людина — це вже потенційна жертва. В екстремальній ситуації слід уміти розрізняти небезпеки справжні й удавані, приймати швидкі рішення, оцінювати людей, постійно і безперервно контролювати себе, правильно визначати свої можливості і намагатися знайти вихід навіть з безнадійної ситуації. Дуже давно були сформульовані загальні правила особистої безпеки: передбачити, по можливості уникнути, при необхідності діяти.

Для передбачення небезпеки необхідно знати і враховувати фактори ризику, що супроводжують нас у житті. Ми не будемо розглядати небезпеку природнього походження (землетруси, пожежі, повені і т. п.), а зупинимося на тих, що пов'язані із насильством. До них треба бути завжди готовим, що вже само собою є ефективним засобом захисту від небезпеки. Поки людина знаходиться у звичній для неї обстановці, її поведінка має стабільний характер. Але як тільки вона потрапляє у складну чи небезпечну ситуацію, з нею можуть траплятися нерідко неймовірні речі. В екстремальній ситуації у багато разів зростають психологічні навантаження, змінюються реакції поведінки, знижується критичність мислення, порушується координація рухів, погіршується увага і сприйняття оточуючої дійсності, змінюються емоційні реакції і т. д. У багатьох ляк перед нападом набагато вищий, ніж реальний ризик піддатися насильству. Через страх з'являється почуття тривоги, боязні, які можуть перерости у жах з його фізичними наслідками: слабість, нерухомість або панічну втечу. Це може супроводжуватися істеричною реакцією — панікою, що, у свою чергу, призводить до алогічної поведінки в екстремальній ситуації. Такий стан утруднює пошук виходу з цієї ситуації, викликає безнадію і, отже, відмову від боротьби.

А тепер уявіть собі, що все це відбувається з Вами в ситуації реальної загрози. Ви можете спостерігати на собі одну з трьох форм поведінки в екстремальній ситуації:

 • різке зниження організованості;
 • різке гальмування активних дій;
 • підвищення ефективності дій.

Дезорганізація Вашої поведінки може проявитися у несподіваній втраті раніше набутих навиків, які, здавалося, були доведені Вами до автоматизму. Мені доводилося не раз спостерігати, як деякі люди в ситуації, що не віщувала реальної загрози, проявляли чудеса у володінні різними прийомами самозахисту, але в екстремальній ситуації вони раптом цілком забували про все це і, в кращому випадку, переходили до звичайної вуличної рукопашної бійки.

Різке гальмування дій характеризується тим, що подібна ситуація може викликати у Вас стан ступору (заціпеніння).

Підвищення ефективності дій при виникненні екстремальної ситуації виражається у мобілізації усіх ресурсів психіки людини на подолання несприятливих для нього обставин. При цьому спостерігається підвищений самоконтроль, чіткість сприйняття і оцінки того, що відбувається, вчинення адекватних ситуації дій. Така форма реагування, звичайно, найбільш бажана, але ж чи у всіх і завжди її можна спостерігати? Подібне реагування на екстремальну ситуацію можливе тільки при наявності певних якостей і спеціальної підготовки людини до дій в такій ситуації. Якраз на цьому ми й зупинимося. Але було б несправедливо передбачати, що, прочитавши брошуру. Ви зможете просто виходити з будь-якої екстремальної ситуації. Але якщо Ви усвідомите, що, як і чому відбувається з Вами, що і як слід робити для того, щоб уникнути або хоча б применшити можливість настання небажаних для Вас наслідків,— це стане істотним кроком уперед на шляху ефективного подолання неадекватної поведінки в екстремальній ситуації.

26.05.2016 

 День цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Відповідно з „Планом основних заходів підготовки цивільного захисту навчального закладу на 2016 рік”, 26 травня 2016 року у період з 14.00 до 16.00 у коледжі було проведено День цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та  об’єктового  тренування. Метою заходу було забезпечення високої готовності учасників навчально-виховного процесу до дії у надзвичайних ситуаціях, вдосконалення процесу підготовки студентів з предметів «Основи захисту Вітчизни», «Безпека життєдіяльності», «Основи медичних знань», а також досягнення узгодження в роботі керівного складу, командно-начальницького і особистого складу формувань, педагогічного складу, студентів і навчального закладу як об’єкта цивільного захисту в цілому щодо виконання заходів запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру.

Основними завданнями Дня цивільного захисту та безпеки життєдіяльності були:

-         навчання щодо практичного прийняття найбільш доцільних рішень згідно обстановки, яка склалася;

-         вміння своєчасно доводити завдання до виконавців і здійснювати контроль за його виконанням;

-         розвиток вмінь, навичок грамотно та чітко діяти у різних НС щодо захисту здоров’я та життя;

-         удосконалення теоретичних знань і практичних навичок щодо захисту від наслідків НС;

-         тренування щодо виконання нормативів з використання засобів індивідуального захисту;

-         формування та розвиток високих морально-психологічних якостей: мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, взаємовиручки під час небезпеки.

Протягом дня студенти мали змогу переглянути відеоматеріал про роботу підрозділів МЧС; ознайомитися з виставкою-оглядом навчально-методичного забезпечення з предметів «Основи захисту Вітчизни», «Безпека життєдіяльності», «Основи медичних знань» у медіа-центрі коледжу, практично ознайомитися із засобами захисту органів дихання та шкіри.  

О 14.00 за сигналом ЦЗ «Увага всім!» проведено навчальну евакуацію особового складу коледжу. Евакуація пройшла організовано, спокійно   але динамічно і швидко.  Всі учасники навчально-виховного процесу, учасники тренування дотримувалися правил безпечної поведінки. Загальний час евакуації склав 2 хвилини, що є гарним показником. Кожна група склала рапорт про готовність до проведення навчань.

Наступним етапом заходу став конкурс стройової підготовки за участю невоєнізованих формувань груп 1-АФ та 2-АФ. Команди продемонстрували стройові прийоми, елементи шикування, організованість та злагодженість у виконанні рухів.

В рамках Дня цивільного захисту та безпеки життєдіяльності доцільним став тренінг-практикум «Надання першої допомоги» за участю волонтерів обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Волонтери розповідали та наочно демонстрували  правильність накладання різноманітних видів джгутів, пов’язок,   послідовність надання першої допомоги при інсульті,  епілепсії та інфаркті міокарду. 

Особливу значимість для студентів мали практичні навчання, а саме проведення комбінованої естафети «Подолання смуги перешкод з надіванням протигазів, перенесенням потерпілих та надання першої допомоги потерпілим» з елементами виконання нормативів, контрольних завдань за програмою „Цивільний захист” та ввідну хімічну небезпеку.

Всі учасники продемонстрували готовність діяти у надзвичайних ситуаціях, надавати першу допомогу потерпілому, транспортувати потерпілого, здатність діяти у зоні хімічного зараження.

Найкращими у огляді-конкурсі невоєнізованих формувань стали юнаки групи 2-АФ, а у огляді – конкурсі санітарних дружин гарні результати показали дівчата груп 2-АФ, 1-АШ, 1-БШ.

День цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  під гаслом «Допомогти! Врятувати! Запобігти! Бути обізнаним!» проведено цікаво та повчально.   Усі переконалися в тому, що отримані знання знадобляться у повсякденному житті. 
 
 

 
    
 
з 16.05.2016 по 22.05.2016


ПЛАН ЗАХОДІВ

приурочених до Тижня безпеки дорожнього руху

(відповідно  до статті 11 Закону України «Про дорожній рух» та листа Міністерства освіти і науки України від 28.04.2016 № 1/9-213 та за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я України)

 

Мета запланованих заходів: привернути увагу громадськості до потреби забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху та причин, які спричинюють виникнення дорожньо-транспортних подій (ДТП), а також проведення інформаційно-профілактичних заходів серед населення. Формування у    учасників  дорожнього  руху  усвідомлення  необхідності дотримання  належної дисципліни та в  удосконаленні  процесу  навчання  правил  поведінки  на  дорогах 

 1Тематична виставка у   бібліотеці книг з безпеки дорожнього руху.

 
 

 2. Творчий конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху».

 3. Мультимедійна лекція   "Безпека на дорозі-безпека життя" .

 


 

 4. Заходи з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод «Знаю, вмію, врятую».

 
 
 

 5. Висвітлення заходів на сайті коледжу та інформаційній сторінці «Запобігти, врятувати, допомогти».

 6. Поповнення  кабінету БЖД та ОП матеріалами з безпеки дорожнього руху.

 

              «БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – БЕЗПЕКА ЖИТТЯ»

Проблема безпеки дорожнього руху виникла із появою колеса та створенням транспортних засобів, які перевозили людей та вантажі. Розкопки міста Помпеї показали, що чотири тисячі років тому вже використовувались правила дорожнього руху: збереглися дорожні знаки та дорожня розмітка. Минав час, збільшувалися швидкості, зростала кількість транспортних засобів і, разом з тим, загострювалася проблема безпеки дорожнього руху.

          Зараз у світі щорічно майже 1,3 млн людей гине у дорожніх аваріях – більше 3000 людей на день – і більш, ніж половина цих людей не пересуваються автомобілем. Ще 20-50 млн чоловік у разі аварій зазнають травм.

           Дорожньо-транспортний травматизм відноситься до числа трьох найпоширеніших причин загибелі осіб у віці від 5 до 44 років. У разі відсутності невідкладних та дієвих кроків дорожньо-транспортний травматизм стане, за прогнозами фахівців, п’ятою з найпоширеніших причин смерті в світі, яка щорічно забиратиме 2,4 млн. людських життів.

 В останні роки на дорогах України щорічно відбуваються десятки тисяч автомобільних аварій та катастроф. На автомобільному транспорті лише за рік виникає близько 40 тисяч дорожньо-транспортних подій, гине більше 6000 осіб, травмується більше 42 тисяч осіб.

            Все це дало поштовх до того, що в березні 2010 року в резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 2011-2020 рр. було оголошено Десятиліттям дій з безпеки дорожнього руху з метою стабілізації, а потім і скорочення прогнозованого рівня смертності від ДТП в усьому світі.

           Життя людини має дуже велику цінність. А безпека на дорозі – це і є, насамперед, безпека життя. 

Відео YouTube


ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

З появою автомобілів, виникло питання, як забезпечити безпеку їх руху та безпеку пішоходів.

 Для цього були створені правила дорожнього руху, які обов'язкові для виконання всіма учасниками дорожнього руху. Вони встановлюють єдиний порядок руху на всій території України. Виконання цих правил – запорука у збереженні свого життя на дорозі.

Хто ж бере участь у дорожньому русі? Учасник дорожнього руху – особа, яка бере безпосередньо участь у процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин.

Пішохід – особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску.

Всяка вулиця складається з проїзної частини, узбіччя та тротуару.

Проїзна частина – це елемент дороги, призначений для руху транспортних засобів.

Край проїзної частини – умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзній частині в місці її прилягання до узбіччя, тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв тощо.

Тротуар – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном.

Тротуар завжди прокладають трохи вище, ніж проїзну частину. Чому? Щоб у дощову погоду з них швидше стікала вода до колодязів каналізації. А ще для того, щоб жодна машина випадково не заїхала правими колесами на тротуар і не збила перехожого.

Пішохідна доріжка – це доріжка з покриттям, яка призначена для руху пішоходів.

Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правої сторони.

Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися по велосипедній доріжці, тримаючись правої і не утрудняючи рух на велосипедах і мопедах, або в один ряд по узбіччю, а у разі його відсутності – по краю проїзної частини дороги, назустріч руху транспортних засобів, щоб добре бачити автомобіль, що наближається. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в інвалідних візках без двигуна, ведуть велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо, якщо їх рух по тротуарах, пішохідних чи велосипедних доріжках або узбіччях створює перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд.

За межами населених пунктів пішоходи, що пересуваються по узбіччю чи краю проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи повинні вжити заходів для того, щоб чітко виділити себе на проїзній частині чи узбіччі.

Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лінії тротуарів або узбіч.

Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини у місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід оцінить відстань до транспортного засобу, що наближається, його швидкість та впевниться у відсутності небезпеки.

У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.


Пішоходи, які не встигли закінчити перехід, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, і можуть продовжити перехід лише тоді, коли переконаються в безпеці подальшого руху.

Особливо уважним треба бути, проходячи повз провулок чи ворота, звідки в будь-який момент може виїхати транспорт.

Переходячи вулицю, подивись ліворуч, а дійшовши до середини проїжджої частини, - подивись праворуч.

Якщо вулиця з одностороннім рухом, дивись або ліворуч або праворуч, бо транспорт їде в одному напрямку.

Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких перешкод пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадочних майданчиках, а де вони відсутні, - на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.

На трамвайних зупинках, не обладнаних посадочними майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину тільки після зупинки трамвая.

Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не затримуючись.

У разі наближення транспортного засобу з увімкненням проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

Пішоходам забороняється:

- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

- допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлене огородження;

- затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язане із забезпеченням дорожнього руху;

- рухатися по дорозі, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Водій – особа, яка бере участь в дорожньому русі при керуванні механічними транспортними засобами.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій має:

 - перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплексність транспортного засобу, правильність розташування та кріплення вантажу;

- стежити за технічним станом транспортного засобу в дорозі;

- на автомобілях обладнаннях засобами пасивної безпеки (підголівниками, ременями безпеки тощо) користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає керуванню, якщо за кермом учень, а в населених пунктах, крім того, водіям-інвалідам, водіям і пасажирам транспортних засобів оперативних і спеціальних служб та таксі;

-під час руху на мотоциклі бути в застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів.

Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу , на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб пропустити пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.22 квітня в межах запланованих заходів щодо відзначення Всесвітнього Дня охорони праці у коледжі відбувся навчально-практичний семінар «Реформування системи охорони  праці в Україні».

Метою проведення семінару  є пропаганда державної політики у сфері охорони праці, надання інформації останніх подій у даній галузі, мотивування студентської молоді щодо участі у науково-дослідній діяльності та творчо-пошукових проектах, підвищення зацікавленості всіх учасників навчально-виховного процесу в забезпеченні та підтримці здорових і безпечних умов праці; досягнення узгодженої політики шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід'ємною складовою нашого життя.

 

Цього року в рамках святкування Всесвітнього Дня охорони праці проводиться Національний тур-марафон «БЕЗПЕКА ПРАЦІ-2016» за офіційної підтримки: Державної служби України з питань праці, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Федерації профспілок України. Організаторами тур-марафону є журнал «Охорона праці і пожежна безпека» видавничого дому «МЕДІА-ПРО», який з нагоди Всесвітнього дня охорони праці проводить захід національного масштабу в галузі охорони праці.   До   уваги аудиторії був запропонований відеоогляд роботи Національного туру-марафону «Безпека праці-2016».

 

Інженер з охорони праці  Сергієнко Н.В. зауважила, що головною проблемою сьогодення  визначено питання «Реформування системи охорони праці в Україні», тому вона зупинилася на висвітленні питання державної політики України у сфері охорони праці з огляду на інтеграцію до Європейського Союзу.

 

Характерною особливістю сьогоднішньої Україні є наявність шкідливих небезпечних умов праці, навчання, а також екологічних небезпек, які впливають на здоров'я та працездатність населення, тому актуальним був виступ викладача природничих дисциплін Шевирьової І.Г. за темою «Вплив сучасних екологічних небезпек сьогоднішньої України на здоров'я та працездатність населення».

 

У нашому навчальному закладі проводиться робота  з підвищення рівня превентивної культури охорони праці, створюється  особлива атмосфера безпечних умов праці, навчання  всіх учасників навчально-виховного процесу. Особлива увага приділяється педагогічній практиці. Завідувач навчально-виробничою практикою Ігнатуша А.Л. зазначила необхідність дотримання норм та правил охорони праці під час організації та проведення педагогічної практики.

 

Ми з вами знаємо, що саме студентська молодь, як ніхто інший, мають право бути захищеними, і найкращій захист для них – уміння діяти у надзвичайних ситуаціях, приймати правильні рішення, володіти навичками самозбереження, мати усвідомлені штампи поведінки, дотримання яких є запорукою успішного подолання  усіх негараздів, викликаних несприятливими умовами сучасного суспільства, тому до   уваги студентів студенткою Брянківсього коледжу Асєєвою А. був представлений цікавий матеріал, який розкриє небезпеки студентського середовища.

 

В системі охорони праці в Лисичанському педагогічному коледжі ми активно використовуємо інформаційно-комунікаційні технології і залучаємо до цієї роботи наших студентів.   І однією з таких форм роботи є створення  студентських творчих проектів щодо попередження травматизму та професійних захворювань у навчально- виховному процесі, які вони розробляють під час  вивчення навчальної дисципліни.  До уваги студентської молоді, а особливо студентів спеціальності «Технологічна освіта» студентом 2 курсу Пахомовим Д. був  представлений сайт «Вчитель технологій=Охорона  праці». Сайт в своїй структурі має : головну сторінку, на якій зазначенні основні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності під час трудового навчання. Абетку безпеки, яка дозволяє використати у роботі візуалізовані приклади правильної роботи при виконанні різноманітних технологічних операцій. Відеопортфоліо, яке містить підбірку відеороликів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Сторінка «на допомогу вчителю технології» містить практичні рекомендації щодо проведення уроків, різноманітні заходи щодо збереження здоров'я та працездатності школярів та інш. Сторінка «Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності» містить перелік інструкцій, які слід використовувати під час проведення навчальних занять в майстернях при роботі з інструментами та на технологічному обладнанні. Сторінка «Інформаційні ресурси» надає змогу вчителеві бути  у курсі всіх змін у галузі охорони праці, безпеки життєдіяльності та освіти.

 

 

За програмою заходів щодо відзначення Всесвітнього Дня охорони праці студентам коледжу було запропоновано взяти участь у конкурсі буклетів. До  уваги присутніх були надані найкращі зразки. Ініціативною групою студентського парламенту коледжу (Білянська К., Кравченко А. під керівництвом Севастьянової О.А., Бєлікова М.Г.) до Дня охорони праці був створений спеціальний випуск студентської газети «СТУДМІКС»,  в якому розкриті актуальні питання в галузі охорони праці. 

  спеціальний випуск газети "СТУДМІКС" 

Сьогодення диктує  нам  з великою відповідальністю ставитися до питання охорони праці і безпеки життєдіяльності. Ми розуміємо, що у тривожні часи варто сподіватися на краще, проте важливо бути підготовленим до будь-якого розвитку подій.   Медіа-центру Лисичанського педагогічного коледжу представив на огляд аудиторії  прес-анонс з проблематики навчально-практичного семінару.

 

Девіз Всесвітнього Дня охорони праці у 2016 році. «Стрес на робочому місці: колективний виклик». Міжнародна організація здоров'я (World Health Organisation) відносить стрес до основних хвороб, небезпечних для здоров'я людини у XXI  столітті.

 

Як сформувати культуру управління стресом на робочому місці, чи потрібно боротися з ним, як мінімізувати його вплив, як створити сприятливі умови праці на робочому місці – відповіді на ці та інші запитання надала  практичний психолог коледжу Хомич О.М.

Найвища цінність суспільства – людина, її життя і здоров'я.   У навчальному закладі особа готується до повноцінного життя в умовах існуючого в Україні рівня безпеки, а, значить, її необхідно навчити запобігати нещасним випадкам через формування активної соціальної позиції щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, розвинути практичні навички із самозахисту в умовах зростаючого психологічного навантаження, забезпечити нормальний та здоровий спосіб життя в умовах нашої суворої дійсності.

Отже, організація нашої роботи у сфері  охорони праці та безпеки життєдіяльності повинна сприяти створенню належних умов для всіх працівників та студентів, для всіх нас!Програма заходів

щодо відзначення Всесвітнього дня охорони праці та на підтримку Національного туру-марофону «Безпека праці-2016»

у ВП «Лисичанський педагогічний коледж

Луганського національного університету  

імені Тараса Шевченка»

(відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 р. №685/2006 «Про день охорони праці» та листа Федерації професійних спілок України  «Про підтримку Національного туру-марафону «Безпека праці-2016»» від 22.01.2016 №06/01-26/58)

 

Мета запланованих заходів: привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань підвищення рівня безпеки й запобігання нещасним випадкам на виробництві та профзахворюванням, а також ушанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві. Підвищення зацікавленості всіх учасників навчально-виховного процесу в забезпеченні та підтримці здорових і безпечних умов праці та досягнення узгодженої політики шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід’ємною складовою нашого життя.

 1. Проведення позапланових інструктажів  та роз’яснювальних бесід серед учасників навчально – виховного процесу з попередження травматизму та нещасних випадків.

2. Підготовка та розміщення звернення до учасників навчально- виховного процесу з підготовки та проведення в 2016 році заходів з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні на інформаційних стендах навчального закладу та на сторінці коледжу з безпеки життя та безпеки прац « Запобігти! Врятувати! Допомогти!»

3. Проведення навчально – практичного семінару з нагоди святкування Всесвітнього Дня з охорони праці «Реформування системи охорони   праці в Україні».

4. Виставка медіа – центру «Безпека праці-2016».

5. Проведення  інформаційно- просвітницької роботи паралель 1 курсів) на тему «Профілактика нещасних випадків під час навчально – виховного процесу».

6. Висвітлення заходів з проведення у 2016 році Дня охорони у навчальному закладі на інформаційному веб – сайті коледжу.

7.Випуск газети «Студмікс» до Дня охорони праці.

8. Конкурс інформаційних бюлетенів, буклетів на тему «Безпека людини - добробут країни!».


Девіз  Всесвітнього Дня охорони праці у 2016 році:

 

«Стрес на робочому місці: колективний виклик».

 

  
Щороку 28 квітня, з метою сприяння попередженню нещасних випадків і захворювань на робочому місці в усьому світі, Міжнародна організація праці (МОП) відзначає Всесвітній день охорони праці. В усіх регіонах світу уряди, профспілки, організації роботодавців та спеціалісти-практики у сфері охорони праці організовують заходи з відзначення Дня охорони праці. Ця рекламно-розяснювальна кампанія спрямована на привернення уваги суспільства до проблем у сфері охорони праці та до кількості травм, хвороб і смертей, пов'язаних з трудовою  діяльністю
 Міжнародна організація здоров’я (ВООЗ) (World Health Organisation) відносить стрес до основних хвороб, небезпечних для здоров'я людини у XXI  столітті. Проблема стресу існує в багатьох країнах. Так, у Сполучених Штатах Америки 20% збитків, які виникають від плинності персоналу, прогулів, падіння продуктивності праці, породжені професійними неврозами і стресами. Американці наводять цифри збитків від стресових факторів: 500 мільйонів доларів на рік. 33% канадських працівників повідомили, що їм доводилося брати відгули за власний рахунок, оскільки вони відчувати себе виснаженими. 

Тривожний показник сьогодення: більш ніж на 90% працівників визнають, що їх психологічний стан визначають саме результати роботи, а не внутрішні ресурси, такі як, наприклад, впевненість в собі.

За даними досліджень страхової компанії St.Paul Fire and Marine Insurance Co,  проблеми на роботі викликають захворювання частіше, ніж будь-які інші стресові фактори, такі як фінансові або сімейні проблеми. Стресовий вплив може стати і у багатьох випадках стає причинами виникнення небезпечних ситуацій, аварій і нещасних випадків на виробництві.

Як сформувати культуру управління стресом на робочому місці, чи потрібно боротися з ним, як мінімізувати його вплив, як створити сприятливі умови праці на робочому місці - відповіді на ці та інші запитання будуть сформульовані під час заходів з відзначення Всесвітнього дня охорони праці у цьому році.Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» проводиться з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2016 році, метою якого є привернення уваги суспільства, в тому числі свідомо активної молоді, до існуючих проблем у сфері охорони праці.
Конкурс організовується і проводиться ДП «Редакція журналу «Охорона праці» під патронатом Держпраці.
Конкурс складається з двох етапів:
перший етап Конкурсу - грудень 2015 року - лютий 2016 року:
відбіркові регіональні тури;
другий етап Конкурсу березень - квітень 2016 року :
фінал та оголошення переможців.
Метою проведення Конкурсу є:
формування свідомої позиції молоді щодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя;
акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівників на виробничих небезпеках та ризиках;
профілактика виробничого травматизму шляхом наголошення на важливості формування високої культури безпеки праці та оцінювання ризиків, що супроводжують трудову діяльність дорослих;
привернення уваги суспільства до існуючих проблем у сфері охорони праці;
популяризація сучасних підходів до управління охороною праці, формування превентивної культури охорони прані;
активізація творчого потенціалу дітей та молоді, сприяння розвитку дитячої творчості;
виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.У 2015 році на підприємствах України смертельно травмовано 374 особи

За даними Державної служби України з питань праці, за дванадцять місяців 2015 року на підприємствах України смертельно травмовано 374 особи.

У тому числі, за дванадцять місяців, внаслідок ведення бойових дій загинуло 20 осіб (за дванадцять місяців 2014 року внаслідок ведення бойових дій загинуло 63 особи).

Види подійщо призвели до нещасних випадків:

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та наїзду транспортного засобу загинуло 115 осіб (31% від загальної кількості загиблих);

При падінні потерпілого – 52 особи (14%);

Внаслідок падіння, обрушення предметів, матеріалів, породи, грунту – 44 особи (12%);                                      

Дія предметів та деталей, що рухаються – 41 особа (11%);

Ураження електричним струмом – 34 особи (9%);

Внаслідок ведення бойових дій – 20 осіб (5%);

Пожежа – 11 осіб (3%).Тероризм - світова проблема сучасності  


У зв’язку з останніми подіями, які відбуваються в світі (складна соціально-політична ситуація на сході України, терористичні акти в столицях Франції та Туреччині, військові дії в Сирії), 18 листопада у ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за ініціативою адміністрації коледжу була проведена інформаційна година щодо   формування негативного ставлення суспільства  до будь-яких форм і проявів тероризму та екстремізму.

Тероризм - постійний супутник людства, який відноситься до числа самих небезпечних і важкопрогнозованим явищ сучасності, що здобувають усе більш різноманітні форми та загрозливі масштаби.

Терористичні акти приносять масові людські жертви, роблять сильний психологічний  тиск на великі маси людей, тягнуть руйнування матеріальних  і духовних цінностей, що не піддаються часом відновлення, сіють ворожнечу між державами, провокують війни, недовіру і ненависть між соціальними і національними групами, які іноді неможливо подолати в протягом життя цілого покоління. 

Головною метою заходу є надання рекомендацій щодо  першочергових дій педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу закладу у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів:

- заходи поперджувального характеру;

- дії персоналу об'єкту при виявленні невідомого предмету, схожого на вибуховий пристрій;

-дії секретаря при отриманні загрози по телефону;

- дії персоналу та посадових осіб при отриманні анонімного матеріалу, що містить погрози терористичного характеру.

 

 На жаль, у нашому суспільстві відбуваються такі негативні явища та процеси, які створюють реальну загрозу вибуху тероризму в нашій державі: глибока соціально-економічна криза, протистояння політичних сил, наростання проявів сепаратизму, зубожіння та люмпенізація значної частини населення при дуже невеликому прошарку “середнього класу”, зрощення кримінальних, бізнесових і державних структур, корумпованість державного апарату, організована злочинність, незаконний обіг зброї, девальвація моральних та духовних цінностей.

На думку багатьох вчених, сьогодні є нагальна потреба створення і прийняття міжнародним співтовариством Єдиної конвенції з питань боротьби з тероризмом, в якій, з урахуванням міжнародного досвіду захисту прав людини, було б визначено поняття тероризму та терористичного акту, передбачено чіткий порядок взаємодії держав та умови обов’язкової видачі терористів зацікавленій країні, правовий статус держав, які здійснюють терористичну політику.

 

Тиждень безпеки дорожнього руху

З 26.10.15 р. по 30.10.2015 р. у Лисичанському педагогічному коледжі був проведений тиждень безпеки дорожнього руху. Мета заходів привернути увагу громадськості до потреби забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху та причин, які спричинюють виникнення дорожньо-транспортних подій (ДТП), а також проведення інформаційно-профілактичних заходів серед населення. Формування у    учасників  дорожнього  руху  усвідомлення  необхідності дотримання  належної дисципліни та в  удосконаленні  процесу  навчання  правил  поведінки  на  дорогах. 

В рамках  Тижня безпеки дорожнього руху в  медіацентрі коледжу (на базі бібліотеки) була організована тематична виставка книг та різноманітної видавничої продукції з питань безпеки дорожнього руху.

Для студентів 1 курсу була запропонована мультимедійна лекція "Цифри та факти. Безпека на дорогах",  в ході якої наведенні статистичні данні щодо автомобільних аварій та катастроф на дорогах України та світу, причини дорожньо-транспортних пригод на дорогах та визначенні шляхи уникнення ДТП, а саме: навчання дітей, батьків, допомога  волонтерських рухів, залучення суспільства та ЗМІ в цю проблематику з метою інформування громадян.

 

Інформаційно-розважальна гра "Світлофор"  розкрила питання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пропаганди Правил дорожнього руху, сприяла закріпленню  навичок безпечної поведінки на дорозі, створенню позитивного емоційного настрою, а також сприяла виховуванню  навичок свідомого користування правилами дорожнього руху в повсякденному житті.

 


Для студентів других, третіх та четвертих курсів був запропонований усний журнал "Знання правил дорожнього руху – запорука безпеки на дорозі", який ознайомив присутніх з правилами безпечного руху   по вулицях, у дворах, поблизу доріг, з правилами руху організованих груп  на дорозі, з цікавими фактами про організацію дорожнього руху в світі та Україні, з правилами поведінки для пасажирів транспорту, з правилами поведінки для пішоходів, а також призвав всіх учасників дорожнього руху бути уважними, на дорогах та дотримуватися вимог правил дорожнього руху.

  

22 жовтня 2015 року на базі Лисичанського педагогічного коледжу відбувся міський семінар-практикум«Поводження з вибухонебезпечними предметами: підвищення протимінної підготовки населення».

 Захід проводився з метою надання студентам достовірної інформації про вибухонебезпечні предмети, їх види; формування навичок безпечної поведінки при знаходженні вибухонебезпечних та незнайомих предметів; сприяння усвідомленню того, що правильні відповідальні дії кожної особи є запорукою збереження власного здоров'я та здоров'я оточуючих; оволодіння навичками запобігання вибухів, формування уявлення про наслідки неправильного поводження з вибухонебезпечними предметами, розвитку особистісних якостей: відповідальності, спостережливості, здатності до самовладання; сприяння вихованню патріотичних почуттів, моральних та фізичних якостей.


Небезпечні знахідки

    

  До вибухонебезпечних предметів відносяться різноманітні боєприпаси (авіаційні бомби, артилерійські снаряди, інженерні та артилерійськи міни, фугаси, гранати та патрони), які випадково знаходять на землі, у лісі, на полі після розмиву грунту дощовими водами, на дні річок, проте частіше – у грунті. Більшість із них залишились нам у спадок після Другої світової війни.
   Зовнішній вигляд боєприпасів від тривалого перебування в грунті або у воді сильно змінюється: під впливом вологи вони деформуються, іржавіють, проте не втрачають здатності вибухати навіть від невеликого тертя, струсу чи легкого удару.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
   Якщо ви випадково виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть торкатися – це дуже небезпечно. Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами.

   При виявленні підозрілого предмета, що може виявитися вибухонебезпечним:

 • не чіпайте, не рухайте знахідку;
 • зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена;
 • відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;
 • відведіть подалі людей від підозрілої знахідки;
 • припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;
 • організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;
 • про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно терміново повідомити місцеві органи влади, відділення міліції, аварійно-рятувальну службу за номером 101.
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 • брати вибухонебезпечний предмет у руки, нагрівати та ударяти по ньому;
 • переносити, перекладати, перекочувати його з місця на місце;
 • намагатися розібрати;

 • використовувати для розведення вогню, кидати у вогонь;
 • заносити у приміщення;
 • закопувати у землю;
 • кидати в криницю або в річку;
 • здавати на металобрухт;
 • використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних засобів – петард чи вибухових пакетів.
   Не забувайте, що легковажне та необережне поводження з вибухонебезпечними предметами неодноразово призводило до загибелі або каліцтва як дітей, так і дорослих.22.09.2015 
22 вересня 2015 року на базі Лисичанського педагогічного коледжу відбувся обласний семінар-практикум «Інноваційні підходи до викладання навчальної дисципліни «Фізична культура»Семінар був проведений з метою ознайомлення та впровадження особливостей вивчення базових навчальних дисциплін, зокрема фізичної культури,  у 2015/2016 навчальному році, які пов'язані зі змінами, внесеними до навчальних програм, що спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку учнівської молоді, відповідність сучасному розвитку науки та технологій. 
             Фізичне виховання учнів загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів є невід'ємною складовою освіти. Воно забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування  фізичного, соціального та духовного здоров'я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки до активного довготривалого життя та професійної діяльності. 
             Важливою складовою під час занять фізичною культурою є дотримання бежпеки життєдіяльності. З даним питанням виступила Сергієнко Н.В., викладач загальнотехнічних дисциплін, інженер з охорони праці, яка акцентувала увагу на тому, що однією з головних вимог до початку навчально-виховної роботи у навчальних закладах є створення належних умов праці та безпеки для проведення занять з фізичної культури та спорту. Стан справ із забезпеченням безпеки навчально-виховного процесу в освітніх установах є катастрофічним. Травматизм серед учнівської молоді становить 12-15% від загального травматизму. Травми, отримані на перервах, становлять до 80%, на уроках фізкультури - до 20%.
 Навела приклади видів травм та основні причини виникнення ушкоджень у дітей та підлітків на уроках фізкультури, навчально-тренувальних заняттях, зборах та спортивних змаганнях ( з усіх  травм,  які пов'язані з навчальним процесом, 25% трапляються під час уроків, занять з фізичного виховання).

 Найбільша кількість травм (55,1%) припадає на заняття з гімнастики, 23% -з легкої атлетики; 8,2% - зі спортивних ігор; 13,7% - інших ви­дів спорту. Розподіл травм за відсотками при виконанні гімнас­тичних вправ такий: бруси - 36,1%; опорні стрибки - 15,6%; гім­настична колода - 11,1%; канат - 2,3%. Найважчі ушкодження (переломи, черепно-мозкова травма) виникають під час падіння з брусів і опорних стрибків. Під час занять з легкої атлетики найбільша кількість травм отримана при стрибках у висоту з роз­бігу (50% ). Якщо розподілити учнів та студентів, які отримали травми на уро­ках чи заняттях з  фізичного виховання, за віковими групами, можна помітити збільшення кількості ушкоджень в учнів з десятирічного віку (4 клас) та студентів 1 курсу. Серед усіх травм, що були отримані учнями, студентами  на уроках чи заняттях фіз­культури, 35,5% випадків припадає на переломи костей скелету. Розтягнення і розриви зв'язок - на другому місці (32,3%). Тре­тіми є травми різних ділянок тіла (12,6%). Найменша кількість ушкоджень припадає на вивихи й поранення м'яких тканин (9,5% і 3,0% відповідно). Розподіл травм за локалізацією свідчить, що 53,3% випадків припадає на ушкодження верхніх, 34,4% - нижніх кінцівок. Травми тулуба і голови становлять 3,8% і 8,5% відповідно. Госпі­талізації підлягало 17,5% потерпілих. 

Визначала основні причини травматизму на уроках фізичної культури:

 


Розкрила   принципи профілактики спортивного травматизму та наголосила на тому, що профілактика травматизму – одне з найважливіших завдань сучасного суспільства, яке повинно бути досягнуто, в першу чергу, дотриманням техніки безпеки на заняттях фізкультури та спортом.Здоров'я дитячого й підліткового населення визначає майбутнє держави, подальший економічний, духовний, культурний і науковий рівень розвитку суспільства.

 


  
Скачать бесплатные обои "Украинский Герб и Флаг" для рабочег…

Шановні викладачі та студенти!

Щиро вітаємо вас з великим національним святом – Днем Незалежності України!

Україна починається з любові кожного із нас до своєї Батьківщини. І цю безмежну любов до рідної землі наставники, педагоги та викладачі передають своїм учням, показуючи власним прикладом, як треба любити та захищати свою країну.

Шановні колеги! В цей святковий день бажаємо вам миру та злагоди, родинного затишку, добробуту та любові, успіхів у всіх справах заради процвітання України!08.06.2015

8 червня 2015 року у навчальному закладі відбувся День безпеки життєдіяльності.

У рамках реалізації цього заходу була проведена атестація кабінетів, комісією перевірено наявність і стан нормативної документації; стан меблів, підручників, обладнання, наочності; відповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності; наявність оснащення та пристроїв для проведення лабораторно - практичних робіт.

Волонтери Червоного Хреста міста Лисичанська провели тренінг-практикум «Надання першої допомоги». Надзвичайні ситуації, що потребують надання екстреної медичної допомоги, виникають зненацька. Часто в перші хвилини поруч з постраждалим опиняються звичайні перехожі, попутники, що проходять повз. Тому дуже важливо, щоб якомога більше людей володіли елементарними знаннями з надання долікарської допомоги.

Педагоги, студенти-волонтери продемонстрували навички надання першої допомоги. Був представлений манекен, на якому волонтери змогли показати і навчити накладати пов'язку або шину, зупиняти кровотечу, робити штучне дихання тощо.

На заході був присутній головний державний інспектор з охорони праці Державної інспекції нагляду в соціально-культурній сфері, транспорті та зв'язку Ширшиков Андрій Вікторович, який наголосив на те, що охорона праці спрямована на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, тому основним методом охорони праці є використання техніки безпеки на робочих місцях. Охорона праці повинна захищати робітників від дії шкідливих та небезпечних факторів, забезпечувати найбільш сприятливі умови праці, що сприяють продуктивності праці. Тому розробка заходів щодо покращення умов охорони праці повинна проводитися на кожному підприємстві, в тому числі і в закладах освіти.

Підводячи підсумки проведеного заходу, наголошуємо, що здоров'я є головним у житті людини і тому необхідно докладати максимальну кількість зусиль, щоб зрозуміти всю важливість активного способу життя та дотримання всіх правил гігієни для того, щоб життя було довгим і щасливим.

____________________________________________________________________________________________________

28.04.2015

28 квітня в межах запланованих заходів щодо відзначення Всесвітнього Дня охорони праці у коледжі відбувся навчально-практичний семінар «Приєднуйтесь до превентивної культури охорони праці!»

Метою роз'яснювальної роботи  є підвищення зацікавленості всіх учасників навчально-виховного процесу в забезпеченні та підтримці здорових і безпечних умов праці; досягнення узгодженої політики шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід'ємною складовою нашого життя.

Розпочавши роботу семінару директор коледжу Мінєнко Г.М. пояснила   актуальність впровадження превентивної культури охорони праці  та довела, що організація роботи у цій  сфері повинна сприяти створенню належних умов безпечного навчально – виховного процесу.

На заході був присутній головний державний інспектор з охорони праці Державної інспекції нагляду в соціально – культурній сфері, транспорті та зв'язку Ширшиков  Андрій Вікторович. Він акцентував увагу на тому, що превентивна культура охорони праці – це створення чітко сформульованої системи прав, обов'язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет.

Інженер з охорони праці  Нижник Л.В.  зауважила, що найбільша цінність суспільства – людина, її життя, здоров'я, що саме підвищення рівня  охорони праці в навчальному закладі – це запорука збереження здоров'я та життя учасників навчально – виховного процесу; презентувала роботу інформаційної веб – сторінки з охорони праці та безпеки життєдіяльності «Безпека життя та безпека праці».

Провідний фахівець з охорони праці коледжу Сергієнко Н.В. розкрила сутність нових форм роботи в галузі «Охорона праці в освіті».

Студент 1 курсу,спеціальності «Технологічна освіта» Пахомов Дмитро представив пошуково – дослідну  роботу «Навчальна шкільна майстерня як лабораторія охорони праці».

В системі охорони праці навчального закладу активно використовуються інформаційно- комунікаційні технології, залучаються до цієї роботи  студенти. І однією з таких форм  є створення  студентських творчих проектів з попередження травматизму та професійних захворювань у навчально- виховному процесі, які вони розробили в межах  вивчення навчальної дисципліни. Найкращі проекти були презентовані студентками 2 курсу , спеціальності «Дошкільна освіта»:

- Піменовою Катериною – презентація макету інформаційно – просвітницького сайту  «Абетка безпеки»;

- Кучер Євгенією – презентація інформаційного проекту «Профілактика професійних захворювань педагога – запорука довготривалої робочої діяльності»

Цікавим  до перегляду став прес-анонс медіа-центру за проблематикою навчально-практичного семінару.

 
   
 
   
 
   
 

 

Викладач Шевирьова І.Г. провела тренінг – практикум «Надання першої допомоги в умовах сьогодення (відпрацювання практичних дій в умовах виникнення НС)».  За результатом яких студенти, викладачі показали знання і вміння швидко й організовано реагувати у наданні першої допомоги постраждалим.

Увазі учасників була представлена виставка інформаційно-методичних матеріалів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

До відзначення Всесвітнього Дня охорони праці та з метою широкого розповсюдження необхідних знань  творчою групою були виготовлені святкові календарі. Всі присутні на заході  мали змогу їх отримати.

Всього в роботі семінару  взяли участь близько 100 осіб.

Ми вважаємо, що  збереження здоров'я і життя працездатних громадян має особливе значення, а тематика Дня охорони праці у 2015 році є як ніколи актуальною.

 
   
 
   
 
   
 ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

28 квітня – Всесвітній день охорони праці


Девіз 2015 року –
«Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці»


ЗВЕРНЕННЯ
до
учасників навчально- виховного процесу ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» з підготовки та проведення в 2015 році заходів з нагоди відзначення

Дня охорони праці в Україні

 

ШАНОВНІ!

Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з метою привернення уваги світової громадськості до масштабів проблеми та до створення і просування культури охорони праці, яка може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.

Ідея святкування Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті загиблих працівників, який було проведено американськими і канадськими активістами в 1989 році в пам’ять про працівників, що загинули та постраждали на роботі; уперше в світі з ініціативи МОП він відзначався у 2003 році.

Україною підтримано ініціативу МОП і 28 квітня відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 685/2006 визначено як День охорони праці.

У 2015 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом «Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці».

Характерною особливістю сучасності  в Україні є наявність шкідливих і небезпечних умов праці,навчання. Окрім того, ситуація, що склалася в країні, за короткий час може призвести до реального дефіциту трудових ресурсів.

Упродовж майже всього періоду незалежності України рівень виробничого травматизму мав стійку тенденцію до зниження, але останнім часом почався зворотній процес і кількість травмованих та загиблих на виробництві досягла критичної позначки: кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, які сталися у 2014 році, вже перевищила кількість смертей на виробництві за попередній рік.

Протягом 2014 року до відділення виконавчої дирекції Фонду в місті Лисичанську надійшло  43 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, в яких постраждало  49 осіб, в т.ч. 5 -  із смертельним наслідком,  та 33  повідомлення про професійні захворювання.  

За цей період страховими експертами відділення прийнято участь у роботі комісій з розслідування:

-          3 групових нещасних випадків, з них 2 із смертельним наслідком;

3 випадків смерті на підприємстві;

-          10 нещасних випадків з можливою інвалідністю;

-          33 професійних захворювань;

-           27 інших випадків.

По  7 нещасних випадках проведено спеціальне розслідування.

За  результатами розслідування визнано страховими із складанням актів  за формою Н-1 -39 нещасних випадків, у тому числі 3  із смертельним наслідком.

Станом на 01.01.2015 року  7 потерпілих (14,2% від загальної кількості), по яких в 2014 році були складені акти за формою Н-1, отримали інвалідність:

-          2  особи  - 1 групу;

-          2 особи    - 2 групу;

-          3 особи   - 3 групу.

Тому проблема збереження здоров’я і життя працездатних громадян має особливе значення, а тематика Дня охорони праці у 2015 році є як ніколи актуальною. Культура охорони праці – це створення чітко сформульованої системи прав, обов’язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет. Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства.

Україна активно інтегрує європейські норми з охорони праці у власну правову систему, створює умови для формування сучасної високої культури і відповідальності за збереження життя та здоров’я працівників.

Досягнути такої узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід’ємною складовою нашого життя.

Саме тому ми звертаємося до всіх й наголошуємо на необхідності пам’ятати, що людське життя – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати смерті людини.

У суспільстві має зростати усвідомлення того, що співпраця та діалог між усіма учасниками щодо питань охорони праці є пріоритетними, адже поліпшення умов праці та її безпека одночасно зберігають здоров’я працівників і підвищують продуктивність праці.

Зважаючи на важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань ми звертаємось із закликом підтримати ініціативу та зосередити свої зусилля на виконанні вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та вимог Закону України «Про охорону праці».

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства.

Саме тому важливо пам’ятати, що підвищення рівня  

культури охорони праці в суспільстві –

 це запорука збереження здоров’я та життя працівників!Картинки по запросу ВеликденьКартинки по запросу Великдень


У цей благословенний час дозвольте щиро привітати Вас 

зі святом світлого Христового воскресіння!!!

Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу

Тож нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а мир, любов та злагода запанують у Вашій оселі.

Зичемо Вам гарного настрою, відмінного здоров’я, сімейного затишку, незмінного успіху та здійснення усіх задумів. 
   Скачать бесплатные обои "Украинский Герб и Флаг" для рабочег…  Героїчні вчинки звичайних українців

Героїчні вчинки звичайних українців                                Герої Служби порятунку

                                                       

25 Березня - День служби безпеки України 

Картинки по запросу служба безпеки України
 Картинки по запросу служба безпеки України

Статистичні дані під час використання газу у побуті станом на 12.03.2015 рік


Відомості про стан виробничого травматизму за січень 2015 рік


Лист Міністерства освіти і науки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 05 лютого 2015 року № 1/9-55/02-1645/12 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»

Comments