Domů

Kompletní servis v bezpečnosti práce a požární ochraně

Pro koho je web určen

Dobrý den, dovolte, abych Vás přivítal na stránkách věnujících se bezpečnosti práce a požární ochraně. Zavítali jste na stránky osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), zabývající se nabídkou činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Vašich zaměstnanců. V této činnosti se pohybuji od roku 2002. Během této doby jsem získal nemalé zkušenosti nejen v bezpečnosti práce a požární ochraně, které jsou nutné pro bezproblémové zajištění provozu firem, ale mám i nemalé zkušenosti s fungováním a běžným provozem bytových domů provozovaných právnickou osobou společenstvím vlastníků jednotek.

Nenabízím, tak jako konkurenční webové stránky, že Vám poskytnu téměř bez práce veškerou potřebnou dokumentaci, za rozumnou cenu, má činnost spočívá v osobním kontaktu a důvěře mezi zaměstnavatelem a osobou odborně způsobilou.

Principem a ideou mé činnosti je pomoci zaměstnavateli při stanovení a výstavbě organizace systému bezpečnosti a zdraví při práci a požární ochraně, který nejen přispívá k „eliminaci“ možných pokut ze strany státního odborného dozoru, ale zejména a hlavně se jedná o zajištění bezpečné práce a požární ochrany kvalifikovaných zaměstnanců, při jejichž pracovní neschopnosti vlivem pracovního úrazu ztrácí zaměstnavatel možnost splnit domluvené zakázky. V neposlední řadě každý úraz nebo nehoda též může a často způsobuje škodu na strojním zařízení. Správně zvolenou politikou organizace bezpečnosti práce a požární ochrany je možné zajistit „bezproblémový“ chod společnosti. A právě spolupráce při zajištění bezproblémového chodu společnosti z hlediska BOZP a PO je základem mé činnosti.