Konference

Tradiční součástí projektu Bezpečná komunita Kroměříž je pravidelné pořádání akcí k informování a výměně zkušeností. Nejčastěji mají podobu každoroční konference

Konference 2009
Konference 2008


Podřízené stránky (1): Konference 2009
Comments