Konference

Tradiční součástí projektu Bezpečná komunita Kroměříž je pravidelné pořádání akcí k informování a výměně zkušeností. Nejčastěji mají podobu konference

Konference 2016
Podřízené stránky (2): Konference 2009 Konference 2016
Comments