Aktuality

Anketa: 10 problémů města Kroměříže 2012

přidáno: 30. 9. 2012 12:05, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 6. 11. 2012 0:52 ]

Na projednávání s veřejností během Fóra Zdravého města konaného v září 2012 byl sestaven seznam hlavních problémů města Kroměříže. V říjnu byla veřejnost vyzvána, aby z nich pomohla vybrat ty nejzávažnější. Jak hlasování dopadlo znázorňuje tento graf.


Evropský týden mobility 2012

přidáno: 23. 8. 2012 1:45, autor: Marie Pokorná

Ve dnech 16.- 22. září 2012 proběhne mezinárodní kampaň EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY a 22.9.2012 EVROPSKÝ DEN BEZ AUT.
Tradičně se k této kampani připojuje i Kroměříž.

Zveme kroměřížskou veřejnost na jednotlivé aktivity programu:
  • 16.9.2012 PETkobraní / Biocentrum Hráza od 14:00 hod
  • 18.9.2012 CESTOVATESKÉ VYPRÁVĚNÍ / Knihovna Kroměřížska od 16:00 hod
  • 19.9.2012 BEZPEČÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ / Dopravní hřiště od 8:00 hod
  • 19.9.2012 BĚH NADĚJE / Hanácké nám. od 13:00 hod
  • 22.9.2012 CYKLOJÍZDA / sraz v 9:00 na Velkém nám

Podrobný program


Základy první pomoci - kurz pro veřejnost 10.6.2011

přidáno: 3. 6. 2011 22:20, autor: Marie Pokorná

Český červený kříž a Město Kroměříž pořádají kurz "Základy první pomoci" pro veřejnost. Kurz se uskuteční v pátek 10. června 2011 od 16 hodin na dopravním hřišti v Koperníkově ulici v Kroměříži. Povedou jej zhušené letorky ČČK.
Účast je zdarma. Je ale třeba se předem přihlásit mailem na adresu kromeriz@cervenykriz.eu , případně telefonicky na č.573334767.

Počet zájemců o kurz PP překvapil

přidáno: 19. 1. 2011 6:58, autor: Marie Pokorná

V těchto dnech musíme odmítat další zájemce o účast v kurzu první pomoci pořádaném 25. ledna 2011. Počet zájemců vysoko převyšující kapacitu kurzu nás překvapil a také zaskočil.

První pomoc se snažíme v projektu Bezpečná komunita propagovat už řadu let. Loni jsme přidali i nákup kurzu "Základy první pomoci" pro veřejnost. První kurz se osvědčil, proto jsme se rozhodli ještě před jarními prázdninami uspořádat další. Byl obsazen během několika hodin. Zájem desítek lidí nás potěšil, ale i zaskočil.

V této chvíli můžeme přislíbit, že v roce 2011 vyčleníme z projektu Bezpečná komunita další finance na druhý kurz "Základy první pomoci" pro veřejnost. Budeme usilovat o každoroční opakování, tedy zavedení tradice pořádání kurzu první pomoci pro veřejnost v pravidelném termínu.

K řešení nám vyvstaly otázky do budoucna: Kolik kurzů ročně pořádat? Zachovat je pro účastníky zdarma?

----------
Poznámka:
Nabídka kurzů Českého červeného kříže je k dispozici na stránkách http://www.cervenykrizkm.cz/

Přihlaste se do kurzu první pomoci

přidáno: 23. 12. 2010 0:45, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 14. 1. 2011 4:15 ]

Kapacita kurzu je naplněna.
Omlouváme se dalším zájemcům. Na zájem veřejnosti budeme reagovat a kurz v letošním roce ještě zopakujeme.
------------
Kurz vedený odbornými lektory Českého červeného kříže se uskuteční v úterý 25. ledna 2011 odpoledně od 16 hodin
V prostorách Dopravního hřiště v Kroměříži na ulici Koperníkova 2645.
Přednost mají předem přihlášení účastníci. Přihlást se můžete na on line přihlášce níže, nebo mailem na adresy:
bezpecna-komunita@mesto-kromeriz.cz
kromeriz@cervenykriz.eu


Pozvánka - Velký tým 8.12.2010

přidáno: 22. 11. 2010 17:05, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 1. 12. 2010 4:12 ]

Zveme naše spolupracovníky a partnery na otevřené jednání
„Velkého týmu“ projektu Bezpečná komunita Kroměříž
které se uskuteční dne 8. 12. 2010 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti ve druhém poschodí
Městského úřadu na Velkém nám. 115 v Kroměříži

Program:
  • Bezpečná komunita Kroměříž 2000- 2010 - zpráva
  • Plnění Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017
  • Plán Bezpečné komunity Kroměříž 2011 - 2015
  • Žádost o dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR v r. 2011
Žádáme členy týmu, aby si připravili stručnou informaci o svých aktivitách v r.2010, dále aby si připravili náměty, návrhy, opravy apod. pro úpravu plánu Bezpečné komunity a návrhy do žádosti o dotaci na realizaci projektu BK Kroměříž v r. 2011.

Jednání je otevřené případným dalším zájemcům o problematiku prevence úrazů v Kroměříži. Můžete tedy přívést své partnery. Pozvánku můžete předávat ve svém okolí.

V Kroměříži dne 22. 11. 2010

MUDr. Jarmila Číhalová
členka RMK

  Plán Bezpečné komunity Kroměříž

Kontakt pro případné dotazy:
Tel.: 573 321 152 – Číhalová
Tel.: 722 070 236 – Pokorná
Mail: bezpecna-komunita@mesto-kromeriz.cz

Kurz základů první pomoci pro veřejnost 12.6.2010

přidáno: 23. 5. 2010 12:22, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 1. 6. 2010 0:33 ]

Přihlaste se do kurzu první pomoci on line zde
Koná se v sobotu 12.6.2010 od 9:00 hodin v prostorách dopravního hřiště na Koperníkově ulici v Kroměříži. Pro účastníky je výjimečně zdarma. Kurz povedou odborní lektoři Českého červeného kříže.


MORAVA 112 - 8.6.2010 - Z R U Š E N O

přidáno: 23. 5. 2010 12:14, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 3. 6. 2010 1:39 ]


Dne 3.6. bylo konstatováno, že i kdyby od teď nespadla ani kapka, v termínu 8.6. ještě budou lidé i technika integrovaného záchranného systému vytíženi prací na záplavách. Proto padlo rozhodnutí o odvolání akce. 

Zanedlouho bude zahájena příprava podobné akce v roce 2011. 

-------Původní text: ---------------
"Záchrana na řece" je opět nosným tématam akce, kterou pro Vás pořádáme v úterý 8. června od 8 do 13 hodin v řece Moravě, na Švabinského a Erbenově nábřeží v Kroměříži. Podrobný program v příloze.

Jak to vypadá s dopravní bezpečností v okolí škol?

přidáno: 14. 10. 2009 0:19, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 6. 4. 2010 9:31 ]

O tom na Městském úřadě v Kroměříži diskutovali zástupci základních škol, učitelé i žáci, dále Policie ČR, Českého červeného kříže, odborů školství, dopravy a služeb Městského úřadu a vedení Města s Ing. Heinrichem, certifikovaným bezpečnostním auditorem z firmy HBH Projekt.
Více informací zde.

Kroměříž vybaví své prvňáčky reflexními přívěšky

přidáno: 28. 8. 2009 6:51, autor: Marie Pokorná

Kroměřížská radnice nakoupila přívěsky z retroreflexního materiálu a při nástupu do školy je bude předávat novým prvňáčkům. Figurky připevněné na aktovkách nebo bundách tak zlepší viditelnost malých chodců v podzimním příšeří.

1-10 of 17