vorm/ziel/oorsprong: drie dimensies

VORM:
In bijgaande figuur staat de oppervlakkige vorm die niet verbonden is met de andere twee dimensies:
geobsedeerd door dit aardse bestaan, zwoegend, een ding is een ding, een vorm is niet meer dan een vorm, niet open voor achtergrond en samenhang, weinig stilstaan bij diepere ervaring, rondtollende gedachten in het hoofd, onrustig zoekend. 

OORSPRONG:
In een andere dimensie: de meest diepe in ons aardse bestaan, blijft alles vorm,maar alles is meer dan louter vorm, de dingen zijn niet vanzelfsprekend, we luisteren meer, staan meer open voor anderen en voor ons eigen innerlijk, niet louter rationeel, maar meer vanuit ervaring levend, oorsprong ervarend soms. Zie onderstaande tekening.
De veelvormigheid in het AARD BESTAAN is een afspiegeling van de rijkdom die impliciet in de OORSPRONG ligt opgeslagen. Wanneer we ons niet te veel identificeren met ons beroep, onze image, onze eigenschappen, dan kan er verwondering ontstaan voor de bronnen en krachten die in onszelf besloten liggen. Dan ontstaat er verwondering over wie we zijn als een gegevenheid die we zelf niet gemaakt hebben. Verwondering over de impliciete orde en de drang naar heelheid die in de werkelijkheid ligt opgesloten en ons voortstuwt. 

ZIEL:
Onze ZIEL is een soort brug naar die oorsprong, het is onze bezieling, het is onze innerlijkheid, het is het contact via onze zintuigen, met onszelf. Het is gevoel voor het nu en haar mystieke tijdloosheid. In stilte kunnen we in onze zieleruimte een roep horen, die om een persoonlijk antwoord vraagt. Van hieruit kunnen we zoeken naar onze persoonlijke daimon , onze persoonlijke roeping en ons doel in dit bestaan; je zou het je talent kunnen noemen.

Meer over de ziel link www.sommeling.net/ziel

Meer over de helende kracht van ons bewustzijn.