Bezejmenný hrdina / the Unnamed Hero


nové stránky --- new pages!

Vítejte!

Kvůli změně, kterou právě provádí společnost Google, tedy rušení služby "Google Pages" a jejímu převodu na "Google Sites", kde nefungují vlastní HTML soubory (server je nenechá zobrazit, jedině stáhnout), jsem se rozhodl přesunout komiks na vlastní stránky...


Welcome!

Because of a change now performed by the Google company, i.e. cancelling the "Google Pages" service and its departure to "Goggle Sites" where uploaded HTML files don't work (server doesn't let it show in browser, only to download it), I've decided to move the comic to my own pages:

http://hrdina.boubaque.cz