Почетак


Интернет нису само друштвене мреже и онлајн игрице.  Он представља неисцрпни извор информација, података и представља базу знања коју би требало користити.

Следећа слика показује шта се на интернету дешава за 60 секунди:Својом појавом интернет је донео велике добре промене у комуникацији, образовању и забави, али је исто тако проузроковао низ друштвених проблема са којима се морају борити не само одрасли већ и деца. Посебно је важно обратити пажњу на садржаје које користе деца, јер су она у великој мери корисници интернета.  Tо првенствено морају да чине родитељи правилним одабиром садржаја намењеног адекватном узрасту детета.


YouTube видео


Према истраживању, ученици користе рачунар највише због интернета, а резултати показују да чак 80 одсто времена које проведу за компјутером користе за боравак на интернету. Ова чињеница сама по себи није негативна и не изненађује. Само по себи намеће се питање: какве садржаје деца користе док су на интернету?


Анкета потврђује да се интернет највише користи да би се играле игрице - 25 %, затим за слушање музике – 20% и гледања you tube – 13 %. Један број ученика интернет користи као помоћ у школи – 11 %. Подаци показују да се најмање интернет користи у сврхе информисања – 7%, упознавања других – 4 одсто, и за скидање филмова – 6 одсто, што је у складу са њиховим узрастом.


YouTube видео

Comments