Verkeer

We willen een veilige wijk. Ook op straat. Daarom hebben we de lastigste verkeersplekjes op de kaart gezet en met de gemeente gedeeld. Nu kunnen we ze samen met verkeerszaken gaan aanpakken. Dit betreft:
1. Fiets- en voetgangers-oversteekplaatsen Hildebrandplein (bijvoorbeeld naar Laaktheater)
2. Overzichtelijkheid voetgangersoversteekplaats in de Goeverneurbocht (Albert Heijn)
3. Racebaan Van Zeggelenlaan
4. Oversteekplaats Van Meursstraat
5. Racebaan Hasebroekstraat (30 km zone!)
6. Kruispunt Hasebroek/Alb.Thijm - voorrang zonder voorrang
7. Fietsdoorsteek vanaf station
8. Kinderoversteek Max Havelaar
9. Goeveracebaan
 
Al sinds 2 jaar hebben we overleg met de gemeente; zij hebben toegezegd met een plan komen. Blijf dus op de website kijken voor het laatste nieuws! 
Heb je meer ideeen? Mail ze naar:
Comments