Муниципалитеты и БЛ

http://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/statistics/BtlStatistics.aspx

http://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/Pages/default.aspx#anchorSpan_c4a3ef0dc37d4e51ad64e209d77eaae6
דף הבית > מדיניות חברתית > תמונת מצב > נתונים סטטיסטיים
סטטיסטיקה חודשית לפי יישובים
(עבור ישובים המונים מעל ל-2000 תושבים ומועצות מקומיות)
 

http://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/Pages/default.aspx#anchorSpan_c4a3ef0dc37d4e51ad64e209d77eaae6
בחר יישוב או קצבה :
 
בחר יישוב:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
בחר קצבה :                                        
 
 
חיפה

תושבים לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2009
מספר תושביםהתפלגות
חיפהארציחיפהארצי
סה''כ תושבים265,6007,552,000100%100%
ילדים עד 1856,2502,468,73421.2%32.7%
בגיל עבודה151,5654,174,42757.1%55.3%
קשישים57,823908,89021.8%12%

מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל: 01/05/2011
מספר מבוטחיםהתפלגות
חיפהארציחיפהארצי
סה''כ מבוטחים264,1587,681,482100%100%
כללית136,3984,018,28051.6%52.3%
לאומית12,401701,4344.7%9.1%
מכבי94,1741,918,27235.7%25%
מאוחדת21,1851,043,4968%13.6%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/05/2011
מספר מבוטחיםהתפלגות
חיפהארציחיפהארצי
סה''כ מבוטחים264,1587,681,482100%100%
שכירים112,9702,919,29847%51.5%
מזה:שכירים ועצמאים74840,3710.3%0.7%
עצמאים7,309231,5883%4.1%
אחר120,2512,523,09150%44.5%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2008
חיפהארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח9,3658,518
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח8,9668,406
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום3533
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע11
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע21

מקבלי גימלאות
מספר מקבלי גמלאות** אחוז מקבלים מתושביםנכון ל:
חיפהארציחיפהארצי
זקנה ושאירים49,643782,30418.7%10.4%01/05/2011
זקנה43,967678,55616.6%9%01/05/2011
שאירים5,676103,7482.1%1.4%01/05/2011
זקנה ושאירים עם השלמת הכנסה11,963188,5584.5%2.5%01/05/2011
הבטחת הכנסה5,255108,1562%1.4%01/02/2011
סיעוד6,646143,7172.5%1.9%01/03/2011
מזונות98419,6130.4%0.3%01/05/2011
אבטלה *1,83756,7440.7%0.8%01/02/2011
נכות כללית9,140211,1453.4%2.8%01/05/2011
שירותים מיוחדים לנכים1,30534,8590.5%0.5%01/05/2011
ילד נכה79729,1420.3%0.4%01/05/2011
ניידות1,41032,7930.5%0.4%01/05/2011
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים31,4711,046,08711.8%13.9%01/05/2011
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים2,002180,4550.8%2.4%01/05/2011
ילדים המקבלים קצבת ילדים59,8312,513,79522.5%33.3%01/05/2011
דמי לידה *2929,7000.1%0.1%01/05/2011
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים1,74942,2000.7%0.6%01/05/2011
דמי פגיעה *2085,5380.1%0.1%01/05/2011

ממוצע חודשי *
מספר תושבים ** 
חיפה : 265,600
ארצי : 7,552,000
Ċ
Владимир Кабиш,
25 июн. 2011 г., 0:35
Ċ
Владимир Кабиш,
25 июн. 2011 г., 0:35
Comments