สินค้า : ELECTRONIC NOSE (SMART NOSE) : จมูกอิเล็กทรอนิกส์

เราเชื่อว่า "เสียงของลูกค้า ดังกว่าเสมอ"

คำโฆษณาใดๆ ไม่สามารถส่งเสียงได้ ดังและไกลเท่า

ขอขอบคุณ ลูกค้า ที่ ให้ เกรด "A" ในการประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการ แก่เรา

เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เหล่านี้ ไว้ และ จะ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

ขอรายละเอียด ผลประเมิน ได้ที่อีเมล info@bettersci.co.th

เครื่องวิเคราะห์กลิ่น หรือ เครื่องดมกลิ่น หรือ จมูกอิเล็กทรอนิกส์

คือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ ทดแทน การใช้จมูกในการดมกลิ่น ของมนุษย์ ซึ่งมีข้อจำกัด หลายประการ เช่น ความสามารถในการรับรู้ (Sensitivity) ความสามารถในการจำแนก (Identification ability) ความสามารถในการจดจำ (Memory) อารมณ์ (Emotion or Mood) ความรู้สึก (Feeling) สภาวะแวดล้อม (Environment) สุขภาพและอันตราย (Health and Hazards) และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทฯ ขอนำเสนอ electronic nose จาก 3 ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ดังนี้

1.Electronic Nose (E-Nose) ยี่ห้อ Smart Nose เป็น ผลิตภ้ณฑ์ ที่มี ความสามารถในการ วิเคราะห์กลิ่น ที่ดีที่สุด โดยใช้หลักการที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ที่สุด คือ หลักการ แยก องค์ประกอบ ด้วย หลักการ Gas Chromatography (conventional method) หลักการวิเคราะห์ ด้วย วิธี Mass Spectrometer (MS) ซึ่ง เป็น วิธีการ เดียวกับ การ วิเคราะห์ หา องค์ประกอบ ทางเคมี ของสารประกอบชนิดต่างๆ แล้ว ประมวลผลด้วย ซอฟท์แวร์ อันทรงพลัง ที่เขียน ขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับ ศาสตร์ ด้านกลิ่น

(ขออภัย ! บริษัทฯ ยกเลิกการเป็นตัวแทนของ ผู้ผลิตข้างต้น Smart Nose แล้ว)

2.Electronic Nose (E-Nose) ยี่ห้อ Alpha MOS เป็น ผลิตภ้ณฑ์ ที่มี ความสามารถในการ วิเคราะห์กลิ่น ที่ดีที่สุด โดยใช้หลักการที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ที่สุด คือ หลักการ แยก องค์ประกอบ ด้วย หลักการ Gas Chromatography (Flash method) หลักการวิเคราะห์ ด้วย วิธี Metal Oxide Sensor (MOS) ซึ่ง เป็น วิธีการ เดียวกับ การ วิเคราะห์ หา องค์ประกอบ ทางเคมี ของสารประกอบชนิดต่างๆ แล้ว ประมวลผลด้วย ซอฟท์แวร์ อันทรงพลัง ที่เขียน ขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับ ศาสตร์ ด้านกลิ่น

3.Electronic Nose (E-Nose) ยี่ห้อ zNose เป็น ผลิตภ้ณฑ์ ที่มี ความสามารถในการ วิเคราะห์กลิ่น ที่ดีที่สุด โดยใช้หลักการที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ที่สุด คือ หลักการ แยก องค์ประกอบ ด้วย หลักการ Gas Chromatography (Ultra high speed method) หลักการวิเคราะห์ ด้วย วิธี Sound Acoustic Wave Sensor (SAW) ซึ่ง เป็น วิธีการ เดียวกับ การ วิเคราะห์ หา องค์ประกอบ ทางเคมี ของสารประกอบชนิดต่างๆ แล้ว ประมวลผลด้วย ซอฟท์แวร์ อันทรงพลัง ที่เขียน ขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับ ศาสตร์ ด้านกลิ่น