สินค้า : ELECTRONIC NOSE (SMART NOSE) : จมูกอิเล็กทรอนิกส์

เราเชื่อว่า "เสียงของลูกค้า ดังกว่าเสมอ"
คำโฆษณาใดๆ ไม่สามารถส่งเสียงได้ ดังและไกลเท่า

ขอขอบคุณ ลูกค้า ที่ ให้ เกรด "A" ในการประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการ แก่เรา 
 เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เหล่านี้ ไว้ และ จะ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

ขอรายละเอียด ผลประเมิน ได้ที่อีเมล info@bettersci.co.th

เครื่องวิเคราะห์กลิ่น หรือ เครื่องดมกลิ่น หรือ จมูกอิเล็กทรอนิกส์
 
คือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ ทดแทน การใช้จมูกในการดมกลิ่น ของมนุษย์ ซึ่งมีข้อจำกัด หลายประการ เช่น ความสามารถในการรับรู้ (Sensitivity) ความสามารถในการจำแนก (Identification ability) ความสามารถในการจดจำ (Memory) อารมณ์ (Emotion or Mood) ความรู้สึก (Feeling) สภาวะแวดล้อม (Environment) สุขภาพและอันตราย (Health and Hazards) และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัทฯ ขอนำเสนอ electronic nose จาก 3 ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ดังนี้
 
1.Electronic Nose (E-Nose) ยี่ห้อ Smart Nose  เป็น ผลิตภ้ณฑ์ ที่มี ความสามารถในการ วิเคราะห์กลิ่น ที่ดีที่สุด โดยใช้หลักการที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ที่สุด คือ หลักการ แยก องค์ประกอบ ด้วย หลักการ Gas Chromatography (conventional method) หลักการวิเคราะห์ ด้วย วิธี Mass Spectrometer (MS) ซึ่ง เป็น วิธีการ เดียวกับ การ วิเคราะห์ หา องค์ประกอบ ทางเคมี ของสารประกอบชนิดต่างๆ แล้ว ประมวลผลด้วย ซอฟท์แวร์ อันทรงพลัง ที่เขียน ขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับ ศาสตร์ ด้านกลิ่น
 
 
 
 


(ขออภัย ! บริษัทฯ ยกเลิกการเป็นตัวแทนของ ผู้ผลิตข้างต้น Smart Nose แล้ว)


 2.Electronic Nose (E-Nose) ยี่ห้อ Alpha MOS  เป็น ผลิตภ้ณฑ์ ที่มี ความสามารถในการ วิเคราะห์กลิ่น ที่ดีที่สุด โดยใช้หลักการที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ที่สุด คือ หลักการ แยก องค์ประกอบ ด้วย หลักการ Gas Chromatography (Flash method) หลักการวิเคราะห์ ด้วย วิธี Metal Oxide Sensor (MOS) ซึ่ง เป็น วิธีการ เดียวกับ การ วิเคราะห์ หา องค์ประกอบ ทางเคมี ของสารประกอบชนิดต่างๆ แล้ว ประมวลผลด้วย ซอฟท์แวร์ อันทรงพลัง ที่เขียน ขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับ ศาสตร์ ด้านกลิ่น
 3.Electronic Nose (E-Nose) ยี่ห้อ zNose  เป็น ผลิตภ้ณฑ์ ที่มี ความสามารถในการ วิเคราะห์กลิ่น ที่ดีที่สุด โดยใช้หลักการที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ที่สุด คือ หลักการ แยก องค์ประกอบ ด้วย หลักการ Gas Chromatography (Ultra high speed method) หลักการวิเคราะห์ ด้วย วิธี Sound Acoustic Wave Sensor (SAW) ซึ่ง เป็น วิธีการ เดียวกับ การ วิเคราะห์ หา องค์ประกอบ ทางเคมี ของสารประกอบชนิดต่างๆ แล้ว ประมวลผลด้วย ซอฟท์แวร์ อันทรงพลัง ที่เขียน ขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับ ศาสตร์ ด้านกลิ่น การประยุกต์การใช้งาน


Applications


Electronic nose can be used for quality control, analysis and research wherever volatile compounds occur. It can also be used to complement sensory panels. Wherever analysis capacity and speed are crucial, Electronic nose is an invaluable instrument. Examples : 
 • Food sector: all production stages, quality control, preservation, packaging, distribution, fraud prevention ,safety , hazard , HALAL.
  • dairy products, fruits
  • food authenticity
  • meat, fish
  • spices, aromas
  • edible oils and fats
  • coffee, tea
  • tobacco (tobacco, paper, inner liner, filter, cardboard, glue, ...)
  • packaging (paper, cardboard, plastic, aroma diffusion ...)
      • Beverages: production quality control, preservation, packaging, storage, SO2
       • alcoholic : brandies, whiskies, liquors, wines, champagnes, beers, ...
       • non alcoholic : mineral water, aromatized water, origin by isotopic ratio O18/O16...
        • Industry: all production stages, quality control, packaging
         • materials, polymers, waste solvents, ...
         • paper, wood (formaldehyde), glue, inks, ...
         • chemicals, pharmaceuticals, ...
            • Health and body care: all production stages, quality control, preservation, packaging
             • cosmetics, deodorizers, ...
             • fragrances, perfumes, ...
             • essential oils, ...
                • Environment: quality control
                 • air, water, ...
                 • soil contamination, pollution, VOC, ...
                 • formaldehyde ,...

                   

                      

                   สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ : contact us


                   ดาวน์โหลด แคตตาล็อก :  ด้านล่างนี้                    

                    
                    
                   Ċ
                   BSI Co.,Ltd.,
                   9 ธ.ค. 2562 23:33
                   Ċ
                   BSI Co.,Ltd.,
                   9 ธ.ค. 2562 23:33
                   Comments