بتن حجیم

بتن حجیم

بتن حجیم به بتنی اطلاق می گردد که به خاطر ابعاد بزرگش نیاز به راهکارهایی جهت کاهش و یا جلوگیری از ترکهای مویی و عمقی دارد زیرا که بتن حجیم در اثر حرارت دچار این گونه ترک خوردگی ها می گردد. برای حل مشکل دما در بتن حجیم هم چنین می توان از مواد افزودنی بتن مانند فوق روان کننده بتن یا ژل میکروسیلیس در بتن حجیم استفاده نمود.
هر قطعه بتنی که ابعاد آن حداقل بزرگتر از 90 سانتی متر باشد یک نوع بتن حجیم است یک پی بتنی با ضخامت 90 سانتی متر بتن حجیم خوانده نمی شود ، ولی یک پی بتنی با ضخامت 1 متر بتن حجیم در نظر گرفته می شود . دربعضی از سازمانها حداقل ابعادی که در بتن حجیم بکار میرود در محدوده های 0/46 متر تا 2 متر تعریف می گردد.نیروی انسانی مورد استفاده در ساخت بتن حجیم

نیروی انسانی مورد استفاده در ساخت بتن حجیم ، علاوه بر صلاحیت عمومی بایستی در عملیات بتنی دانش و تجربه کافی در موارد زیر داشته باشد:
 • روشهای کنترل دما و ملاحظات حرارتی در بتن حجیم
 • کار با تجهیزات ویژه بتن حجیم شامل تجهیزات انتقال، توزیع و تراکم بتن در سازه های بتن حجیم
 • خصوصیات و عملکرد خاص بتن حجیم به دلیل استفاده از سنگدانه های بزرگ (تا قطر 150 میلیمتر) و مقدار سیمان و کارائی کم
 • کنترل کیفیت در بتن حجیم
 • بتن حجیم خاص مانند بتن غلتکی در صورت لزوم
 • روشهای پیش سرمایش و پس سرمایش بتن حجیم


نکات مهم در مورد بتن حجیم

با توجه به آیین نامه بتن ایران موارد زیر نیز باید در بتن حجیم رعایت گردد:
بتن حجیم باید بمدت حداقل 14 روز متوالی با روشهای مناسب مرطوب نگاهداشته شده و حفاظت شوند. عمده ترین آثار نامطلوب محیطی که باید بتن حجیم را در برابر آن محافظت نمود عبارتند از:
 • خشک شدن زودرس که بخصوص در اثر تابش آفتاب و وزش باد پیش می آید.
 • شسته شدن بتن تازه توسط باران یا آب جاری.
 • کاهش سریع دمای بتن در روزهای نخست.
 • محافظت از بتن حجیم با مرطوب نگهداشتن سطوح آن به کمک آب پاشی و یا پوشاندن سطوح با گونی خیس انجام می شود
 • شیوه محافظت از بتن حجیم و نیز مدت آن به عوامل مختلف از جمله شرایط محیط، ویژگی های مورد انتظار از بتن حجیم، نوع سیمان مصرفی و نیز نسبتهای اختلاط بتن بستگی دارد که با نظر دستگاه نظارت تعیین می شود.
 • بتنی که درهوای سرد ریخته شده است باید در چند روز اول پس از بتن ریزی در مقابل یخ زدن محافظت گردد.

حداکثر دمای بتن حجیم واختلاف دما: در بعضی موارد جهت اطمینان قبل از استقرار بتن حداکثر دمای مجاز بتن حجیم واختلاف دمای آن مشخص می شود . برای مثال مشخصات فنی پروژه حداکثر دمای بتن حجیم را به 75درجه سانتی گراد ودمای بتن را به19 درجه سانتی گراد محدود می کند. محدودیت های دیگر شامل مواردی مثل حداکثر وحداقل دمای بتن در زمان تحویل می باشد . این اختلاف دما ، تفاوت بین دمای گرم ترین بخش بتن حجیم و سطح آن می باشد . ترک خوردگی حرارتی وفنی که باعث انقباض مربوط به خنک شدن در سطح بتن تنشهای کششی بیش از مقاومت کششی بتن هست ایجاد میشود . حداکثر اختلاف دمای مجاز 19درجه سانتی گراد و 35درجه سانتی گراد اغلب اوقات در اسناد پیمانکار مشخص شده است . این اختلاف دما یک راهنمای تجربی بر اساس بتن حجیم غیر مسلحی که در حدود 50 سال پیش در اروپا اجرا شده ، تعیین گردیده است . در بسیاری موارد،دما بیش از اندازه محدود شده است وترک خوردگی حرارتی ممکن است حتی در اختلاف دمای بالاتر بوجود نیابد . حداکثر اختلاف دمای مجاز خاص مکانیکی بتن حجیم همچون انبساط حرارتی ، مقاومت کششی ، دوام الاستیسیته ونیز اندازه تنش های بتنی می باشد . جهت محاسبه حداکثر اختلاف دمای مجاز برای جلوگیری ترک خوردگی حرارتی بتن حجیم بر خواص برای سازه های بتنی مشخص می باشد . در زمانیکه بتن حجیم طراحی شده حداکثر اختلاف دمای مجاز محاسبه شده بسیار بیشتر از19درجه سانتی گراد باشد . کاربرد حداکثر اختلاف دمای مجاز محاسبه شده می تواند سبب کاهش قابل ملاحظه مدت زمان تمهیدات محافظتی ، همچون ایزوله کردن سطوح ونگهداری آن باشد .

لینک های مفید

بتن حجیم

بتن حجیم

بتن حجیم

Comments