01:42:00 28-04-2014

 HỒ SƠ NĂNG LỰC

  Giấy chứng nhận
 Chứng nhận sản phẩm: Bê tông trộn sẵn mác M25, M30, M35, M40, M45, M60

              Một số hình ảnh cầu Nhật Tân

 Quyết định
  Tổ chức chứng nhận ICA Việt Nam

Một số hình ảnh dự án cầu Đông Trù


    Tiếp theo

Comments