22:50:00 19-10-2015

 Chênh lệch giá bê tông tươibê tông tự trộn.

 Thực tế: ( tư vấn gọi 09.6789.3888)

 - Người chưa từng làm dự toán xây dựng thì luôn mò mẫm lục tìm tài liệu để học dự toán.

 - Người đã có kinh nghiệm lập dự toán thì lại thường phức tạp hóa vẫn đề hoặc chia sẻ một cách thiếu hệ thống.

 Hệ quả, đa số nhận thấy dự toán không phải đơn giản.

 Nhưng theo tôi, vấn đề ngược lại. Với các quy định hiện nay của nhà nước, lập dự toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và ngày càng tiệm cận đến cách tính "rõ ràng, đơn giản, chuyên nghiệp" như của nước ngoài.

 Nếu các bạn không tin, tôi sẽ chứng minh từng bước để các bạn thấy rằng: lập dự toán thật là đơn giản.

 Các bước trình bày sẽ như sau:

 1. Sơ đồ hóa quy trình Lập dự toán xây dựng hiện nay.

 2. Phân tích các thông số đầu vào: để hiểu rõ cách lập dự toán.

 3. Kết luận:

  - Những ai có thể Lập dự toán.

  - Nếu phức tạp hãy biến nó thành đơn giản thì sẽ đơn giản mà thôi!

  - Muốn lập dự toán cần những kỹ năng và kiến thức gì

 Lập dự toán cơ bản và nâng cao bằng sơ đồ tư duy

 - Bước 1:

 Trong hợp đồng đã nêu rõ giá của 1m3 bê tông, bao gồm cả chi phí trộn, đổ, đầm.. (A-Z) ==> không cần quan tâm chi tiết.

 Giá này gọi tạm là giá cũ (đã bao gồm đầy đủ các chi phí + VAT): 

 Giá trị cũ của các công tác bê tông trong hợp đồng theo cấu kiện (A) = giá cũ tương ứng cấu kiện x khối lượng cũ.

 - Bước 2:

 Khảo sát giá của các công ty bê tông tươi: trọn gói cả phần trộn, bơm, đổ, đầm hoàn chỉnh. Giá này gọi là giá mới (đã bao gồm đầy đủ các chi phí + VAT):

 Giá trị công tác bê tông thương phẩm (B) = giá mới tướng ứng cấu kiện x khối lượng cũ.

  - Bước 3: 

 Giá cũ theo hợp đồng đã cắt phần bê tông (D) = Giá trị Hợp đồng ban đầu - (A)

 Giá mới theo hợp đồng thay thế bằng bê tông thương phẩm (E): = (D) + (B)

 - Bước 4:

 Giá trị chênh lệch sẽ là: = (E) - giá trị hợp đồng ban đầu.

 So sánh giá 1 m3 bê tông tươibê tông t trộn tại Hà Nội.

                    (Cùng 1 loại cốt liệu xi măng pc 40, đá 1x2, cát vàng)
 Giá đá 1x2, cát vàng tại thới điểm này tăng lên 300.000 đ/ m3

 

Bê tông tươi

 

Bê tông trộn thủ công

 

Bê tông tươi Mác 200

 

Bê tông mác 200  sụt (12 ± 2) 

 

         G
  = 800.000  đ/1m3  độ sụt (12 ± 2) 
                   Giá:  Xi măng 278 kg x 1.350 đ
                                                                                                                            Đá           0,86 m3 x 260 đ
                                                                                                                               Cát     0,485 m3 x 300 đ
                                                                                                                                Công trộn     140.000 đ
                                                                                                      Tổng cộng: 870.400 đ
/1m3  độ sụt (12 ± 2) 
 
 

 Bê tông tươi Mác 250 

 

Bê tông mác 250  sụt (12 ± 2) 

      G
  = 840.000  đ/1m3  độ sụt (12 ± 2)
                 Giá:  Xi măng 324 kg x 1.350 đ

                                                                                                                          Đá           0,85 m3 x 26 đ
                                                                                                                              Cát     0,46 m3 x 300 đ
                                                                                                                             Công trộn     140.000 đ

                                                                                                                           Tổng cộng: 929.400 đ/ m3

 

Bê tông tươi Mác 300

 

Bê tông mác 300  sụt (12 ± 2)

 

       G
  = 890.000  đ/1m3  độ sụt (12 ± 2)
                Giá:  Xi măng 370 kg x 1.350 đ

                          Đá           0,84 m3 x 260 đ
                                                                                                                               Cát     0,45 m3 x 300 đ
                                                                                                                               Công trộn     140.000 đ
                                                                                                                                Tổng cộng: 990.400 đ/ m3 

 Tại thời điểm này giá bê tông tươi rẻ hơn bê tông tự trộn.

 Qua so sánh thực tế ta thấy bê tông thương phẩm rẻ hơn bê tông trộn thủ công . Trong khi đó chất lượng bê tông thương phẩm cao hơn nhiều so với bê tông trộn thủ công.

 Vì sao bê tông tươi lại có giá rẻ như vậy so với bê tông tự trộn ?

 Qua phân tích ta thấy những yếu tố sau làm cho bê tông tươi có giá thành rẻ:

 - Bê tông thương phẩm mua xi măng rời, số lượng lớn nên giá thành giảm khoảng 20%.
 - Công ty bê tông thương phẩm thường có mỏ đá riêng nên giá thành giảm khoảng 30 %.
 - Cát vàng được mua tập trung số lượng lớn nên giá thành giảm khoảng 30%.
 - Sản xuất tập trung số lượng lớn sử dụng nhiều máy móc.

 Trang liên quan

 * Sản phẩm chính

 * Giá bê tông tươi

 * Giá bê tông thương phẩm theo tiêu chuẩn ( mpa )

 Dịch vụ cung cấp và bản đồ vùng cung cấp bê tông.


 * Chênh lệch giá bê tông thương phẩm và bê tông tự trộn

 "Chất lượng công trình, sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí của Cty cổ phần đầu tư Sông Đà Việt Đức".

 Thời gian phục vụ: 24/24h tất cả các ngày trong tuần.

 Từ khóa: be tong tu tron, so sanh, so sánh, bê tông tự trộn, bê tông trộn máy

 Url: https://sites.google.com/site/betongtuoihn/chenh-lech-gia-be-tong-thuong-pham-va-be-tong-tron-may-tai-cong-truong

 Điện thoại: 09.6789.3888

 Email: minhkare@gmail.com

 Tác giả trang:

 Minh Anh

                            
Comments