Web Sayfam www.betoncelik.com adresine taşınmıştır.

 
 
 
 
 
 
Lütfen güncel bilgiler için www.betoncelik.com adresine bakınız.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betonarme & Çelik Hesapları

TAMAMI EXCEL 'de
Her inşaat mühendisinin kullanacağı şev stabilitesi,betonarme ve çelik hesaplarının kısa çözümlerini içermektedir.Bu programlar tamamı sarı hücrelere rakam veya data girilerek sonuçlar otomatik hesaplanmaktadır.Hesapların her adımları otomatik değişerek gösterilmektedir.Çizimler şematik olarak gösterilmiştir.Çelik birleşim hesaplarında profil üzerine gelindiğinde kendiliğinden açılır menü çıkacaktır istenilen profili oradan otomatik seçilebilir.Demir metrajları otomatik hesaplanmaktadır.Bütün formüller akış diyagramlarıyla gösterilmiştir.Proğram izinsiz kopyalandığında bazı hücreler ve makrolar çalışmayacak ve hatalı sonuçlar verecektir.Aşağıdaki proğramlar hepsi birden satılmaktadır.


gurcanber@gmail.com 
      TS500 (Şubat 2000) ve 6 MART 2006 Deprem yönetmeliğine uygun.
                   ( toplam 217 sayfa )
 
   (BETONARME KESİT HESAPLARI )excel dosyası sayfaları:
1-Tek donatılı dikdörtgen kesit donatı hesabı.
2-Çift donatılı dikdörtgen kesit donatı hesabı.
3-Tek donatılı tablalı kesit donatı hesabı.
4-Tek donatılı üçgen kesit donatı hesabı.
5-Tek donatılı altıgen kesit donatı hesabı.
6-Tek donatılı sandık kesit donatı hesabı.
7-Tek donatılı dikdörtgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.
8-Çift donatılı dikdörtgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.
9-Tek donatılı tablalı kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.
10-Tek donatılı üçgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.
11-Tek donatılı altıgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.
12-Tek donatılı sandık kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.
13-Kolon veya kiriş atalet momenti hesabı.
14-Maksimum açıklık momenti ve kesme kuvvetleri hesabı.
15-Tekil temel hesabı.
16-Kolon donatı hesabı.
17-Kolon max moment taşıma kapasite hesabı.
18-Süneklik düzeyi normal kolon etriye hesabı.
19-Süneklik düzeyi yüksek kolon etriye hesabı.
20-Süneklik düzeyi normal kiriş etriye hesabı.
21-Süneklik düzeyi yüksek kiriş etriye hesabı.
22-Kısa konsol hesabı.
23-Kolon boyuna donatı bindirme hesabı.
24-Kiriş&Döşeme donatı hesabı.
25-Kiriş açıklık&mesnet minimum donatı hesabı 
26-Çift & tek doğrultuda çalışan döşeme hesabı. (7 sayfa)
27-İki perde temeli
28-Kolonların kirişlerden güçlü olma şartının sağlaması hesabı.
29-Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği hesabı.
30-Ani sehim hesabı.
31-Narin kolon hesabı.
32-Perde minimum donatı ve boyutlandırması hesabı.
33-İki açıklıklı sürekli temel hesabı.
34-Kiriş kesme ve burulma hesabı.


   (KARŞILIKLI ETKİ DİYAGRAMI HESABI ) excel dosyası sayfaları:
1- Simetrik donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı ve grafiğini yapan proğram.

   (KİRİŞ ATALET MOM.HESABI ) excel dosyası sayfaları:
1- Tam tablalı , yarım tablalı ve konsol&çıkma kiriş atalet momenti ve redör hesabı.
 
   (KİRİŞ YÜKLERİ HESABI) excel dosyası sayfaları:
1- Kiriş yüklerini hesaplayan program.Sarı hücrelere rakam girilerek hesaplanıyor.

   (ÇERÇEVE KİRİŞ BETONARME) excel dosyası sayfaları:
1-    1 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
2-    2 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
3-    3 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
4-    4 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
5-    5 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
6-    6 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
7-    7 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
8-    8 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
9-    9 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.
 
     (BİRLEŞİK KOLON TEMELLERİ hesabı) excel dosyası sayfaları :
1-  1 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.
2-  2 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.
3-  3 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.
4-  4 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.
5-  5 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.
6-  6 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.
7-  7 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.
8-  8 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

   (MERDİVEN hesabı) excel dosyası sayfaları:
1- Basit kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(1 sahanlıklı.)
2- Basit kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(2 sahanlıklı.) 

   (DUVAR ALTI TEMELİ hesabı.) excel dosyası sayfaları:
1- Duvar altı temeli hesabını yapan program.

   (DİŞLİ DÖŞEME hesabı) excel dosyası sayfaları:
1- 1&3 açıklıklı dişli döşeme hesabı.
2- 1&3 açıklıklı cross hesabı.
3- 2&4 açıklıklı dişli döşeme hesabı.
4- 2&4 açıklıklı cross hesabı.
5- 3&5 açıklıklı dişli döşeme hesabı.
6- 3&5 açıklıklı cross hesabı.
7- 4&6 açıklıklı dişli döşeme hesabı.
8- 4&6 açıklıklı cross hesabı.

  (ÖNGERİLMELİ DÖŞEME HESABI) excel dosyası sayfaları :
1- Öngerilmeli dikdörtgen boşluklu döşeme hesabı.

  (YÜKSEK KİRİŞ HESABI) excel dosyası sayfaları:
1- Yüksek kiriş hesabı (yük üstten.)
2- Yüksek kiriş hesabı (yük alttan.)
3- İki açıklıklı yüksek kiriş hesabı (yük alttan ve üstten.)

   (KİRİŞSİZ DÖŞEME HESABI) excel dosyası sayfaları:
1- Yatayda 4 düşeyde 4 açıklıklı çerçeve kirişsiz döşeme hesabı.
2- Yatay aks cross moment hesapları.
3- Düşey aks cross moment hesapları.

   ( ÇERÇEVE CROSS ) excel dosyası sayfaları:
1-    1&3 açıklıklı cross hesabı
2-    2&4 açıklıklı cross hesabı
3-    3&5 açıklıklı cross hesabı
4-    4&6 açıklıklı cross hesabı
5-    5&7 açıklıklı cross hesabı
6-    6&8 açıklıklı cross hesabı
7-    7&9 açıklıklı cross hesabı

    ( ÇERÇEVE DEPREM HESABI ) excel dosyası sayfaları:
(Eşdeğer deprem yükü yöntemi)
1-Şartlar.
2-yo-y1-y2-y3 burkulma boyları tablosu.
3-Kat yükleri hesabı.
4-Kolon Ddeğerleri hesabı.
5-Birinci peryot hesabı.
6-İkinci peryot hesabı.
7-Kolon momentleri hesabı.
8-Göreleli kat ötelemesi kontrolu hesabı.

    ( SÜREKLİ KİRİŞ CROSS ) excel dosyası sayfaları:
1-    8&10 açıklıklı cross hesabı
2-    7&9 açıklıklı cross hesabı
3-    6&8 açıklıklı cross hesabı
4-    5&7 açıklıklı cross hesabı
5-    4&6 açıklıklı cross hesabı
6-    3&5 açıklıklı cross hesabı
7-    2&4 açıklıklı cross hesabı

     ( DÖŞEME&KİRİŞ DONATI BOY HESABI ) excel dosyası sayfaları:
1-    Çift doğrultuda çalışan (DÜZ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.
2-    Tek doğrultuda çalışan (DÜZ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.
3-    Çift doğrultuda çalışan (NERVÜRLÜ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.
4-    Tek doğrultuda çalışan (NERVÜRLÜ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.
5-     Kiriş boyuna donatı boy hesabı.

     (KOLON DONATI ETRİYE KONUMU) excel dosyası sayfaları:
1- Kolon boyuna donatının düzenlenmesi ve etriye sıklaştırma bölgelerinin tayinini hesaplayan sayfa.

     ( İSTİNAT DUVARI HESABI ) excel dosyası sayfaları:
1- Konsol tipi istinat duvarı yaklaşık boyutlandırma hesabı.
2- L tipi istinat duvarı hesabı.
3- Açılı zemin T tipi istinat duvarı hesabı.
4- Açısız T tipi istinat duvarı hesabı.
5- Sıvı itkili istinat duvarı hesabı.
6- Kazıklı istinat duvarı hesabı.
7- Hafifletme konsollu ağırlık istinat duvarı hesabı.
8- Hafifletme konsollu istinat duvarı hesabı.
9- Bağlı gömme ankastre palplanj hesabı.
10- Gömme ankastre palplanj hesabı.
11- Çakma palplanj hesabı.
12- Toprakarme istinat duvarı hesabı

     (DEPO HESABI) excel dosyası sayfaları:
1- Küçük dikdörtgen depo hesabını yapan proğram sarı hücrelere rakam girilerek hesaplanıyor.
 
     ( ÇELİK ÇATI HESABI ) excel dosyası sayfaları:
1- Verilen trapez kesit çelik çatı kaynak hesabını sarı hücrelere rakam girilerek hesaplayan proğram.
    
     (CREMONA hesabı.) excel dosyası sayfaları:
1- Üçgen kafes (1) kiriş düşey yük cremonası.
2- Üçgen kafes (1) kiriş rüzgar yükü cremonası.
3- Üçgen kafes (1) kiriş çubuk kuvvetleri hesabı.
4- Trapez kafes kiriş (1) düşey yük cremonası.
5- Trapez kafes kiriş (1) rüzgar yükü cremonası.
6- Trapez kafes kiriş (1) çubuk kuvvetleri hesabı.
7- Üçgen kafes kiriş (2) düşey yük cremonası.
8- Üçgen kafes kiriş (2) rüzgar yükü cremonası.
9- Üçgen kafes kiriş (2) çubuk kuvvetleri hesabı.
10-Trapez kafes kiriş (2) düşey yük cremonası.
11- Trapez kafes kiriş (2) rüzgar yükü cremonası.
12- Trapez kafes kiriş (2) çubuk kuvvetleri hesabı.
13- Üçgen kafes kiriş (3) düşey yük cremonası.
14- Üçgen kafes kiriş (3) rüzgar yükü cremonası.
15- Üçgen kafes kiriş (3) çubuk kuvvetleri hesabı.

     ( ÇELİK BİRLEŞİM HESAPLARI 1 ) excel dosyası sayfaları:
1- Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (1).
2- Çekme çubuğu kaynak hesabı.
3- Alt başlıkta yarım I profil çekme çubuğu eki hesabı.
4- Kafes kiriş mesnet düğüm noktası hesabı.
5- Kiriş hesabı.
6- Kafes kiriş üst başlık ve dikme hesabı.
7- İki adet I  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
8- İki adet ters U  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
9- Dört adet eşit kollu korniyerden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
10- Kaynaklı birleşim basit kiriş hesabı.
11- Kiriş ek hesabı.
12- İki adet düz U  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
13- I profil kesitli bir çekme çubuğu hesabı.
14- Köşe kolon kiriş birleşimi hesabı.
15- I profil çekme çubuğu eki hesabı.
16- Korniyer çekme çubuğu eki hesabı.
17- İçe bakan U profil çekme çubuğu eki hesabı.
18- Ek laşeli kolon eki hesabı.
19- Dışa bakan U profil çekme çubuğu eki hesabı

     ( ÇELİK BİRLEŞİM HESAPLARI 2 ) excel dosyası sayfaları:
1-Kafes kiriş üst başlık birleşim hesabı.
2-Ankastre takviyeli I profil kolon ayağı hesabı (1).
3-Çerçeve köşe kolon kiriş birleşim hesabı.
4-Eğimli (1) çerçeve köşe hesabı.
5-Eğimli (2) çerçeve köşe hesabı.
6-Kolon eki hesabı.
7-Eksantrik kolon eki hesabı.
8-Kafes kiriş alt başlık düğüm noktası birleşim hesabı.
9-İki adet U profil ters ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
10-İki adet U profil yan ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
11-İki adet U profil düz ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
12-Bir adet U profil ters ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
13-Üç adet U profil profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
14-İki adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
15-İki adet eşit kollu korniyerden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
16-İki adet korniyerden yapılmış kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.
17-İki adet yanyana U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
18-Çeşitli tek parçalı basınç çubukları hesabı.
19-Kafes kiriş alt başlık çekme çubuğu birleşim hesabı.

    (ÇELİK BİRLEŞİM HESAPLARI 3) excel dosyası sayfaları:
1-I profil küt kaynak eki hesabı.
2-I profil levha kaynaklı küt kaynak eki hesabı.
3-Mütemadi kiriş hesabı.
4-Çift kollu korniyerden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
5-Konsol levha birleşimi hesabı.
6-Üç adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
7-Takviyeli profil basit kiriş hesabı.
8-İki U profil arası U profillle birleştirilmiş basınç çubuğu hesabı.
9-Kaynaklı birleşim basit kiriş levha uzunluk hesabı.
10-Kiriş bağlantı hesabı.
11-U ve I profilden teşkil edilmiş basit kiriş hesabı.
12-İki adet I profil normal kuvvet altında kolon ayağı hesabı.
13-Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (2).
14-Normal kuvvet altındaki I profil takviyesiz kolon ayağı hesabı.
15-Ankastre takviyeli I profil kolon ayağı hesabı (2).
16-Normal kuvvet altındaki ızgara I profil kolon ayağı hesabı.
17-Düz çerçeve köşe birleşim hesabı.
18-Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (3).

   (ÇELİK BİRLEŞİM HESAPLARI 4 ) excel dosyası sayfaları :
1- Mafsallı kolon ayağı hesabı.
2- Diyagonal bağlantılı I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.
3- Blonlu köşe kolon kiriş birleşimi hesabı (1).
4- Blonlu köşe kolon kiriş birleşimi hesabı (2).
 
   (ŞEV STABİLİTE HESABI) excel dosyası sayfaları:
1- Derin kayma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.(isveç dilim yöntemiyle.)
2- Burun kayma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.(isveç dilim yöntemiyle.)
3- Sonsuz şev kayma stabilite güvenlik sayısı hesabı.
4- Sonsuz şev blok kayma stabilite güvenlik sayısı hesabı.
5- Sonlu dönmeli şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.
6- Yol yarma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.

   ( KOLON ETKİLİ BOY KATSAYISI HESABI) excel dosyası:
1- Kolonun yanal deplasman önlenip önlenmemesi durumuna göre K katsayısını hesaplayan sayfa.Sarı hcrelere rakam girilerek bulunur.


    ( GENEL hasır çelik HESABI ) excel dosyası:
1- Püskürtme betonu atılmış yüzeydeki bindirmeli hasır çelik miktarını hesaplayan proğram sayfası.


    ( 3.DERECE DENKLEM HESABI ) excel dosyası:
1- Üçüncü dereceden denklemin köklerini hesaplayan sayfa.


    ( FORMÜLLER HESABI ) excel dosyası:
1- Sarı hücrelere rakam girilerek Çeşitli kesişimleri hesaplayan proğram sayfası.

    ( ORNEKalan-hacim ) excel dosyası sayfaları:
1- Kot ve mesafeler girilerek cross yöntemiyle alan hesabı yapan sayfa.
2- Birinci sayfada hesaplanan alanların hacimlerini hesaplayan sayfa.
3- Girilen kot ve mesafelerin (noktaların) çizimlerini gösteren sayfa.

    ( kazık spiral donatı boy hesabı) excel dosyası sayfaları:
1- Kazık için verilen sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.


    ( kenar hendek kazı hesabı.) excel dosyası sayfaları:
1- Otoyol için kenar hendek kazı hacmini hesaplayan proğram.Otoyolun eksenine göre hendeğin yatay ve düşey yöndeki uzaması göz önünde bulundurulmuştur.
2- Kenar hendek beton alan hesabı.

    ( KLOTOİT hesabı) excel dosyası sayfaları:
1- Çok nokta için klotoit hesabı verilen sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.
2- Tek nokta için klotoit hesabı.

    ( semt UZUNLUK hesabı) excel dosyası sayfaları:
1- Kurb aplikasyon hesabı sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.
2- Çeşitli koordinatlara göre semt ve uzunluk hesapları sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

    (BİNDİRME BOY HESABI ) excel dosyası sayfaları:
1- Sabit bindirme tipine göre demir boylarını hesaplayan proğram.
2- Değişken bindirme tipine göre demir boylarını hesaplayan proğram.

    ( ŞATKRİT hesabı.) excel dosyası sayfaları :
1- Püskürtme betonu alanını üçgenleme metodu ile hesabı.

    (PROJE&FENNİ ÜCRET HESABI) excel dosyası sayfaları :
1- TMMOB inşaat mühendisler odası proje ve fenni mesuliyet hizmet bedelleri hesap sayfası.

Gürcan BERBEROĞLU
İnşaat mühendisi   
          kızıltoprak - İstanbul
 Tel:0 532 366 02 04Alt sayfalar (2): ikıperdetemeli Sayfa 2
Comments