Evaluatie Tijdschriftenpakketten FNWI 2010

In de periode november 2009 t/m februari 2010 is door de Bibliotheek FNWI aan de medewerkers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica gevraagd de tijdschriften die nodig zijn voor het onderzoek op te geven met een indicatie van belang (1: onmisbaar, 2: behoort er te zijn, 3: gewenst indien het budget dit toelaat).

 

In deze evaluatie worden de verkregen gegevens geanalyseerd voor de titels die in packages zijn opgenomen.  Er is gekeken naar titels die per pakket werden aangevinkt, verschillende onderwerpindelingen (JCR, SFX en indeling volgens uitgever) en hoeveel losse abonnementen zouden kosten vergeleken met wat voor de packages wordt betaald.

Ter vergelijking zijn ook de gegevens van bestaande losse abonnementen en Open Access tijdschriften (DOAJ-journals) meegenomen.

 

De weging bij een tijdschrift is de hoogste weging die een tijdschrift heeft gekregen van enig instituut. Titels die een weging hebben gekregen, maar die op dit momentt niet beschikbaar zijn, worden beschouwd als “wensen”.

 

1. Verhouding wensen t.o.v. abonnementen.

Gemiddeld blijkt 73 % van de aangevinkt titels beschikbaar, hetzij als FNWI abonnement, dan wel als los UvA abonnement, SFX titel (Digitale Bibliotheek) of Open Access journal. Voor tijdschriften met weging 1, 2 en 3 is dat resp.: 77%, 74% en 63%. (Figuur 1).

 

 

Figuur 1: Percentage aangevinkte tijdschriften (y-as) uitgezet tegen verschillende wegingen (x- as) voor drie abonnementsvormen: losse abonnementen, titels in pakketten, UvA-abonnementen, titels beschikbaar ivia de Digitale bibliotheek (SFX) en Open Access-journals.

Hierbij is rekening gehouden dat sommige titels niet tot het meest recente jaar beschikbaar zijn (JSTOR, EBSCO). Deze titels zijn niet meegeteld als beschikbaar en worden als wens beschouwd.

 

Volgens een uitdraai uit ARC over 2009 en 2010 betaalt de bibliotheek FNWI (mee) aan 21 tijdschriftpakketten. (Zie Tabel 1) BioOne wordt betaald uit het electronische bestanden budget van de UB. De electronische versie van Nature ook, de kosten daarvan zijn niet meegerekend. Alle collecties van JSTOR worden sinds 2009 eveneens uit het electronische bestanden budget betaald.

 

Tabel 1: Packages met aantal aangevinkt titels, in 2010 betaalde prijs en kosten per titel.
Grand Total = totale kosten pakketten + losse abonnementen + SciFinder Scholar en FORENSICnetBASE

Alleen pakketten = totale kosten uitsluitend pakketten. 

 

Pakket

Aangevinkt

Titels

Percen tueel

Kosten

Kosten per titel

Kosten per aangevinkte titel

Betaald UB

Percentage

ACM

19

54

35%

6890

128

363

6890

100%

ACS

32

41

78%

58936

1437

1842

58936

100%

Annual reviews

23

41

56%

2968

72

129

6258

47%

APS

8

10

80%

18803

1880

2350

18803

100%

Brill

7

135

5%

2385

18

341

17964

13%

Cell Press

12

14

86%

8853

632

738

18836

47%

CUP

46

252

18%

4052

16

88

32888

12%

IEEE

41

346

12%

22319

65

544

22319

100%

IOP

16

64

25%

38204

597

2388

38204

100%

IOS

14

118

12%

864

7

62

3457

25%

Math

2

6

33%

801

134

401

801

100%

Nature

33

61

54%

43708

717

1324

160571

27%

OUP

48

246

20%

13256

54

276

57014

23%

RSC

19

41

46%

26581

648

1399

26581

100%

Sage

13

545

2%

1013

2

78

120536

1%

ScienceDirect

519

1646

32%

392200

238

756

1042073

38%

SIAM

14

15

93%

4770

318

341

4770

100%

Springer

439

1480

30%

77168

52

176

237207

33%

T&F

122

1639

7%

5100

3

42

242540

2%

Thieme

3

121

2%

2934

24

978

11331

26%

Wiley

310

1494

21%

98816

66

319

333694

30%

Los abo

123

234

53%

164949

705

1341

-

-

Scifinder en FnetBASE

0

2

0%

69019

-

-

69019

100%

BioOne

73

157

46%

-

-

-

6233

0%

DOAJ

183

4701

4%

0

0

0

-

-

UvA

53

8865

1%

-

-

-

-

-

SFX

198

24835

1%

-

-

-

-

-

Grand Total

1863

8605

22%

995569

116

534

2461672

40%

Alleen pakketten

1740

8369

21%

830620

99

477

2461672

34%

 

Titels van Brill en Thieme blijken relatief weinig aangevinkt. Vaak aangevinkt zijn titels van ACS, APS, Cell Press en SIAM. ACS en APS zijn wel vrij duur per titel.

Van de interfacultaire pakketten zijn Annual Reviews en Nature relatief vaak aangevinkt.

Titels van Sage en T&F zijn minder  vaak aangevinkt. Deze pakketten zijn wel erg goedkoop per titel. Van de BioOne titles is 46 % gekozen, van de Open Acces titels 4 %.

Van de losse abonnementen is bijna de helft gekozen. De prijs is iets duurder dan gemiddeld.

 

De gemiddeld prijs voor de titels in de pakketten bedraagt 99 euro.  Als rekening gehouden wordt met de titels die niet aangevinkt zijn, veranderen de kosten aanzienlijk. In Tabel 2  zijn per package de kosten per aangevinkte titel voor de drie verschillende wegingen uitgewerkt. De kosten per aangevinkte titel bedragen dan zo’n afhankelijk van de wegingscategorie gemiddeld zo’n 480 – 980 euro. Van de interfacultaire paketten vallen dan met name Nature, ScienceDirect en Thieme duurder uit. Van de FNWI pakketten zitten ACS, APS, IOP en RSC er ver boven. IEEE en SIAM ook enigszins. Ook de losse FNWI abonnementen zijn duurder per titel. 

Tabel 2: Per package wegingen met in 2010 betaalde prijs en kosten per aangevinkte titel voor de verschillende wegingen.

 

 

Wegingen

 

 

 

 

 

Kosten per aangevinkte titel

Pakket

Weging 1

Weging 2

Weging 3

Niet aangevinkt

Aantal titels

Kosten

Weging
1

Weging
1 + 2

Weging
1 + 2 +3

ACM

13

4

2

38

54

6890

530

405

363

ACS

27

3

2

9

41

58936

2183

1965

1842

Annual reviews

20

1

2

18

41

2968

148

141

129

APS

8

 

 

3

10

18803

2350

2350

2350

Brill

3

2

2

128

135

2385

795

477

341

Cell Press

9

3

 

2

14

8853

984

738

738

CUP

17

19

9

206

252

4052

238

113

90

IEEE

15

15

11

305

346

22319

1488

744

544

IOP

13

2

1

49

64

38204

2939

2547

2388

IOS

3

8

3

104

118

864

288

79

62

Math

2

 

 

4

6

801

401

401

401

Nature

26

4

2

28

61

43708

1681

1457

1366

OUP

26

18

3

195

246

13256

510

301

282

RSC

14

3

2

22

41

26581

1899

1564

1399

Sage

4

5

4

532

545

1013

253

113

78

ScienceDirect

278

135

106

1127

1646

392200

1411

950

756

SIAM

4

6

4

1

15

4770

1192

477

341

Springer

168

161

109

1039

1480

77168

459

235

176

T&F

38

42

42

1517

1639

5100

134

64

42

Thieme

2

 

1

118

121

2934

1467

1467

978

Wiley

156

81

64

1170

1494

98816

633

417

328

Los abo

85

24

8

105

234

164949

1941

1513

1410

SF en FnetBase

 

 

 

2

2

69019

-

-

-

BioOne

39

26

8

99

157

-

-

-

-

DOAJ

82

57

44

4533

4701

-

-

-

-

UvA

25

17

15

8808

8865

-

-

-

-

SFX

70

75

58

24632

24835

-

-

-

-

Grand Total

931

536

377

6722

8605

995569

1069

679

540

Alleen pakketten

846

512

369

6615

8369

830620

974

607

477

 

In Figuur 2 wordt het aantal per pakket aangevinkte titels grafisch weergegeven.

 


Figuur 2: Aantal aangevinkte titels per pakket, incl. DOAJ en losse abonnementen.
 

In Figuur 3 is het percentage aangevinkte titels uitgezet tegen de gemiddelde titelprijs per pakket.

Met name van Cell Press en SIAM zijn veel titels aangevinkt en is de prijs per aangevinkte titel laag. Van ACS en APS zijn ook relatief veel titels aangevinkt, maar van deze pakketten is de prijs per aangevinkte titel relatief hoog. (> 1000 euro.)

Losse abonnementen zijn meer dan gemiddeld aangevinkt maar ook wat duurder.

 

 

Figuur 3. Percentage aangevinkte titels uitgezet tegen prijs per titel.

 

2. Aangevinkte titels naar onderwerpsindeling

Om inzicht te krijgen in de wenselijkheid van met name de tijdschriften in de pakketten, is het aantal aangevinkte specifieke science titels in de abonnementen vergeleken met het aantal titels uit andere onderwerpscategoriën. Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling in onderwerpen van de Journal Citation Reports, de onderwerpsindeling van SFX in de Digitale Bibliotheek en de eigen onderwerpsindeling die door een aantal leveranciers is toegekend.

 

Bijlage A bevat een tabel met de tijdschriftkeuzes en de primaire subjectaanduiding van de JCR (Science + Soc Sciences).

 

Figuur 4 toont de verhouding tussen aangevinkte en niet aangevinkte titels en hun indeling volgens  de global category indeling van SFX.
 

 

Figuur 4: Verhouding aangevinkt en niet aangevinkte titels volgens de global category indeling van SFX.

 

Naast titels uit de traditionele exacte en technische richtingen (Chemistry, Earth sciences, Engineering, Life sciences, Mathematical sciences, Physics e.d.) werden ook vrij veel titels aangevinkt uit Agricultural sciences (met name biotechnologie, plantenteelt en planten pathologie) en Health sciences (neuroscience). Ook van Environmental sciences zijn vrij veel titels aangevinkt. Van Social Sciences en Economie zijn nauwelijks titels aangevinkt.

 

Figuur 5 toont een verdere onderverdeling volgens subcategory binnen de global category  Life sciences. Figuur 6 toont een verdere onderverdeling binnen de global category Chemistry.
 
 
Figuur 5: Verhouding wel/niet aangevinkte titels volgens subcategory indeling van SFX binnen de global category Life sciences.

 
 
Figuur 6: Verhouding wel/niet aangevinkte titels volgens subcategory indeling van SFX binnen de global category Chemistry.

 

Vervolgens is een selectie gemaakt van de specifieke science titels. Een titel werd ingedeeld bij science wanneer:

-          deze is opgenomen in de JCR Science edition, m.u.v. de medische categorieën

-          in de onderwerps indeling van SFX met een van de volgende global categories wordt aangeduid:

o        Chemistry

o        Earth Sciences 

o        Engineering

o        Environmental Sciences

o        Information Technology

o        Life Sciences

o        Material Science and Metallurgy

o        Mathematical Sciences

o        Physics

o        Telecommunications Technology

-          een onderwerpsindeling van de uitgever heeft gekregen die als exacte wetenschappen kan worden aangemerkt.

 

Op deze manier zijn 4386 (51 %) van de titels in pakketten bij de exacte wetenschappen ingedeeld.

Van de 4386 science titels zijn 1694 titels aangevinkt, dat is 38.6 %.

Van de titels in pakketten zijn 6721 (78 %) titels niet aangevinkt.

 

In figuur 7 wordt het aantal aangevinkte titels voor beide onderwerpscategoriën vergeleken. Voor alle pakketten is het aantal aangevinkte exacte titels groter dan de titels met een andere onderwerpsaanduiding. Van de grote uitgevers blijken Elsevier, Springer en Wiley meer science titels in hun pakketten aan te bieden  dan Sage en T&F.

 
 
  Figuur 7: Aangevinkte titels in de pakketten met onderwerpsindeling exacte wetenschappen vergeleken met titels met een andere onderwerpsindeling.
 

3. Invloed van verschillende variabelen

Om inzicht te krijgen in de rol van een aantal variabelen op de tijdschriftkeuze is het aantal aangevinkte tijdschriften gerangschikt naar een range van deze variabelen.

In Figuur 8 zijn alle bij exacte wetenschappen ingedeelde titels gerangschikt op impact factor.

 
 
 Figuur 8: Aangevinkte exacte wetenschappen tijdschriften naar impact factor.

 

Zoals verwacht zijn de titels met lage impact factoren vaker niet dan wel aangevinkt. Vanaf een impact factor hoger dan 2 is dat andersom.
 

In Figuur 9 zijn de wegingen gerangschikt op impactfactor. Ook hier krijgen titels met een hogere impactfactor een betere weging.

 
Figuur 9: Wegingen tijdschriften voor exacte wetenschappen en impactfactoren. X-as: Impactfactor; Y-as: percentage wel/niet aangevinkt titels.

 

Figuur 10 toont het aantal aangevinkte titels uitgezet tegen het aantal downloads voor de drie verschillende wegingscategoriën. Titels met een groter aantal downloads krijgen over het algemeen een betere weging.

 

 

Figuur 10: Aantal aangevinkte titels (y-as) uitgezet tegen aantal downloads (x-as) voor de drie wegingscategoriën. 
 Y-as  volgens logaritmische schaal

In figuur 11 is het aantal wel/niet aangevinkte titels uitgezet tegen de list price in 2010.  De list price lijkt geen grote invoed te hebben gehad op de titelkeuze. Het duurste abonnement betreft SciFinder Scholar.

 Figuur 11: Percentage wel/niet aangevinkte titels versus list price in 2010.

4.  Kosten per pakket

In figuur 12 zijn per pakket de kosten van de science tijdschriften als individueel abonnement (som van de list-prices) uitgezet tegen de totale kosten van het pakket.

 

In figuur 13 is hetzelfde gedaan voor alle aangevinkte titels, dus niet alleen titels van exacte wetenschappen.

   

 

Figuur 12: Kosten van de science titels indien als individueel abonnement genomen (som van de list prices), uitgezet tegen de totale kosten van het pakket.

 

 

Figuur 13: Kosten van de aangevinkte titels indien als individueel abonnement genomen (som van de list prices), uitgezet tegen de totale kosten van het pakket.

 

 

In figuur 14 t/m 33 is voor verschillende pakketten de som van de list–price van de aangevinkte titels uitgezet tegen de kosten van het pakket voor verschillende wegingen.

In de datatabel staan de bedragen in euro.

 

Erg gunstig lijken Sage, T&F en Wiley
Sage: waarde aangevinkte titels: 9723 euro, betaald 1013 euro (=10.41 %)

T&F: waarde aangevinkte titels: 190153 euro, betaald 5100 euro (= 2.68%)

Wiley : waarde aangevinkte titels: 548587 euro, betaald 98816 (= 14.13 %)

 

Voor ACM, ACS en Math package blijkt de waarde van de aangevinkte titels lager dan de prijs die voor het hele pakket wordt betaald.

 

Over het algemeen lijken de societies niet veel overwaarde op hun package prijzen te bieden, de grote uitgevers daarentegen wel.

 
 

 Fig. 14: ACM Digital Library: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 15: ACS: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 
 
Fig. 16: Annual Reviews: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 17: APS: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 18: Brill online journals: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 19: Cell Press journals: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 
 

Fig. 20: CUP: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 21: ieeeXplore: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

 

Fig. 22: IOP: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

 

Fig. 23: IOS Press: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 24: Math package: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

 

Fig. 25: Nature: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 26: OUP: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 27: RSC: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 28: Sage waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

 

Fig. 29: ScienceDirect waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 30: SIAM: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 31: Springer: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 32: Taylor & Francis: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.

 

 

Fig. 33: Wiley: waarde list price afzonderlijke abonnementen (y-as) voor verschillende wegingen tegen kosten pakket in verschillende jaren.


6. Conclusies

 

·        Slechts 21 % van de titels in packages  waaraan de Bibliotheek FNWI (mee)betaalt is tijdens de evaluatie aangevinkt.

·        Daar staat tegenover dat bijna driekwart (73 %) van de aangevinkte titels als abonnement beschikbaar is bij FNWI of de rest van de UvA, van de tijdschriften met weging 1 zelfs 77%.

·        De gemiddelde prijs per aangevinkte titel bedraagt afhankelijk van de wegingscategorie zo’n 480 – 980 euro. Van de interfacultaire paketten vallen met name Nature, ScienceDirect en Thieme duurder uit. Van de FNWI pakketten zitten ACS, APS, IEEE, IOP en RSC er ver boven. Ook de losse FNWI abonnementen zijn relatief duur.

·        51 % van de in packages opgenomen titels kon bij exacte wetenschappen ingedeeld worden. Van die titels is 38.6 % aangevinkt.

·        Naast de titels uit exacte en technisch wetenschappelijke hoek (aardwetenschappen, levenswetenschappen, natuurkunde, scheikunde, techniek, wiskunde e.d.) werden ook vrij veel titels aangevinkt uit landbouwwetenschappen (met name biotechnologie, plantenteelt en planten pathologie) en gezondheidswetenschappen (vooral neuroscience). Ook van milieukunde zijn vrij veel titels aangevinkt. Van sociale wetenschappen en economie zijn nauwelijks titels aangevinkt.

·        Vaak aangevinkt zijn ACS, APS, Cell Press en SIAM.

·        Van de interfacultaire pakketten zijn Annual Reviews en Nature relatief vaak aangevinkt.

·        Van de BioOne titels is 46 % aangevinkt, van de Open Acces titels 4 %.

·        Bij alle pakketten is het aantal aangevinkte exacte titels groter dan de titels met een andere onderwerpsaanduiding. Van de grote uitgevers blijken Elsevier, Springer en Wiley meer science titels in hun pakketten aan te bieden  dan Sage en T&F.

·        Bij de meeste pakketten is de waarde van de gesommeerde list price van de aangevinkte titels groter dan het bedrag dat voor het package als geheel moet worden betaald. Bij Sage, T&F en Wiley zelfs veel meer.  Van Sage en T&F zijn echter maar weinig titels aangevinkt. Voor deze pakketten wordt door FNWI ook maar weinig betaald.

·        Bij ACM, ACS, APS en Math package zijn de kosten van het pakket hoger dan de waarde van de gesommeerde afzonderlijke titels. Dit zijn ook relatief dure pakketten, alleen het Math package kost niet veel.
Bij ACM krijg je naast de journals ook proceedings en een Digital Library.

Bij ACS gaat het ook om een pakket waarvoor we al jaren veel betalen, maar waarbij het de vraag is of door het nemen van afzonderlijke abonnementen dezelfde functionaliteit verkregen kan worden.
Bij het Math package lijkt het nemen van afzonderlijke abonnementen mogelijk, het pakket is echter vrij goedkoop (801 euro), dus veel levert het niet op.

·        Weinig aangevinkt zijn Brill, Sage en Thieme.  De waarde van de aangevinkte titels is echter bij  deze drie pakketten hoger dan de kosten van het pakket., dus het lijkt gunstiger te blijven meebetalen aan deze licenties.

·        Thieme is een vreemde eend in de bijt. Er zijn maar 3 titels van aangevinkt en het bevat voornamelijk medisch getinte titels. Wel is het zo dat het pakket goedkoper is dan de prijs van die drie titels bij elkaar.

·        Al met al lijken de besparingsmogelijkheden op pakketten gering, gekeken zou kunnen worden naar Brill en Thieme.

·        Er lijkt wel wat verband te bestaan tussen impactfactor en of een titel wordt aangevinkt. Titels met een impactfactor hoger dan 2 werden vaker aangevinkt. Titels met een hogere impactfactor kregen ook vaker een betere weging.  Ook het aantal downloads lijkt gecorreleerd met het aantal titels dat is aangevinkt. Maar dit is allemaal te verklaren doordat titels met een hogere impactfactor en meer downloads vaak ook hoger staan aangeschreven en waarschijnlijk ook vaker worden geraadpleegd.

·        Er lijkt geen verband tussen list price en titelkeuze.
 
                                                                                                                                                George Meerburg, december 2010

Bijlage A.

Tabel met aangevinkte titels en subjectaanduiding volgens de JCR (Science + Soc sciences).

Count of Title

Aangevinkt

 

 

jcr_subject

Aangevinkt

Niet aangevinkt

Grand Total

ACOUSTICS

4

9

13

AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY

 

7

7

AGRICULTURAL ENGINEERING

3

3

6

AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE

4

21

25

AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY

5

14

19

AGRONOMY

14

20

34

ALLERGY

 

7

7

ANATOMY & MORPHOLOGY

2

11

13

ANDROLOGY

 

2

2

ANESTHESIOLOGY

 

14

14

ANTHROPOLOGY

 

31

31

AREA STUDIES

 

23

23

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS

30

3

33

AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS

6

34

40

BEHAVIORAL SCIENCES

21

9

30

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS

35

15

50

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY

140

43

183

BIODIVERSITY CONSERVATION

22

4

26

BIOLOGY

24

17

41

BIOPHYSICS

12

7

19

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY

36

26

62

BUSINESS

 

41

41

BUSINESS, FINANCE

 

30

30

CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS

 

49

49

CELL BIOLOGY

31

33

64

CHEMISTRY, ANALYTICAL

27

5

32

CHEMISTRY, APPLIED

14

22

36

CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR

17

10

27

CHEMISTRY, MEDICINAL

6

13

19

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY

36

32

68

CHEMISTRY, ORGANIC

14

5

19

CHEMISTRY, PHYSICAL

53

20

73

CLINICAL NEUROLOGY

29

59

88

COMMUNICATION

2

27

29

COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

41

26

67

COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS

1

8

9

COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE

21

18

39

COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS

16

34

50

COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS

26

22

48

COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING

23

15

38

COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS

27

8

35

CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY

 

17

17

CRIMINOLOGY & PENOLOGY

1

20

21

CRITICAL CARE MEDICINE

 

6

6

CRYSTALLOGRAPHY

7

7

14

DEMOGRAPHY

 

16

16

DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE

1

31

32

DERMATOLOGY

 

23

23

DEVELOPMENTAL BIOLOGY

9

4

13

ECOLOGY

58

13

71

ECONOMICS

2

112

114

EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

6

63

69

EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

4

7

11

EDUCATION, SPECIAL

 

17

17

ELECTROCHEMISTRY

3

5

8

EMERGENCY MEDICINE

 

7

7

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM

10

30

40

ENERGY & FUELS

8

26

34

ENGINEERING, AEROSPACE

1

7

8

ENGINEERING, BIOMEDICAL

6

18

24

ENGINEERING, CHEMICAL

2

40

42

ENGINEERING, CIVIL

6

21

27

ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

4

110

114

ENGINEERING, ENVIRONMENTAL

4

11

15

ENGINEERING, GEOLOGICAL

2

8

10

ENGINEERING, INDUSTRIAL

 

18

18

ENGINEERING, MANUFACTURING

 

12

12

ENGINEERING, MARINE

 

1

1

ENGINEERING, MECHANICAL

1

34

35

ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY

8

18

26

ENGINEERING, OCEAN

1

 

1

ENGINEERING, PETROLEUM

 

1

1

ENTOMOLOGY

49

1

50

ENVIRONMENTAL SCIENCES

56

30

86

ENVIRONMENTAL STUDIES

2

25

27

ERGONOMICS

 

3

3

ETHICS

3

10

13

ETHNIC STUDIES

 

5

5

EVOLUTIONARY BIOLOGY

8

4

12

FAMILY STUDIES

 

20

20

FISHERIES

14

6

20

FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY

3

30

33

FORESTRY

6

11

17

GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY

 

29

29

GENETICS & HEREDITY

27

16

43

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS

16

19

35

GEOGRAPHY

2

24

26

GEOGRAPHY, PHYSICAL

11

3

14

GEOLOGY

5

12

17

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY

23

28

51

GERIATRICS & GERONTOLOGY

1

18

19

GERONTOLOGY

 

8

8

HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES

1

29

30

HEALTH POLICY & SERVICES

 

8

8

HEMATOLOGY

1

32

33

HISTORY

 

7

7

HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE

11

6

17

HISTORY OF SOCIAL SCIENCES

 

5

5

HORTICULTURE

 

1

1

HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM

 

4

4

IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY

 

1

1

IMMUNOLOGY

6

42

48

INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR

 

6

6

INFECTIOUS DISEASES

5

15

20

INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE

 

14

14

INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION

6

7

13

INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE

 

5

5

INTERNATIONAL RELATIONS

 

26

26

LAW

 

14

14

LIMNOLOGY

2

1

3

LINGUISTICS

11

16

27

MANAGEMENT

 

30

30

MARINE & FRESHWATER BIOLOGY

27

2

29

MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS

 

1

1

MATERIALS SCIENCE, CERAMICS

1

12

13

MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING

2

9

11

MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS

1

4

5

MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES

1

8

9

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY

16

50

66

MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD

 

4

4

MATERIALS SCIENCE, TEXTILES

 

3

3

MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY

3

2

5

MATHEMATICS

103

12

115

MATHEMATICS, APPLIED

51

13

64

MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS

18

12

30

MECHANICS

9

22

31

MEDICAL ETHICS

1

2

3

MEDICAL INFORMATICS

 

1

1

MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY

2

4

6

MEDICINE, GENERAL & INTERNAL

4

42

46

MEDICINE, LEGAL

5

 

5

MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL

4

16

20

METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING

 

7

7

METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES

6

9

15

MICROBIOLOGY

22

5

27

MICROSCOPY

3

1

4

MINERALOGY

1

 

1

MINING & MINERAL PROCESSING

 

1

1

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES

4

9

13

MYCOLOGY

1

5

6

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY

1

3

4

NEUROIMAGING

2

 

2

NEUROSCIENCES

32

35

67

NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

 

9

9

NURSING

 

33

33

NUTRITION & DIETETICS

 

21

21

OBSTETRICS & GYNECOLOGY

 

21

21

OCEANOGRAPHY

10

 

10

ONCOLOGY

6

36

42

OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

 

9

9

OPHTHALMOLOGY

1

15

16

OPTICS

12

6

18

ORNITHOLOGY

11

3

14

ORTHOPEDICS

 

19

19

OTORHINOLARYNGOLOGY

 

12

12

PALEONTOLOGY

14

6

20

PARASITOLOGY

3

15

18

PATHOLOGY

2

15

17

PEDIATRICS

 

22

22

PERIPHERAL VASCULAR DISEASE

 

12

12

PHARMACOLOGY & PHARMACY

8

42

50

PHYSICS, APPLIED

9

3

12

PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL

4

1

5

PHYSICS, CONDENSED MATTER

9

2

11

PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS

 

8

8

PHYSICS, MATHEMATICAL

6

2

8

PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY

20

9

29

PHYSICS, NUCLEAR

6

2

8

PHYSICS, PARTICLES & FIELDS

3

 

3

PHYSIOLOGY

7

6

13

PLANNING & DEVELOPMENT

1

15

16

PLANT SCIENCES

41

19

60

POLITICAL SCIENCE

 

39

39

POLYMER SCIENCE

11

14

25

PSYCHIATRY

3

33

36

PSYCHOLOGY

1

8

9

PSYCHOLOGY, APPLIED

 

16

16

PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL

 

1

1

PSYCHOLOGY, CLINICAL

1

32

33

PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL

 

28

28

PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL

 

13

13

PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL

5

11

16

PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL

 

1

1

PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY

 

26

26

PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS

 

4

4

PSYCHOLOGY, SOCIAL

1

23

24

PUBLIC ADMINISTRATION

 

12

12

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

1

49

50

RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING

 

22

22

REHABILITATION

 

12

12

REMOTE SENSING

 

2

2

REPRODUCTIVE BIOLOGY

 

3

3

RESPIRATORY SYSTEM

 

5

5

RHEUMATOLOGY

 

10

10

ROBOTICS

 

5

5

SOCIAL ISSUES

 

10

10

SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY

 

18

18

SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS

 

1

1

SOCIAL WORK

 

10

10

SOCIOLOGY

 

37

37

SOIL SCIENCE

9

2

11

SPECTROSCOPY

6

3

9

SPORT SCIENCES

 

9

9

STATISTICS & PROBABILITY

21

11

32

SUBSTANCE ABUSE

 

9

9

SURGERY

 

27

27

TELECOMMUNICATIONS

 

8

8

TOXICOLOGY

3

5

8

TRANSPLANTATION

 

1

1

TRANSPORTATION

 

3

3

TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY

 

7

7

TROPICAL MEDICINE

 

1

1

URBAN STUDIES

 

5

5

UROLOGY & NEPHROLOGY

 

17

17

VETERINARY SCIENCES

1

39

40

VIROLOGY

3

5

8

WATER RESOURCES

2

3

5

WOMEN'S STUDIES

 

6

6

ZOOLOGY

31

9

40

(blank)

405

8012

8417

Grand Total

2152

11355

13507

Comments