Légzőgyakorlatok

ALAP LÉGZŐ GYAKORLATOK:

♦ Lazítás közben légzésre koncentrálni (élettani légzés)
♦ Lazítás közben egyre hosszabb kilégzést létrehozni, némán
♦ Lazítás közben gyors belégzés, nyújtott kilégzés (Még némán: 5-10-15-20 mp.)
♦ Hanyatt fekvés, lazítás, egyenletes ki-, belégzés
♦ Hasfal emelkedésének, süllyedésének ellenőrzése kézzel (Laza állapotban, enyhe terpeszben, laza ki- és belégzés megélése, megérzése.)
♦ Párba állás, a légzés ellenőrzése egymáson (A szemben álló partnerünk oldalsó bordáira helyezzük két kezünket, a körkörös tágulást ellenőrIzve; míg ő bennünket ellenőriz ugyanígy!)
♦ Lazítás közben gyors belégzés, nyújtott és szakaszos kilégzés (Lassan elengedjük a bordákat: még némán!)
♦ Lazítás közben gyors belégzés, nyújtott kilégzés: F-V-M-N-SZ-Z-S-ZS hangzókkal 10-20mp-ig, majd ahogy fejlődünk, úgy emeljük a másodpercek számát, a cél: 50-60mp!
♦ Hangos számlálás 100-ig, húszankénti lélegzetvétellel, ha már jól megy, akkor fizikai aktivitás közben ugyanez!


Koncentrációs légzőgyakorlatok: fejből mondjuk ezeket. Ha többen vagyunk, egy ember egy sort mond! Gyakorlottabbak mondjanak több sort egy levegővel. Figyeljünk a hasi légzésre, használjuk el az összes levegőnket a mondat végére.

- Tizenhárom óra az egy óra
tizennégy óra az két óra
tizenöt óra az három óra...

- Egy óra az tizenhárom óra
két óra az tizennégy óra
három óra az tizenöt óra...

- Hétfőn szőlőt eszem kedden cseresznyét
szerdán szőlőt eszem csütörtökön cseresznyét...

- Januárban itthon vagyok februárban vidéken
márciusban itthon vagyok áprilisban vidéken...

- Kettő meg kettő az négy,
négy meg négy az nyolc,
nyolc meg nyolc az tizenhat...

- Hétfőn húsos szendvicset ettem,
kedden tojásos szendvicset ettem,
szerdán sajtos szendvicset ettem,
csütörtökön húsos szendvicsei ettem...

- Hétfőn te jössz énhozzám
kedden én megyek tehozzád
szerdán te jössz énhozzám...
...vasárnap együtt leszünk.

Amikor már egy kilégzésre végig tudjuk mondani hibátlanul ezt az utolsó feladatot, álljunk párokba és szemkontaktus tartásával mondjuk úgy hogy az "én megyek tehozzád" és "te jössz énhozzám" részeket mondjuk egyszerre ellentétesen, tehát a pár egyik tagja ezzel kezd: "Hétfőn te jössz énhozzám..." tehát csak a napok neveinél mondanak egyezőt (Figyeljük meg: amikor hibázunk, szinte mindig kilépünk a szemkontaktusból, félre, felfelé, vagy magunk elé nézünk.)


Olvassuk el hangosan a verset! Csak a (-) jeleknél vegyünk levegőt! Igyekezzünk beosztani levegőnket, a (-) jelig fogyjon el mind. Ugyanakkor figyeljünk, hogy ne monoton módon olvassunk, hanem tagoljuk a verset kis szünetekkel ahol szükséges (pl. a vesszőknél).

JÓZSEF ATTILA: Mint a mezőn

Mint a mezőn a kisfiút ha
eléri a vihar (-)
s nincs tanya, anya, hova futna
kapkodott lábaival, (-)
a tömött, dühödt ég dörög,
a tarlón szalmaszál pörög,
ő mint az állat, nyöszörög, (-)
zokogna, de a félelem
elveszi könnye melegét,
sóhajtana, de hirtelen
reá lehel a hideg ég (-)
s csak akkor, amikor sovány
testén és arcán halovány
borzongás villan, mint a villám
s fekete eső dől szakadva,
az mintha belőle fakadna, (-)
mint mérhetetlen nagy sirás,
amely fölgyűl a földeken,
fénylőn csorog a zöldeken,
árkot betölt és gödröt ás, (-)
hömpölyög a réten, az éren,
hömpölyög fönn a levegőben,
s a gyermek megindul a téren,
útja van ebben az időben. (-)
Így tört e vágy rám, ily veszetten
ily hirtelen, ily szilajon, (-)
férfi létemre sírni kezdtem. (-)
S e könnyel ázott talajon, (-)
hol nehezen emeli lábát az ember, (-)
ki pedig sietne (-)
megállók most. (-) A kívánságát
észre se venném, (-) ha szeretne.

BABITS MIHÁLY: Esti kérdés

Midőn az est, e lágyan takaró 
fekete, síma bársonytakaró, (-) 
melyet terít egy óriási dajka, 
a féltett földet lassan eltakarja (-) 
s oly óvatossan, hogy minden füszál 
lágy leple alatt egyenessen áll (-) 
és nem kap a virágok szirma ráncot 
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán 
nem veszti a szivárványos zománcot (-) 
és úgy pihennek e lepelnek árnyán, 
e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, 
hogy nem is érzik e lepelt tehernek: (-) 
olyankor bárhol járj a nagyvilágban, 
vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban, (-)
vagy kávéházban bámészan vigyázd, 
hogy gyújtják sorban a napfényü gázt; (-) 
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel 
nézzed a lombon át a lusta holdat; (-) 
vagy országúton, melyet por lepett el, 
álmos kocsisod bóbiskolva hajthat; (-) 
vagy a hajónak ingó padlatán 
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán; (-) 
vagy idegen várost bolygván keresztül 
állj meg a sarkokon csodálni restül (-) 
a távol utcák hosszú fonalát, 
az utcalángok kettős vonalát; (-) 
vagy épp a vízi városban, a Riván, 
hol lángot apróz matt opáltükör, (-) 
merengj a messze múltba visszaríván, 
melynek emléke édesen gyötör, (-) 
elmúlt korodba, mely miként a bűvös 
lámpának képe van is már, de nincs is, (-) 
melynek emléké sohse lehet hűvös, 
melynek emléke teher is, de kincs is: (-) 
ott emlékektől terhes fejedet
a márványföldnek elcsüggesztheted: (-) 
csupa szépség közt és gyönyörben járván 
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván: e
z a sok szépség mind mire való? (-) 
mégis csak arra fogsz gondolni árván: 
minek a selymes víz, a tarka márvány? (-)
minek az est, e szárnyas takaró? 
miért a dombok és miért a lombok 
s a tenger, melybe nem vet magvető? (-) 
minek az árok, minek az apályok 
s a felhők, e bús Danaida-lányok 
s a nap, ez égő szizifuszi kő? (-) 
miért az emlékek, miért a múltak? (-) 
miért a lámpák és miért a holdak? (-) 
miért a végét nem lelő idő? (-) 
vagy vedd példának a piciny fűszálat: (-) 
miért nő a fű, hogyha majd leszárad? (-) 
miért szárad le, hogyha újra nő? (-)


Olvassuk ezeket a szavakat! Előbb egy kilégzés alatt minden szót csak egyszer, majd újra, de egy szót egymás után már többször ismételve egy levegővel. Az ismétlések előtt szünetet kell tartani, de közben pótlevegőt venni, levegőt lopni tilos.

• ajánlkozik - ajánlgat - ajakbiggyesztés
   arcjáték - árnyjáték - barackmag - filmklub
   gerinccsatorna - gipszstukkós - kudarcsorozat
   maszkmester - palackposta - palástcsat
   pénzstruktúra - szárnypróbálgatás

• cipőfelsőrész-készítő - szarvasmarha-tenyésztés - tanulóbaleset-biztosítás - hordozórakéta-kísérlet sorozat - éjjeliőrellenőrzőóra-szalag
• gépkocsinyereménybetétkönyv-sorsolás - képeslevelezőlapgyűjtemény-bemutató - légipostabélyeggyűjtemény-kiállítás

• hungariológia - hungariológiai
   kardiológia - kardiológiai
   meteorológia - meteorológiai

Valamennyi szószerkezet egyetlen kilégzés. Szünettel nem szabad megbontani, mert az zavarná a hallgatót a helyes értelmezésben. (Vigyázzunk, ereszkedő legyen a hanglejtés, tehát a szerkezetek végén ne emeljük a hangunkat!)


El tudja-e mondani emlékezetből a verssorokat?

TÓTH ÁRPÁD: Sötét szín izzik...

Sötét szín izzik, vékony vonal indul,
Az ébredő kert formát bontogat,
Az ében tömbökből merengve mintáz
A halk fény rózsaujja lombokat...


Mondatbővítés. Próbálja egy-egy kilégzés alatt végigmondani mindegyik mondatot! A rövidebbeket esetleg kétszer-háromszor megismételheti légvétel nélkül. Ha ez sikerült, akkor próbálkozzék a következővel is: egy-egy sorozatot végigolvasni egy alaplevegővel, lehetőleg levegőpótlás nélkül. A szükséges értelmi kiemelésekről nem szabad megfeledkeznie, mert darálássá torzulhat a felolvasás.

a műanyagok feldolgozása
a lágyuló műanyagok feldolgozása
a hőre lágyuló műanyagok feldolgozása
az alacsony hőre lágyuló műanyagok feldolgozásának leírása
az alacsony hőre lágyuló műanyagok feldolgozásának részletes leírása.

Hullott a levél.
Lassan hullott a levél.
Egy tölgyfáról lassan hullott a levél.
Egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél.
A rét szélén egy hatalmas tölgyfáról lassan hullott a levél.
A rét szélén álló hatalmas tölgyfáról lassan hullott az elsárgult levél.
A rét szélén egymagában álló hatalmas tölgyfáról lassan hullott az elsárgult levél.

Szél húzott el a fák fölött.
Nedves szél húzott el a fák fölölt.
Nedves szél húzott el hidegen a fák fölött.
Nedves szél húzott el hidegen és ellenségesen a fák fölött.
Nedves szél húzott el hidegen és ellenségesen a lombjukat vesztett fák fölött.
Nedves késő őszi szél húzott el hidegen és ellenségesen a lombjukat vesztett százados fák fölött.

A fák levelei illatozni kezdtek.
A fák és bokrok levelei illatozni kezdtek.
A fák és bokrok levelei egyszerre illatozni kezdtek.
A fák és bokrok levelei egyszerre frissen kezdtek illatozni.
Az erdőben a fák és bokrok levelei egyszerre frissen kezdtek illatozni.
A város fölött húzódó erdőben a fák és bokrok levelei egyszerre frissen kezdtek illatozni.
Az alig pár száz méterrel a város fölött húzódó erdőben a fák és bokrok levelei egyszerre frissen és bőséges áradással kezdtek illatozni.

Gyula elmegy.
Gyula elmegy gyalogolni.
Gyula elmegy gyalogolni a hegyekbe.
Gyula egyedül megy el gyalogolni a hegyekbe.
Gyula egyedül megy el gyalogolni a hegyekbe, nem nagyival.
Gyula nem egyedül megy el gyalogolni a hegyekbe, nem nagyival.
Gyula nem egyedül megy el gyalogolni a hegyekbe, nem nagyival, hanem apával.
Gyula nem egyedül megy el gyalogolni a hegyekbe, nem nagyival, hanem nagyapával.
Gyula nem egyedül megy el gyalogolni a hegyekbe, nem nagyival, hanem nagyapával meg Annával.

Gyöngyi figyel.
Gyöngyi hangyát figyel.
Gyöngyi hangyát, legyet figyel.
Gyöngyi hangyát, legyet figyel a nagyító alatt.
Gyöngyi hangyát, legyet figyel a nagyító alatt Gyomán.
Gyöngyi hangyát, legyet meg kagylót figyel a nagyító alatt Gyomán.
Gyöngyi hangyát, legyet meg kagylót figyel a nagyító alatt Gyomán, Gyula nagyapáéknál.
Gyöngyi hangyát, legyet meg kagylót figyel a nagyító alatt Gyomán, Gyula nagyapáéknál a kagyló fotel mellett.


Olvasson el minél több nevet egy levegővel, túlartikulálva!

Papp Tibor: Nevek

Marci, Berci. Karcsi, Tercsi,
Ancsa, Jancsi, Bence, Janci,
Ince, Vince. Lonci, Manci,
Lóri, Flóri. Frici, Franci,
Dani. Dini. Samu, Simi,
Lilla, Neli, Ami, Imi,
Piri, Pali, Ili, Ali,
Lali, Lili Vili, Vali,
Máris. Sári, Klári, Máli,
Mici. Maca, Zoli, Záli,
Misi, Masa, Emmi. Mimi,
Tibi, Tóbi, Tóni, Tini,
Ibi, Robi. Gabi, Giza,
Rozi, Rézi, Gazyi, Zsiga,
Margó, Gergő, Eszti, Kriszta,
Jóska, Pista, Böske, Miska,
Bori, Biri, Dóri, Kari,
Teri, Feri, Gyuri, Mari,
Panni. Fanni, Muki, Miki,
Sanyi, Manyi, Vica, Viki,
Józsi, Mózsi, Médi, Magdi,
Helga. Matyi, Tünde, Andi.


Olvasson el minél hosszabb részt egy levegővel!

a) Hétfő az első nap, kedd a második, szerda a harmadik, csütörtök a negyedik, péntek az ötödik, szombat a hatodik és vasárnap a hetedik, amely pihenőnap.

b) Kettő meg kettő az négy, négy meg kettő az hat, hat meg kettő az nyolc, nyolc meg kettő az tíz, tíz meg kettő az tizenkettő, tizenkettő meg kettő az tizennégy, tizennégy meg kettő az tizenhat, tizenhat meg kettő az tizennyolc...

c) Hol volt, hol nem volt, az üveghegyek alatt, a nagyerdő mellett, az Óperenciás tenger partján, Meseország határán túl, ott ahol a kurta farkú malac túr, volt egy akkora temérdek nagy kétszázhetvenöt emeletes, pirosra festett, sokablakos ház, hogy az egy gomba alatt elfért.

d) Nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, nem öt, nem hat, nem hét, nem nyolc, nem kilenc, nem tíz, nem tizenegy, nem tizenkettő, nem tizenhárom, nem tizennégy, nem tizenöt, nem tizenhat, nem tizenhét, nem tizennyolc, nem tizenkilenc, nem húsz, nem huszonegy, nem huszonkettő, nem huszonhárom, nem huszonnégy, nem huszonöt, nem huszonhat, nem huszonhét, nem huszonnyolc, nem huszonkilenc, nem harminc...

e) Nem 3, nem 6, nem 9, nem 12, nem 15, nem 18, nem 21, nem 24, nem 27, nem 30, nem 33...

f) Nem 3, hanem 6, nem 6, hanem 12, nem 9, hanem 18, nem 12, hanem 24, nem 15, hanem 30, nem 18, hanem 36, nem 21, hanem 42, nem 24, hanem 48, nem 27, hanem 54, nem 30, hanem 60.

g) Egy nyári piros alma, meg két aranysárga téli körte, meg három tavaszi ropogós cseresznye, meg négy lédús őszibarack, meg öt nyári piros alma, meg hat aranysárga téli körte, meg hét tavaszi ropogós cseresznye, meg nyolc lédús őszibarack, meg kilenc nyári piros alma, meg tíz aranysárga téli körte, meg tizenegy tavaszi ropogós cseresznye, meg tizenkettő lédús őszibarack...

h) Színházlátogató hónapsoroló:

Januárban a Nemzetiben, februárban a Katona József Színházban, márciusban a Tháliában, áprilisban a Vígszínházban, májusban az Operettben, júniusban az Orfeumban, júliusban a Szegedi Szabadtéri Játékokon, augusztusban a Margitszigeti Nagyszínpadon, szeptemberben a Madách Színházban, októberben az Operában, novemberben a Mikroszkópon, decemberben pedig a Zeneakadémián.

Comments