Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt. Steun ons!

Pleidooi van 5 januari 2012 aan Arbeidsrechtbank te Gent schept duidelijkheid!

Ministervan Justitie 2011 – 2014  Annemie Turtelboom

Pleidooi d.d. 5 januari 2012 om 14.00 uur aan de behandelend rechters van de Arbeidsrechtbank te Gent in de zaak van VERBEEK Erik (A.R. 10/1278/A) maakt alles duidelijk waarbij maar liefst 75% van de ordners binnen de Arbeidsrechtbank van Gent verdwenen, waaronder de bewijzen en conclusies met als Minister van Justitie 2011 – 2014 Annemie Turtelboom. Zie bijgevoegde video documentaire van Nov 2014 (Eng) ter onderbouwing (bevestiging) van betreffende pleidooi 5 januari 2012.

Geacht college,

Wij stellen vast dat je als je ambtenaar, journalist, politicus of functionaris in overheidsdienst ongevraagd je mond open doet en vragen stelt die niet gewenst zijn door de hogere machten achter de façade van de schijndemocratie, dan doodgewoon je carrière kwijt bent. Ik vertel hier niets nieuws, want dat is van alle tijden. Het wapen van de elite is angst. Angst om te verliezen wat je al privileges of economische bescherming geniet. Met de huidige generatie machthebbers - filosofische, wetenschappelijke, politieke, militaire en financiële - is zoveel mis dat ze het mandaat van het volk bijna volledig hebben verspeeld. Dit is volgens ons dan ook een van de laatste kansen om de steun en het begrip van het volk terug te winnen door de ware toedracht te verifiëren en juridisch te (te laten) vervolgen en aan het volk te openbaren, hoe moeilijk en ernstig dit ook moge zijn.

Burgers van Europa en andere delen van de wereld zijn dan ook het slachtoffer van een coup gepleegd door een nietsontziende oude satanische orde die de nazi agenda geruisloos achter de schermen heeft kunnen voortzetten, waar uw rechtbank ten volste over is geïnformeerd en als kennisdrager aan participeert, behalve als deze zijn plicht vervuld door daar verandering in te brengen. Wij vragen u dan ook dat te doen in alle openheid en met transparantie om het vertrouwen van de burgers terug te winnen en u niet verder te laten gijzelen in dat systeem. Onze gegijzelde Vlaamse regering blokkeert dan ook de e-mails van No Cancer Foundation en schendt daarbij de rechten van alle burgers die door No Cancer Foundation worden vertegenwoordigd, waardoor de Belgische inwoners door hun toedoen bewust met behulp van miljarden euro’s aan overheidssubsidie onder de dekmantels van “duurzaamheid” en “innovatie” zijn (en worden) vergiftigd met honderden miljoenen kilogrammen meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxode (chroom VI).

Deze corruptie binnen onze overheden blijken niet enkel mede verantwoordelijk te zijn voor de massavergiftiging binnen Europa en vanuit Europa van grote delen van de wereld, maar dekt betreffende criminaliteit (met misbruik van miljarden euro’s aan gemeenschapsgeld) consequent af en boycot daar bovenop ook nog eens de beschikbare bestaande ‘technologische’ oplossingen.

België is weer nauw verbonden aan Nederland door een nieuw Benelux verdrag (2010). Dit nazi Nederland heeft als enig Europees land, vanwege artikel 12O in de Nederlandse Grondwet (voorheen: artikel 60), een Grondwet waarin alle overige artikelen in de Grondwet geen Grondwettelijke rechtskracht hebben. Als gevolg daarvan is vanaf 1953 in Nederland geen enkele wet rechtsgeldig en ook geen enkel daarop uitgesproken uitspraak, beschikking, vonnis of arrest. Nederland is dan ook nazi's  paard van Troje binnen Europa dat België gebruikt om de gehele wereld te vergiftigen tegen zeer hoge winsten. Mede door dit nieuwe Benelux verdrag lijkt België dan ook totaal niet onafhankelijk binnen deze nooit geziene internationale genocide criminaliteit. Hierdoor wordt de Belgische Grondwet volledig overtreden. De ware toedracht zal iedereen bereiken, dit valt niet meer te stoppen. Deze planeet zal uiteindelijk bevrijd worden.

De Universele vraag zal dan ook zijn:

1. wat is de rol van België?

2. welk initiatief nemen de verantwoordelijke rechters (waaronder de rechters binnen de Arbeidsrechtbank te Gent als kennisdrager) om deze totalitaire fascistische genocide te stoppen?

Geachte behandelende rechters, neem u verantwoordelijkheid en vertegenwoordig de burgers en hun rechten nu het nog kan. 

Onze steun heeft U.

 

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

De meeste joden stammen af van de Khazars uit Khazarië. Een stukje land dat ligt tussen de Zwarte en de Kaspische Zee en nu wordt bezet door Georgië. Deze Ashke-Nazi deden kabbala en brachten gruwelijk levende offers aan hun goden. Na hevig protest heeft hun koning 740 na Christus voor een andere religie gekozen, namelijk het jodendom. Als gevolg daarvan werd het aantal joden in de wereld met een factor 10 vermenigvuldigd. Omdat de Khazars nogal van macht houden zwermden ze uit over centraal en oost Europa waar ze de handel en het bankwezen dicteren. Ashke-nazi (joden? Zionisten) zijn dan ook geen echte joden van oorsprong. Ook Willem van Oranje en de Rothschild ‘s waren afkomstig van de deze Ashke-Nazi bloedlijn. In de 18de eeuw verrijkten de Rothschild ‘s zichzelf al aan oorlogen (waaronder de Amerikaanse revolutie (1775-1783).

Op 13 augustus 1814 werd het eiland Banka (Indonesië) door de Engelsen uitgeruild tegen het "etablissement Cochin (Indië). Een jaar later (18 juni 1815) werd Napoleon Bon-aparte definitief verslagen door een combinatie van Britse/Nederlandse, Hannoverse en Pruisische legers, tijdens de veldslag bij Waterloo (toenmalig Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, nu België). Dit gebeurde onder leiding van de hertog van Wellington, Blusher en de Prins Willem van Oranje-Nassau. (Willem Frederik George Lodewijk). De Rothschild ‘s hebben voor en tijdens deze slag naast Engeland, Duitsland ook Frankrijk en dus Napoleon gefinancierd door middel van goudsmokkel overzee. Men creëerde de juiste beleggingssituatie ten kosten van oorlogen, dood en verderf, hierdoor kregen de Rothschild ‘s in een slag de controle over de helft van ‘s werelds rijkdommen, zo ook over de Bank van Engeland en de volle aandelenhandel, wat tot op heden niet is veranderd. De belangenverstrengeling tussen de koningshuizen (Familie van Oranje) en de banken (Rothschild ’s) zijn dan ook een feit en voor eeuwig verenigd.

Het bij Banka (Indonesië) behorende eiland Billiton wilden de Engelsen behouden maar werd op 17 maart 1824 door de Engelsen overgedragen aan de Nederlanders. Het was de kapitaalkrachtige prins Willem Frederik Hendrik die als eerste staatshoofd van de Staat der Nederlanden garant stond voor het krediet. Daarmee was het koninklijk huis voor 100% aandeelhouder. Dit heeft zich verder ontwikkeld en is in 1924 overgegaan in het toen opgerichte bedrijf Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB) waarin de Nederlandse staat voor 5/8 deelnam. Het koninklijk huis bleef groot aandeelhouder, waarmee de belangenverstrengeling tussen de Staat der Nederlanden en het koninklijk huis tot stand is gebracht. Wat in 1970 weeral is overgegaan in Shell.

Ook werden eind 1800 cocaplanten door het koloniale Nederland verbouwd op plantages in Indonesië waarvoor in 1900 de Nederlandse Cocaïne Fabriek in Amsterdam opgericht werd en uitgroeide tot het grootste cocaïne fabriek ter wereld met het Nederlands koningshuis als grootaandeelhouder. Nederland leverde in de eerste en tweede wereldoorlog cocaïne en efedrine aan o.a. de nazi's maar ook de geallieerde soldaten die zo elkaar mentaal verdoofd onder invloed afmaakten waaraan de Oranjes grof hebben verdiend. Hierdoor was ook na de oorlog een wereldmarkt ontstaan voor verslaafden die bevoorraad werden door Nederland. In de jaren 70 werd het Nederlandse Cocaïne Fabriek overgenomen door AkzoNobel onder een andere naam, te weten: NCF Holding BV.

Deze Bloedlijnen waaronder Rothschild ‘s hebben zichzelf in de afgelopen 200 jaar aan elke oorlog en revolutie/opstand gigantisch verrijkt. Daardoor werden zij na elke oorlog met grote sprongen invloedrijker en machtiger, wat heden niet anders is. Alois Hitler (1837-1903) (is Rothschild), de vader van Adolf Hitler, was de onwettige zoon van Maria Anna Schicklgruber en Baron Rothschild. Een geheim document is opgesteld waaruit bleek dat Maria Anna Schicklgruber in Wenen woonde op het moment dat zij zwanger werd en werkzaam was als bediende in het huis van Baron Rothschild. Zodra de familie haar zwangerschap ontdekte werd ze teruggestuurd naar haar huis in Spital, waar Adolf Hitler zijn vader, Alois op 7 juni 1837 geboren werd.

Deze elitaire groep Ashke-nazi die dus geen jood van oorsprong zijn, hebben als privé-bankiers en industriëlen de wereldmacht gepakt met het veroorzaken van oorlogen (waaronder, Amerikaanse revolutie, Franse revolutie, 1ste, 2de wereldoorlog, Koude oorlog, Vietnam, Joegoslavië, Irak, Libië,.) door de verschillende oorlogvoerende partijen te financieren, zoals tijdens de tweede wereldoorlog dat gebeurde. In Duitsland werd een hyperinflatie gecreëerd die door de Ashke-Nazi handelsgeest werd uitgebuit en zette men Hitler in het zadel. De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland. Deze familie hielp de kanonnenfabrikanten om de nazi-oorlogsmachine op te bouwen. In de eerste oorlogsjaren streek de familie Bush de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz. Ze hielp de theorie van de 'raszuiverheid' ontwikkelen. De banden van de familie Bush met nazi-Duitsland zijn daarmee glashelder.

Op het einde van de eerste wereldoorlog ziet August Thyssen, de grootste militaire producent in Duitsland, zijn staalrijk in gevaar. In het 'neutrale?' Nederland opent hij de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam. Zo kan hij zijn oorlogsbuit van de August Thyssen Bank in Berlijn op tijd wegsluizen naar het 'neutrale?' Nederland om schadeclaims overeenkomstig het Versailles-verdrag te ontlopen. De oude August schenkt 100 miljoen dollar en zijn industrieel imperium in het Ruhrgebied aan zijn zoon Fritz die Adolf Hitler en generaal Erich Ludendorff ontmoet en 100.000 goudmark geeft aan Hitlers beginnende NSDAP partij. Maar Hitlers partij heeft veel meer fondsen nodig om de communistische beweging te verslaan. Het oorlogsgeld in Rotterdam volstaat niet. En dus wil Thyssen ook een Amerikaanse tak oprichten. W.A. Harriman & Co. "Harriman en Thyssen kwamen overeen om een bank voor Thyssen op te zetten in New York. Zakenvrienden van Harriman zouden dienen als directeur, samen met Thyssen's agent H.J. Kouwenhoven die naar de Verenigde Staten overkwam", aldus een officieel onderzoeksrapport uit 1942. Zo krijgt Thyssen naast Berlijn en Rotterdam ook voet aan wal in de Verenigde Staten. Begin 1924 reist Kouwenhoven, directeur van de Bank van Handel en Scheepvaart, naar New York om er samen met Averell Harriman en George 'Bert' Walker de Union Banking Corporation (UBC) op te zetten, in Broadway, op hetzelfde adres als Harriman& Co. Achter de schermen is de Union Banking Corporation eigendom van de Rotterdamse Bank, op haar beurt eigendom van Fritz Thyssen.

Op 10 januari 1925 krijgt het bedrijf (August Thyssen Hütte) een lening van 12 miljoen dollar van een andere Amerikaanse bank, Dillon, Read and Co. Anderhalf jaar later nog eens 5 miljoen dollar. Dillon is een oude vriend van Sam Bush, de vader van Prescott Sheldon Bush (Amerikaans senator en bankier op Wall Street), grootvader van George Herbert Walker Bush (directeur CIA 1976-77, President U.S.A 1989-93 ) en overgrootvader van George W Bush (President U.S.A 2001-09). Zijn bank wordt door Standard Oil, Ford, General Electric, Du Pont en ITT gebruikt om Hitler te financieren.

Met de Amerikaanse dollars fusioneert de Duitse staalindustrie, onder leiding van Fritz Thyssen en Friedrich Flick, tot de Vereinigte Stahlwerke. Er bestaat dus een taakverdeling: Thyssens eigen vertrouwelijke rekeningen voor politieke en aanverwante doelen werden geleid door de Walker-Bush organisatie; de Vereinigte Stahlwerke daarentegen deed zijn bankverrichtingen via Dillon Read.

Op 1 mei 1926 besluit George Walker het vice-presidentschap van Harriman & Co aan zijn schoonzoon te geven, Prescott Sheldon Bush (vader van George Herbert Walker Bush en grootvader van George W Bush). In 1931 fusioneert Harriman & Co met een Britse investeringsmaatschappij. Brown Brothers & Harriman verkrijgt een belangrijk aandeel in de Poolse mijnindustrie, de Consolidated Silesian Steel Corporation. Twee derde daarvan is in het bezit van Friedrich Flick, lid van de 'Vriendenkring' van Heinrich Himmler. Hij gebruikt een deel van zijn winsten om de terroristische Schutzstaffel (S.S.) te financieren waar ook prins Bernhard lid van was.

Prescott Bush krijgt als taak de Vereinigte Stahlwerke van Thyssen en Flick te superviseren, die Hitler blijven financieren tot hij aan de macht komt. In 1932 organiseert Thyssen een bijeenkomst met Hitler in het Park Hotel van Düsseldorf, waar hij de grote industriebonzen uit het Ruhr-gebied over de streep trekt om Hitler te steunen. De staalmagnaten worden het kloppend hart van de Duitse oorlogsindustrie: de Vereinigte Stahlwerke produceren 50,8% van het ijzer, 41,4% van de staalplaten, 35% van de explosieven en 22,1% van de staaldraad van heel Nazi-Duitsland.

Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in Nazi-Duitsland, via de UBC-bank van Thyssen krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde Staten. De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien. In New York is Prescott Bush ondertussen managing director van UBC. "De familie Bush wist zeer goed dat Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar Nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime pijplijn was om het Nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen", schrijft John Loftus, voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes.

Consolidaterd Silesian Steel Corporation is gevestigd bij de Poolse stad Oswiecim, één van de rijkste minerale gebieden in Polen. In 1934 klaagt de Poolse regering de maatschappij van Flick en Bush aan voor fraude, fictieve boekhouding en belastingontduiking. Overgrootvader Bush sluit het jaar daarop een compromis af met de Poolse regering. Maar Consolidated Steel blijft de mineralen uit Polen stelen waarmee in Duitsland de pantsers, vliegtuigen en explosieven worden klaargestoomd die vijf jaar later hetzelfde Polen zullen binnenvallen.

Precies in Oswiecim heeft Hitler in 1939 het concentratiekamp laten oprichten dat berucht is geworden onder de Duitse naam van het stadje, Auschwitz. Vanaf eind 1941 werd het concentratiekamp onder Himmlers SS ook gebruikt voor slavenarbeid. De 'gezonde' gevangenen werken als slaven in de mijnen en fabrieken van Johannesen Consolidated Steel en IG Farben dat Zyklon B leverde voor Auschwitz. Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) en Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje) werkte voor IG Farben. Tijdens de oorlog verkochten Thyssen en Flick het bedrijf Consolidated Steel aan UBC. De maatschappij werd omgedoopt tot Silesian American Corporation en kwam onder de volledige controle van Harriman en manager Prescott Bush. Grootvader Bush en Harriman streken het bloedgeld op van de duizenden slaven die via Auschwitz in de mijnen werken.

Op 20 januari 1930 werd in Den Haag de Nazi BIS Bank geformaliseerd met zijn hoofdzetel in Bazel (Zwitserland). Deze bank financierde de Nazi oorlogsmachine tijdens de tweede oorlog. Heden is de BIS bank de bank van alle nationale centrale banken, waarvan de Nederlandse Bilderberger Nout Wellink (CDA) voormalig president was. Deze BIS bank is heden dan als bank boven alle centrale banken de geruisloze motor achter het opkomend NWO wereldfascisme.

Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld, Prins van Oranje van Nederland werd geboren op 29 Juli 1911 in Jena (Duitsland). Hij legde zijn doctoraalexamen in 1935 af en ging werken voor IG Farben, een Duits chemisch bedrijf waar hij spion voor was. Hij was lid van de SA in Berlijn, de Sturmabteilung van Hitlers NSDAP en nodigde vooraanstaande Nazi’s uit op zijn huwelijk met koningin Juliana. Bernhard wilde dan ook Nederlands stadhouder worden voor Hitler wat uiteindelijk ook gebeurde, daar het Nederlands koningshuis tijdens de oorlog het land verliet en naar Engeland vluchtte. Hierdoor is Nederland vanaf dat moment volgens de toen van kracht zijnde Nederlandse Grondwet officieel in handen van de bezetters, namelijk de nazi's waaronder Bernhard zelf.

Tegenwoordig is het niet anders behalve dat bijna alle aspecten van onze samenleving geïnfiltreerd zijn, waaronder hun meest gevreesde tegenstander namelijk de katholieke kerk. Enkel door pedofilie binnen de meest machtige instantie op aarde van binnenuit bewust te laten intreden en op het juiste moment te openbaren kon de voor hun meest gevreesde oppositie ten gronde worden gericht.

Karol Józef Wojtyła (Paus Johannes Paulus II) was een Bilderberg lid die tijdens de 2de Wereldoorlog voor het zelfde bedrijf (IG Farben dat Zyklon B leverde voor Auschwitz) werkte als nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld (Prins van Oranje). Hij speelt hierin dan ook een grote rol. Zijn voorganger Johannes Paulus I is dan ook niet toevallig plotseling op 28 september 1978 overleden (vermoord?) waardoor zijn pontificaat slechts 33 dagen duurde en het Vaticaan in de handen van deze lucifer aanbidders kwam.

Dr. Jan Donner, de grootvader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft na de 2de Wereldoorlog dan ook besloten dat de economische collaborateurs als Damme maar ook Philips, die orders uitvoerden voor Duitse organisaties, niet zouden worden vervolgd. Prins Bernhard hielp vooraanstaande nazi vluchten via Zwitserland met de KLM naar Argentinië waarmee het Nederlandse koningshuis tot op heden innige familiale relaties onderhoudt. (Hitlers dubbelganger zou vermoord zijn, waar Hitler zelf naar Argentinië gevlucht is waar hij op latere leeftijd overleed?). Dit samen met Project Paperclip, wat inhield dat duizenden Nazi-wetenschappers niet berecht werden gedurende het Nürnberg tribunaal om vervolgens naar hun geldschieters in de VS overgebracht te worden. Waardoor het nazi regime nooit volledig ten onder is gegaan en geruisloos vanuit Nederland en Amerika tot op heden via de Bilderberg-conferenties heeft kunnen opereren om hun nazi's droom, een Europese Unie en vervolgens een fascistische Wereld Orde te kunnen voltooien.

André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland, was vanaf 17 april 1950 tot 6 januari 1954 lid van de Staatscommissie-Van Schaik die de herziening van de Grondwet van 1953 heeft voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet heeft artikel 60 van de Grondwet de volgende uitbreiding gekregen.

“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten.”

De definitie van “verdrag” met vreemde mogendheden heeft de Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 als volgt vastgelegd:

“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking (arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol (protocol, protocole), Proces-verbaal (procés-verbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord (Memorandum of Understanding), Memorandum.”

Hiermee zit vanaf 1953 in Nederlandse Grondwet verankerd dat de grondwettigheid van deze verdragen met vreemde mogendheden niet gerechtelijk mag worden getoetst. Omdat de grondwettigheid van een Verdrag niet door de rechter mag worden beoordeeld, betekent dat die niet mag worden getoetst aan de Grondwet (art. 94 Grondwet, Ned), waardoor die binnen Nederland geen geldende wettelijke toepassing hebben. André Donner heeft dat allemaal kunnen doen zonder daarbij ook maar enig risico te lopen. Zijn vader Jan Donner was toen (van 1946 tot 1961) immers president Hoge Raad der Nederlanden.

Een jaar na het veranderen van artikel 60 in de Nederlandse Grondwet werd de Bilderberggroep opgericht, een van de meest belangrijke ondemocratische geheime genootschappen, die in 1954 op initiatief van nazi Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en de Pool Józef Retinger (vrijmetselaar) georganiseerd werd, vernoemd naar het hotel waar de eerste bijeenkomst in Nederland heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en Europa vanwege het verzet binnen Amerika tegen de fascistische overname door deze nazi's waar de gebroeders Kennedy en vele anderen met hun leven voor betaalden.

Deze Bilderberg-conferenties hebben er dan ook voor gezorgd dat de nazi agenda geruisloos geïmplementeerd werd, wat heeft geleid tot de Europese Unie en de rampzalige gevolgen die we nu allen zullen ondervinden. Verschillende Nederlanders waaronder Nout Wellink, Victor Halberstadt, Jeroen van der Veer, Neelie Kroes, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Prins Constantijn, Maxime Verhagen, Frans Timmermans, Prins Willem-Alexander, Jan Peter Balkenende, Gerard Kleisterlee, Wim Kok, Mat Herben, Ad Melkert, e.a... maar ook Belgen waaronder Prins Filip, Maurice Lippens, Jan Huyghebaert, Willy Claes, Jean-Pierre Hansen, Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt als ook Herman van Rompuy zijn lid van deze criminele organisatie. Herman van Rompuy is dan ook binnen deze Bilderberg-conferentie ondemocratisch verkozen tot Europees president zoals vele andere presidenten van o.a. Amerika en topfunctionarissen wereldwijd.

Prins Bernhard was eerste voorzitter van de Bilderberg-conferenties en betrokken bij grootschalige illegale wapenhandel. De wapens zouden zijn gebruikt om Indonesische verzetsgroepen te helpen, als ook de mislukte couppoging op Soekarno van Raymond Westerling zou met zijn steun op weg zijn geholpen. In 1976 moest hij aftreden vanwege de Lockheed-affaire, hij zou in voorgaande jaren 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen hebben ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Daarna heeft koningin Beatrix de rol van prins Bernard overgenomen. Tegenwoordig is onze eigen Belgische topman Étienne Davignon, die vernoemd werd in de Dutroux affaire, voorzitter van deze ondemocratische politieke ‘Bilderberg’ bijeenkomsten. Volgens getuigen binnen de Bilderberg deelnemers worden op de Bilderberg-conferenties zelfs ‘doodvonnissen’uitgesproken.

In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts door de Staat der Nederlanden en het Nederlands koningshuis in Indonesië af en werd niet verlengd. Dit gebeurde door toedoen van Soekarno ondersteund door John. F. en Robert Kennedy die het Nederlands koningshuis financieel wilde raken mede vanwege hun rol bij de opkomende nazi fascisten die een coup plegen op Amerika en de rest van de wereld.

De zoon van Hitlers financiers ((George Herbert Walker Bush (directeur CIA 1976-77, President U.S.A 1989-93)) was vanaf 1959 CIA-agent en in 1961 betrokken bij de Bilderbergplannen om een‘valse vlag’ aanslag op een Amerikaans burgervliegtuig boven Cuba te lanceren om een oorlog te kunnen beginnen met Cuba waar John. F. en zijn broer Robert Kennedy radicaal tegen waren (vergelijkbaar zijn: 9/11, Oklahoma City bombing, Fukushima, Pearl Harbor, Titanic ...). Een jaar later in 1962 moesten de laatste Nederlandse militairen Indonesië verlaten door toedoen van Soekarno, John F Kennedy en zijn broer Robert Kennedy. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton trad hierdoor in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie financiële problemen tegemoet gingen.

Op 4 juni 1963 gaf John F. Kennedy de opdracht Treasury-dollars te drukken in plaats van Federal Reserve-dollars (Executive Order 11110). President John F. Kennedy en president Soekarno hadden een overeenkomst gesloten om fondsen te verstrekken om daarmee de eigen munt voor de schatkist van Verenigde Staten af te drukken. Hij beveelde ook, nadat het drukken klaar was, dat de Federal Reserve-dollars zouden worden teruggetrokken en de Treasury-dollars in omloop zouden worden gebracht, waarin de kersverse president van het nieuwe Indonesië (Soekarno) een grote vooraanstaande rol speelde. Een paar maanden later (op 22 november 1963) werd John F. Kennedy op klaarlichte dag vermoord door insiders voor het oog van heel de wereld. Verschillende Bilderbergleden (zoals George Herbert Walker Bush, Richard Nixon en Gerald Ford) blijken betrokken te zijn bij deze moord. Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg herriep men onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse 'adviseurs' terug te trekken, werd ook onmiddellijk na zijn dood herroepen.

Na de Cuba crisis wenste John F. Kennedy vreedzame co-existentie met de Sovjet Unie en dat zou een einde betekenen van veel conflicten in de wereld. Hij wist dat de volgende grote oorlog nucleair zou zijn en geen winnaar zou opleveren... Zo heeft de Nederlandse Raad van State, met Koningin Beatrix aan het hoofd, kunnen uitgroeien tot ‘s-Werelds grootste terroristische organisatie.

Om een financiële catastrofe tegen te gaan werd door de Grondwetswijziging in Nederland, die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, voor Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) en voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te brengen aan de Nederlandse Kroon, waarop het kabinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld;

Dit in zeer ernstige mate in strijd met de artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet, wat niet meer door een rechter mag worden beoordeeld

Dit betekent dat op de 18 t/m 20 mei 1962 gehouden Bilderberg conferentie waar Koningin Beatrix voor het eerst aanwezig was en alle daarop volgende Bilderberg conferenties (onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard en daarna onder regie van Koningin Beatrix) is overeengekomen dat het dumpen van hoog problematisch gevaarlijk afval via deze bewust ingebrachte tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet niet mag worden voorgelegd aan de rechter om de grondwettigheid ervan te laten toetsen. Daarmee is Nederland door toedoen van André Donner onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard en later Koningin Beatrix vanaf 1962 een Oligarchische Staat geworden waarin de macht in handen is van enkelen uit een bevoorrechte klasse (zoals adel, regentendom, priesterkaste, superrijken, multinationals).

Dezelfde André Donner was vanaf 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979 lid Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg, waarmee de Oligarchische Staat Nederland als gevolg van deze gehouden Bilderberg-conferenties geheel Europa en grote delen van de wereld in haar macht heeft gekregen. Het bewijs daarvoor heeft Philips safety manager Ad van Rooij geleverd vanwege het door hem mede namens Philips Medical Systems Nederland B.V. ingeleverd verzoekschrift d.d. 21 juli 2011, aangevuld bij brief d.d. 7 augustus 2011, aan het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie om de Nederlandse Grondwet in overeenstemming te brengen met de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) wat nog steeds niet in behandeling is genomen.

De grootaandeelhouders van Shell/Billiton (waaronder het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) hebben van deze door de Raad van State en Nederlandse Staat bewust ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet handig gebruik gemaakt om haar hoog problematisch gevaarlijk afval, met daarin zeer hoge concentraties uiterst giftige volledig in water oplosbare kankerverwekkende stoffen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) als bestrijdingsmiddel duur te kunnen verkopen in plaats van tegen zeer hoge kosten eeuwig duur te laten opslaan, waartoe zij in ieder geval vanaf 1986 wettelijk verplicht waren.

Achteraf is men erachter gekomen dat deze, met de hulp van André Donner, ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet zal leiden tot niet meer te betalen schadeclaims richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat). Dit vanwege het simpele feit dat een“Overeenkomst”of “Verdrag”waarvan de grondwettigheid door toedoen van André Donner niet meer door een rechter mag worden beoordeeld geen “Wet” is, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet. Dezelfde André Donner (ARP), zijnde de vader van huidig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, was vanaf 1967 tot 1971 (mede)voorzitter van de Staatscommissie Cals-Donner die algehele herziening van de Grondwet in 1983 hebben voorbereid. Met deze herziening van de Grondwet is artikel 120 in de algehele herziene Grondwet opgenomen, dat luidt:

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”

Door hiervan in 1983 het zelfstandige artikel 120 in deze algehele herziene Nederlandse Grondwet op te nemen met toevoeging van “Wetten” is het schade-aansprakelijkheidsprobleem vanuit 16,5 miljoen Nederlanders en 500 miljoen Europeanen richting Shell/Billiton (en daarmee richting het Koninklijk Huis en de Nederlandse Staat) vanwege de op 21 april 1962 ingebouwde tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet weggenomen. Daarmee heeft André Donner voor vice-president Willem Scholten (CDA) en voorzitter Koningin Beatrix van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te uitbrengen waarop het Kabinet Lubbers I (CDA en VVD) heeft beslist dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet meer mag worden getoetst aan de volgende hieronder ingelaste artikelen 1, 21 en 22 van de Grondwet. Het zal u dan ook niet verbazen dat de moord op Pim Fortuyn hier rechtstreeks mee samenhangt.

Op 2 mei 2002 werd Pim Fortuyn op zijn privé-fax door Ad van Rooij over dit ECO-terrorisme op de hoogte gebracht. De twee kilogram aan bewijzen zijn daarbij op 2 mei 2002 per aangetekende brief verstuurd maar werden voor hem 21 dagen lang tegengehouden. Deze twee killogram aan bewijzen heeft Pim Fortuyn echter nooit kunnen lezen omdat hij met de voorkennis van de inhoud van de op 2 mei 2002 verstuurde faxbericht vier dagen later werd vermoord. Daarna is Hans Smolders (de chauffeur van Pim Fortuyn) betreffende twee kilogram aan bewijzen bij Ad van Rooij gaan ophalen en heeft dat (als tweede kamerlid) in een afgesloten kast in zijn afgesloten kamer opgeslagen. Ondanks dat zijn die twee kilogram bewijzen daar toch weggehaald. Dat kan niemand anders dan Bilderberger Mat Herben hebben gedaan, omdat Hans Smolders die kamer met hem deelde.

Diezelfde Mat Herben (vrijmetselaar) heeft als opvolger van Pim Fortuyn daarna (na instemming om de JSF gevechtsvliegtuigen aan te schaffen waar Pim Fortuyn fel tegen was) de LPF laten klappen.

Daarna is Hans Smolders gaan meedoen in de lokale politiek van Tilburg. Hij is daarmee echter gestopt nadat hij door een onbekend persoon met een pistool in zijn eigen woning werd bedreigd en later door gesettelde politieke partijen in Tilburg werd tegengewerkt.

Vanuit de Nederlandse Bilderbergpolitiek wordt dan ook de gehele wereldbevolking vergiftigd onder de dekmantel van “Duurzaamheid”, door ondertekening van het “Rio de Janeiro protocol” in juni 1992 onder voorzitterschap van de Nederlandse Socialistische milieuminster Hans Alders (PvdA), de ondertekening van het “Kyoto-protocol” in april 1998 onder voorzitterschap van Nederlandse Socialistische milieuminister Jan Pronk (PvdA) en de ondertekening in Zuid-Afrika tijdens de duurzaamheidsconferentie Johannesburg in september 2002 onder voorzitterschap van Nederlandse milieustaatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Op deze manier wil men onder voorzitterschap van Nederland een fascistische wereld regering opdringen en de burgers met ECO-terrorisme in een hoek drijven zodat ze geen andere keus meer hebben dan deze agenda te aanvaarden!

Hoever Nederland en België (vanaf de ondertekening van het Benelux verdrag in 2010) met de vergiftiging van 6,5 miljard wereldbewoners vanuit de Nederlandse politiek, met de hulp van de multinationale ondernemingen zoals Billiton, Shell, AKZO, Philips, Unilever, Corus (gezamenlijk voorheen: Hoogovens) als ook DSM, Dow Chemical, Hoechst, Dupont, Monsanto gaat, maakt de klacht van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. van Ad van Rooij van 29 mei 2006 met als herinnering de klacht 22 juli 2010 als ook de klacht van 20 oktober 2011 glashelder. Dit verzoekschrift aan de Europese Commissie tot het starten van een onderzoek, vanwege het massaal dumpen tegen hoge winsten van genotoxisch kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI via houtverduurzamings-middelen als “dekmantel” met miljoenen kankerdoden als gevolg, werd tot op heden bewust niet behandeld door toedoen van de Nederlandse Euro-commissaris Nelie Kroes (VVD)?, met als rechterhand prins Constantijn van Oranje (beiden Bilderbergleden). Door hun toedoen houdt de Europese Commissie deze klacht al maar liefst ruim vijf jaar lang in de doofpot. Als gevolg daarvan heeft, door toedoen van met name procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt (vanwege het niet optreden tegen milieudelicten) veroorzaakt door o.a. de Group Machiels, België heeft kunnen uitgroeien tot het meest vervuilde land van Europa. De gevolgen daarvan zijn dat kanker bij kinderen tussen 2 en 12 jaar in België en Nederland doodsoorzaak No 1 is en de komende jaren explosief zal stijgen. Wij begrijpen dan ook als geen ander dat Group Machiels, Group Essers, Unilin e.a. misbruikt worden om hieraan mee te werken, waarvoor zelfs grote bedragen aan subsidie zijn gegeven, zonder dat daartegen strafrechtelijk wordt opgetreden, wat wettelijk had gemoeten. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat 6.000.000 Kg uiterst giftige filterkoeken, afkomstig van de Chemiereus Monsanto en vele tonnen andere levensgevaarlijke stoffen waaronder arseen, illegaal op het REMO- stort te Houthalen-Helchteren zijn gedumpt, wat ook is gebleken uit het Interpellatiedebat van de Vlaamse Regering 1984 al.

Volgens buurtbewoners wordt op de Remo-stort s’nachts met regelmaat vanuit vrachtwagens illegaal gevaarlijk afval gedumpt. Radioactief afval afkomstig van de Bijlmerramp in Nederland waar op 4 oktober 1992 een Israëlisch Boeing 747 crashte met militaire biologische wapens en radioactieve goederen aan boord, ook dit afval zou volgens verschillende getuigenverklaringen gedeeltelijk op het lekkende Remo-stort van de Group Machiels illegaal zijn gedumpt. De Belgische overheid en de procureur des konings Marc Rubens van Hasselt zijn hiervan op de hoogte maar grijpen niet in. Getuigen durven echter niet naar voren te komen, worden bedreigd, financieel, mentaal en karakterdood gemaakt. Zij vrezen dan ook voor hun leven.

Ook miljoenen tonnen geïmpregneerd hout (zijnde levensgevaarlijk afval) met daarin de niet werkzame chemische stoffen (onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen) zijn op Belgische stortplaatsen (met name Remo-stort) gedumpt. Deze levensgevaarlijke chemische stoffen, die door o.a. Group Essers op grond van de aan hen verleende milieuvergunning illegaal moet worden vervoerd komen op deze wijze op Europese stortplaatsen, dan wel via secundaire producten, in het leefmilieu terecht.

Vanaf 2010, met de ingang van het nieuwe Benelux verdrag, werken België en Luxemburg bij duurzame ontwikkeling, justitie en binnenlandse zaken nauw samen met Nederland.

Wat speelt hier daadwerkelijk? Bilderberg Nazi Nederland vergiftigd al vanaf 1962 haar buurland België en gebruikt dit land als “dekmantel” voor het vergiftigen van de wereld met hoge winsten voor enkelen. Als deze levensgevaarlijke stortplaatsen worden verbrand, met terugwinning van energie, is het afgelopen met het leven in België en Nederland en in grote delen van de wereld. Dit is dus een perfect geruisloos en winstgevend massavernietigingswapen waar het "military-industrial complex" waaronder de N.A.T.O (Bilderberglid Willy Claes, adviseur Group Machiels) enkel van kan dromen. Dit lijkt gezien de huidige omstandigheden dan ook geen toeval!

U begrijpt dan ook dat studenten bewust op het verkeerde been worden gezet en integere academici gevangen zitten in een wereld vol leugens en bedrog waarin ze worden verplicht te werken binnen de ruimte die hen geboden wordt. Hierdoor wordt echte kennis en wetenschap gemanipuleerd naar het belang van enkelen. Het lijkt dan ook geen toeval dat Luc van den Bossche, Theo Kelchtermans (Group Machiels) en Willy Claes (Group Machiels) binnen onze Universiteiten, die totaal niet meer onafhankelijk opereren, een dictatuur vormen op kennis en wetenschap.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat voormalige Nederlandse primer Wim Kok (als Bilderberger mede verantwoordelijk voor Srebrenica) deze totale vergiftiging voor het Nederlands Koningshuis afdekt, en niet toevallig voorzitter is van de Club van Madrid waar enkel voormalige staatshoofden lid van mogen zijn zoals de Bilderbergleden Michael Gorbachev (Rusland), Bill Clinton (U.S.A), Guy Verhofstadt (België) EU partij voorzitter liberalen) en Poul Nyrup Rasmussen (Deen) EU partij voorzitter socialisten).

Vergelijkbare ondemocratische clubs worden gebruikt om voor een hand vol elite families hun fascistische Wereld Orde tot stand te brengen met behulp van vrijmetselaarsloges, Bilderberg-groep, Trilateral Commission, CFR, Skull and Bones waar personen met invloed uit het bedrijfsleven, politiek, media, justitie... over belangrijke aspecten uit onze samenleving worden misleid, misbruikt en gegijzeld. Met als gevolg dat de gehele wereld verder wordt vergiftigd tegen zeer hoge winsten vanuit Nederland (Nazi's paard van Troje binnen Europa vanwege tekortkomingen in de Nederlandse Grondwet, Artikel 60 en 120).

Dit alles heeft ook als gevolg dat de Nederlandse wetgeving niet meer van toepassing is en vanuit Nederlandse overheid ongestraft aan internationale criminaliteit wordt gedaan, waaronder milieuvergiftiging (wolmanzouten), drughandel (IRT affaire), wapenhandel ((vuurwerk (munitie) ramp Enschede)), mensenhandel (Zandvoort-files), kindermisbruik (Demmink). De vader van prinses Maxima zat in het kabinet van de Argentijnse dictator Videla, die veroordeeld is voor het vermoorden van politieke tegenstanders. Het Argentijnse parlement wees onlangs Jorge Zorreguieta aan als medeplichtige in het grootste witwasschandaal aller tijden, met vertakkingen in de internationale drugs- en wapenhandel waarin het huis van Oranje een rol blijkt te spelen. Máxima vervulde daarin een onderbelicht gebleven bijrol.

De productie van de Nederlandse Cocaïne Fabriek blijkt heden dan ook naar Zuid Amerika en Afghanistan verhuisd te zijn waar sinds de inval van het westen de opiumproductie tot 13 maal is verdubbeld. Mabel Martine Wisse Smit echtgenote van Bilderberger prins Friso van Oranje-Nassau heeft een relatie gehad met drugkoning Klaas Bruinsma. Minister van Justitie mr. dr. Ernst Hirsch Ballin moest aftreden vanwege de IRT-affaire (het massaal doorlaten van drugs onder regie van politie en justitie). Ondanks dat werd hij kort daarna lid van de Nederlandse Raad van State en in 2006 weer minister van Justitie als opvolger van minister Piet Hein Donner die eerder lid van de Raad van State was en in 2003 ook al door Amerika voor dezelfde feiten op de vingers werd getikt. De huidige Krikkegate affaire lijkt dan ook de nieuw IRT-affaire (het massaal doorlaten van drugs onder regie van politie en justitie) te Nederland te worden. Klokkenluiders waaronder Erik Verbeek, Ad van Rooij, Micha Kat, Francis Cappelle, Rob Brochus, Gerard Kucharek, Sietze Planting en vele anderen worden met de dood bedreigd, opgesloten of op een meest corrupte wijze financieel, moreel en mentaal kapot gemaakt. Dit met als doel de ware toedracht voor het publiek in de doofpot te houden. Ondanks dit alles voelen wij (met risico voor eigen leven) ons verplicht dit naar buiten te brengen daar onze kinderen en kleinkinderen ook recht hebben op een rechtvaardig menselijk leven op aarde.

Wij verwachten dan ook dat de nieuwe Belgische federale regering, samen met hun openbaar ministerie, alle middelen zal inzetten en zal gebruiken om de wereld te redden en daarin de nieuwe (tot op heden onderdrukte) technologische oplossingen gaan benutten. Dit om niet alleen België maar ook geheel Europa en de rest van de wereld te bevrijden uit de klauwen van deze “wereld vernietigende” macht. Daarbij kan gerekend worden op onze ondersteuning en die van vele anderen. Vanuit de oppositie tegen deze massale vergiftiging wordt dan ook alles gedaan om aan burgers hun democratische rechten terug te geven, zowel nationaal, internationaal als daarbuiten.

Wij allen (ook de Belgische rechters) zijn het slachtoffer van enkele rijkste families op deze planeet die de touwtjes vooralsnog in handen hebben. Hun werkgebied strekt zich uit over de gehele planeet en zelfs daarbuiten. Hun hebzucht en hun streven naar rijkdom en macht kent geen grenzen en ze zien het grootste deel van de mensheid als afval - "menselijk afval". Het is dan ook hun doel om de wereldbevolking onder valse voorwendsels te doen krimpen en te handhaven op een veel lager aantal wereldbewoners dan we nu kennen. Hieraan wilt u toch niet deelnemen?

Ook het provinciehuis in Belgisch Limburg lijkt gegijzeld te zijn als gevolg van nauwe banden met Bilderberg-leden en nazi buur Nederland. Frank Smeets deputé leefmilieu en onderwijs Limburg (voorzitter Raad van Bestuur provinciale Hoge School Limburg) heeft een proefproject (vanuit Nederland) voor bestrijding van processierups goedgekeurd. Het op deze wijze bestrijden van de processierups met Xantari WG, is wettelijk verboden binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG) en de daarin aanwezige niet op het etiket vermelde kankerverwekkende stoffen. Xantari WG bevat de chemische stof Bacillus thuringiensis met als CAS-Nr. 68038-71-1 in een concentratie van 10%. De overige 90% zijn vooralsnog onbekende zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stoffen. Betreffend product wordt (met subsidie) gestimuleerd door de hogere overheden, zowel de provincie als het Vlaams Gewest, ondanks dat het absoluut niet in het milieu mag komen en kankerverwekkend is. Xantari WG heeft in België het toelatingsnummer 9067/B en wordt volgens de aan No Cancer Foundation beschikbaar gestelde gegevens al meer dan 10 jaar lang gebruikt als bestrijdingsmiddel voor nagenoeg alle in België geteelde groenten en fruit met onvoorzienbare gevolgen voor de volksgezondheid. Deze illegale uiterst gevaarlijke stoffen worden dan ook iIlegaal vervoerd en gestort door bedrijven als Group Essers en Group Machiels.

Deze bedrijven worden dan ook misbruikt om tegen hoge winsten alles te dumpen en te vergiftigen onder de dekmantel van internationale protocollen, zoals het Rio de Janeiro-protocol, het Kyotoprotocol en de duurzaamheidsconferentie Johannesburg, allen voorgezeten door deze Nederlandse Nazi, met als gevolg dat deze vergiftiging wereldwijd gesubsidieerd en maatschappelijk opgedrongen wordt, waar de moord op Pim Fortuyn en André Cools nauw mee samenhangen.

Dumpen van gevaarlijk afval in grintgaten is dan ook niet nieuw. Op 18 juli 1991 werd socialist André Cools (PS) op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten. In het onderzoek naar de moord kwamen een aantal corruptieschandalen aan het licht van vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels (PS) en Willy Claes (SP), beiden Bilderbergleden. Was dit het gevolg van de miljoenenzwendel met het illegaal storten in grindgaten in en rond Luik in de jaren 80?

In 1992 werd Willy Claes Europees partijvoorzitter van de Socialisten. In datzelfde jaar werd door Nederlands Socialistische staatssecretaris Hans Simons (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur bij besluit van 6 april 1992 op eigen houtje (zonder dat vergunninghouder Hickson Garantor Nederland BV daartoe heeft verzocht) het etiket van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co vervalst van 374 g/l arseenzuur naar 304 g/l arseenpentoxide. Dit met de wetenschap dat het in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur is gebleven en dat arseenzuur veel gevaarlijker is als arseenpentoxide. Dit om daarmee de op komst zijnde Europese Verordening (EG) nr. 142/97 te ontduiken, zodat Shell/Billiton (met als groot aandeelhouder het Nederlandse koninklijke huis) kan doorgaan met het dumpen van hun levensgevaarlijk afval met grote winsten en hoge bedragen aan overheidssubsidie onder de dekmantels van “KOMO-keur” en “KEMA-keur”. Het is hierbij goed weten dat in dat zelfde jaar (1992) onder voorzitterschap van Nederlands socialist Hans Alders (PvdA) het Rio de Janeiro protocol (Brazilië) wereldwijd is goedgekeurd, waarna onder de dekmantel van “bescherming van de oerwouden” geïmpregneerd hout als goed alternatief werd aangeprezen.

De Group Machiels (België) heeft dan ook als adviseur socialist, vrijmetselaar grootlogeloge België als ook Bilderberger en voormalig SGR N.A.T.O Willy Claes binnen haar gelederen. Mede door hun handelen is de welvaart van de wereldburgers verdwenen, waarbij alles wordt vergiftigd tegen hoge winsten voor enkelen en waarbij de gezondheid en welvaart bij de wereldbewoners is afgenomen met behulp van frauduleuze nazi Banken (BIS) en hun loonslaven. Dit met het vooropgezette doel daarna de wereldpopulatie te reduceren met miljarden wereldbewoners om een relatief klein aantal door hen geselecteerde mensen over te houden. Dit alles onder de noemer van overbevolking en tekort aan grondstoffen, wat een groot leugen is, om daarmee voldoende medestanders te krijgen.

De banken die in deze wereldwijde vergiftiging hebben geïnvesteerd zijn daarmee feitelijk al vele malen failliet, daar de milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan door hen nooit meer zal kunnen worden betaald. Met deze voorkennis wordt via diezelfde banken, onder toezicht van de BIS-bank, met de hulp van dezelfde Bilderberg regeringen bij burgers het laatste geld gestolen.

Dit is mogelijk door hun niet te stoppen hebzucht met als gevolg fraude, afpersing en zelfs kindermisbruik waardoor verantwoordelijke machtshebbers chantabel zijn geworden; de doodsteek voor onze democratie. Marc Dutroux zijn pedo-netwerk waarin verschillende Bilderbergleden vernoemd worden, de Zandvoort files en niet toevallig pedo Secretaris Generaal van Justitie in Nederland Joris Demmink, zijn hiervan een voorbeeld. Deze laatste speelt dan ook een spilfiguur binnen deze satanische pedofiele machtsovername van onze democratie. Hij als rechterhand van Koningin Beatrix en Piet Hein Donner is daarmee zodanig chantabel dat in Nederland niet meer gesproken kan worden van een democratie maar van een oligarchie.

Verantwoordelijke machtshebbers zijn hierdoor gegijzeld en gedoemd om aan deze “genocide waanzin”mee te werken. De feiten zijn zo extreem dat de gedupeerde burgers het ongeloofwaardig achten. Echter een groot deel van de bevolking (minder gevoelig voor de chemische dumpingen als men gehoopt had) worden nu massaal wakker, zij voelen de adem van het opkomende fascisme in de nek. Integere volksvertegenwoordigers dienen dan ook op te komen voor de burgers hun rechten, er valt niets meer te verliezen. Zij horen te wijzen op de huidige problematiek, waaronder het globaal dumpen van gifstoffen tegen hoge winsten en het bewust besproeien met giftige, chemische en schadelijke stoffen in onze atmosfeer. Ook de dumpingen vanuit N.A.T.O en low budget vliegtuigen (vandaar low budget vliegen) wat onder valse voorwaarden gebeurt moet stoppen. Chemtrails zijn sluipmoordende massavernietigingswapens die ons klimaat en flora volledig verwoesten en mensen en dieren ziek maken.

Wij allen zijn misleid door leugens en bedrog zoals de CO2 uitstoot die hiermee zou worden teruggedrongen, waar gedupeerde burgers vervolgens de schuld van zullen krijgen. Luc van den Bossche, socialist, vrijmetselaar (Grootloge België) en vader van Vlaams politici Freya Van den Bossche, die binnengeloodst werd door socialist Steve Stavaerts (Group Machiels) was lange tijd voorzitter van de raad van bestuur van de Brussels Airport Company. Hij is dan ook medeverantwoordelijk voor de talloze tonnen chemicaliën, pesticide, zware metalen en giftige stoffen afkomstig van o.a. de Nederlandse Koninklijke DSM die op de Brussels Airport in de lage kosten vliegtuigen geladen worden (vandaar lo budget vliegen). Dit om onze flora en de Europese burgers "illegaal" onder valse voorwaarden en "onwetend" te besproeien, in strijd met het Europees arrest van 29 September 1999 (Richtlijn-76/464/EEG) betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die via de lucht in het aquatisch milieu van de gemeenschap worden geloosd.

Luc van den Bossche was vice-eersteminister in de Vlaamse regering-Van den Brande IV (1998) en Theo Kelchtermans was minister leefmilieu (adviseur Group Machiels en voormalig voorzitter Universiteit Hasselt). Luc van den Bossche haalde zijn eredoctoraat rechten op de Universiteit van Gent en is secretaris van de raad van bestuur bij diezelfde universiteit, waarvan professor Mark Stevens van het Laboratorium voor Houttechnologie, onder zijn vice-ministerschap, op de hoorzitting van het Vlaams parlement op 12 oktober 1998 de resolutie verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen weerlegde. Professor Mark Stevens deed dit ook op Europees niveau waardoor alles (waaronder drinkwater, voeding, lucht en bouwmaterialen) met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI (chemisch afval van genotoxische klasse) is vergiftigd en steeds verder wordt vergiftigd.

Steve Stevaert (Group Machiels) die door de Limburgse socialistische voorman en Bilderberger Willy Claes (Group Machiels) in de Limburgse politiek werd binnengeloodst, verving op 28 september 1998 zijn partijgenood Luc Van den Bossche als vice-eersteminister in de Vlaamse regering-Van den Brande IV vanwege de dioxinecrisis. Luc van den Bossche werd daarop in 1999 Belgisch minister van Binnenlandse Zaken belast met Volksgezondheid. Steve Stevaert heeft in deze hoedanigheid het voorstel resolutie verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende houtverduurzamingsmiddelen op 4 februari 1999 afgewezen. Hierdoor werd het gebruik van deze hoog giftige vals geëtiketteerde houtverduurzamingsmiddelen ((vol met arseenzuur en chroom VI houdend hoog problematisch afval van o.a. Shell / Billiton (6 tot 20 kg per kuub)) voortgezet, waaruit het Nederlands koningshuis als grootaandeelhouder miljarden winsten heeft gehad.

Dit uiterst giftige hout werd/wordt vervolgens in strijd met de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) in de afvalfase klein gemalen bij o.a. Unilin N.V. te Wielsbeke en verwerkt in laminaat en spaanplaten dat wordt gebruikt voor dakbeschot, meubels, keukenkasten e.d. In de afvalfase wordt dit uiterst giftig geïmpregneerde hout en giftig spaanplaat in strijd met Europese richtlijnen en verordeningen met subsidie opgestookt in groene ovens van o.a. Group Machiels of illegaal gestort bij o.a. (Group Machiels) Remo-stort. Hierdoor worden de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) via lucht en water verspreid en de uiterst giftige restfracties (vliegas en bodemas) verwerkt in bouwmaterialen zoals spaanplaat, milieubeton of green bricks e.a... die onder meer zeer hoge kankerverwekkende radonstraling afgeven. 

Socialist Steve Stevaert vertegenwoordigt/vertegenwoordigde samen met Theo Kelchtermans, Patrick Dewael en Willy Claes de belangen van Group Machiels. Deze massavergiftiging is dan ook als onderbouw binnen de Arbeidsrechtbank van Gent ingebracht binnen een geschil tussen VERBEEK Erik (No Cancer Foundation) en NVSM Tony Coonen.

Socialist en vrijmetselaar Tony Coonen heeft ervoor gezorgd dat VERBEEK Erik vanaf 1 maart 2010 zonder enig inkomen zit om hem vervolgens 40.000 Euro af te nemen gebaseerd op een vals en corrupt dossier. Tony Coonen is partner van Hilde Claes (burgemeester Hasselt) en de dochter van Willy Claes (Bilderberger), voormalig Belgische minister, EU partij voorzitter Socialisten, SGR N.A.T.O en heden vrijmetselaar Grootloge België en adviseur Group Machiels. Het zal u dan ook niet verwonderen dat het advocatenbureau van socialist Luc van den Bossche (vrijmetselaar Grootloge België) de tegenpartij verdedigd. Hij was Vlaams minister van ambtenarenzaken 1992-1995, Belgische Minister van ambtenarenzaken 1999-2003, voorzitter Europese Ministerraad van Ambtenarenzaken 2001, wat de verdwijning van 75% van de ordners binnen de arbeidsrechtbank van Gent waaronder de conclusies, verklaart. Ambtenaren verliezen immers hun baan indien men niet meewerkt aan deze totale vergiftiging. Integere rechters krijgen hierdoor incomplete dossiers voor ogen en oordelen bewust of onbewust op deze corrupt gemanipuleerde dossiers waardoor ook in dit land geen recht meer te halen valt. Voor overtuigend bewijs hoever het binnen de Belgische rechtstaat mis is lees het bewijsstuk dat ondedeel uit maakt van dit pleidooi (zie ordner A, achter tab 19):

Mede daarom is in opdracht van procureur des Konings Marc Rubens van Hasselt in samenwerking met de Nederlandse justitie, waaronder pedofielen en chantabele ministers zoals de secretaris generaal van Justitie Joris Demmink, een poging gedaan om Verbeek Erik onterecht en corrupt in de internationale criminaliteit te betrekken om hem lange tijd onschuldig achter de tralies te krijgen. Hetzelfde is in Nederland gebeurd door toedoen van secretaris generaal van Justitie Joris Demmink en zijn vriend minister Piet Hein Donner met H. Baybas die onterecht levenslang veroordeeld werd vanwege de pedofiele activiteiten van Joris Demmink in Turkije.

Op 22 maart 2011 heeft VERBEEK Erik, namens No Cancer Foundation en verontruste burgers, die uit angst voor justitieel en overheid machtsmisbruik anoniem wensen te blijven, aangifte gedaan bij de Hasseltse politie (HAZODI) vanwege het bewust achterhouden van documenten door Tony Coonen om daarmee hun betrokkenheid te kunnen afdekken. Kort daarna werd in opdracht van procureur Marc Rubens van Hasselt op een meest corrupte wijze (zonder daartegen te kunnen verdedigen) de website van No Cancer Foundation uit de lucht gehaald. Dit om de internationale overheidscriminaliteit gepleegd door corrupte ambtenaren van het internet te halen en vervolgens af te dekken. De daartegen ingediende strafklacht bij de politie wordt door diezelfde Marc Rubens al meer dan een half jaar in de doofpot gehouden.

Vervolgens kreeg No Cancer Foundation een dag na deze door GOOGLE verkregen beschikking (op 7 april 2010) een corrupte binnenval samen met het Federale Agentschap voor Gezondheid en Geneesmiddelen (FAGG) die zelf met grote bedragen aan overheidssubsidies (met vaccinaties tegen de Mexicaanse griep en baarmoederhalskanker zwaar de wet hebben overtreden). De Nederlandse nazi wetenschap heeft zich weer eens van zijn slechtste kant laten zien. Nederlandse virologen hebben een gemuteerd vogelvirus ontwikkeld dat levensgevaarlijk is. En vervolgens maar weer vaccineren waaruit duizenden dodelijke slachtoffers ontstaan en er nog vele zullen volgen. Dit is grensoverschrijdende misdaad ten top, waartegen door dezelfde Marc Rubens niet strafrechtelijk wordt opgetreden.

Belangenverstrengeling is dan ook de daadwerkelijke reden waarom Flaraxin (een product van natuurlijke oorsprong tegen kanker) in beslag genomen werd, omdat dit niet past in hun mensvernietigende agenda. Dit ondanks het feit dat de FAGG als ook de Vlaamse en Federale overheid voorheen tot drie maal toe zijn uitgenodigd geweest, namelijk op donderdag 21 oktober 2010, zondag 12 december 2010 (waaronder Pieter Neels van het FAGG voor het deskundige panel) allen via e-mail en zondag 29 mei 2011 (met aangetekende brief aan alle Vlaamse en Federale ministers) voor een conferentie bij te wonen in verband met Flaraxin en de massavergiftiging op burgers door toedoen van belangenverstrengeling tussen overheid met multinationals. Ondanks deze uitnodigingen is niemand gekomen, waarmee het bewijs van opzettelijke vergiftiging feitelijk is bewezen.

In de vanaf 2010 in Benelux verband samenwerkende Nederland en België is immers politiek besloten dat het op deze wijze uitroeien van de wereldbevolking, waaronder de Nederlanders en Belgen op de eerste plaats, ten gunste van een miljarden fortuin van het Nederlandse Koninklijke huis moet blijven doorgaan. Daarbinnen past No Cancer Foundation en Flaraxin niet. Flaraxin is namelijk in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt en kan in vele gevallen tumoren laten verdwijnen zonder bijwerkingen. Bovendien is het 10 tot 20 maal goedkoper dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling wat verwelkomt zou moeten worden in deze tijden van vergiftiging en crisis. Om die reden heeft onderzoeksrechter Davy Jordens onder druk van procureur des konings Marc Rubens van Hasselt de bij No Cancer Foundation in beslag genomen boekhouding (na maar liefst 9 maanden) nog steeds niet teruggegeven en beslag gelegd op goederen van derden. Dit enkel en alleen om daarmee bij No Cancer Foundation veel schade te berokkenen waar de burgers weeral het slachtoffer van zijn. (Gezien de ernst van de omstandigheden houden wij er rekening mee dat ook het parket van Hasselt waaronder procureur Marc Rubens zelf onder grote ondemocratische druk moet werken en misschien zoals vele anderen gegijzeld zit in dit allesvernietigende web).

Het Nederlandse Koninklijke huis houdt hier dan ook een miljarden fortuin aan over. Wij willen geen direct oordeel vellen en ondanks alles vergevingsvol de hand rijken om dit alles gezamenlijk verantwoord op te lossen, daar er genoeg onderdrukte oplossingen voor handen zijn. Vele onder hen zijn namelijk ook gegijzelde slachtoffers.

Mede om deze reden hebben wij een verzoek ingediend bij de Belgische federale overheid om dit alles voor het Grondwettelijk Hof van België te brengen, daar Nederland (vanwege artikel 120 in de Grondwet) niet over een Grondwettelijk Hof beschikt. 

EINDE PLEIDOOI MET NADERE STUKKEN VOOR DE 7° KAMER VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE GENT ter onderbouwing van het pleidooi te houden op de zitting kunt u hier lezen: 5 januari 2012 om 14.00 uur A.R. 10/1278/A


Aanvullend en onderliggend bewijsmateriaal inzake overheidscriminaliteit tegen het NCF & EKC 

Voor meer: LEES HIERhttp://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015:
Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
Heden vervangen door Sophie Wilmès