Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt. 

STEUN ONS!
De foundation is een humanitaire organisatie die internationaal strijd  "voor" mensenrechten, "tegen" industriële massavergiftiging, kanker en andere vergiftiging ziekten: 

Doelstelling: statuten Nr: 0826.979.240

° 2.1 De vereniging heeft tot doel activiteiten te organiseren ter ondersteuning en ter promotie van het wetenschappelijk kankeronderzoek. Ze organiseert voorlichtingscampagnes in verband met de strijd en de preventie van kanker met als hoofddoelstelling het slachtoffer, nl de patiënt te dienen en zo veel mogelijk vooruitgang te maken in de strijd tegen kanker. Ze kan ook producten voor kankerbestrijding laten ontwikkelen en laten commercialiseren en dit allemaal wereldwijd.

° 2.2 De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar maatschappelijk doel te realiseren, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het maatschappelijk doel.

Overheden moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving, waarvoor de aansprakelijkheids-stelling als ook oplossingen zijn afgeleverd bij de Federale Overheid.  Geen loze brief, maar officiële verzoekschriften waar vervolg aan gegeven zal moeten worden zoals de Grondwet voorziet ("eist"!). Hierbij hebben wij uw hulp nodig, steun ons!

http://www.belfius.be/

  IBAN:                              BE16 0688 9085 2774 
  t.a.v.                                NO CANCER FOUNDATION V Z W
  adres:                              Paul Bellefroidlaan 16
                                         3500 Hasselt
                                         Belgium

 Wij danken u voor uw steun!


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015:
Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
Heden vervangen door Sophie Wilmès