Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt. Steun ons!

Babylonische sluipmoordende massavergiftiging, de-populatie en de toestemming ervoor van de Europese Commissie?

De Belgische overheid in collusie met de chemie-farmaceutische en petrochemische industrie zijn al lang op de hoogte van de werking van Flaraxin, een onschadelijk product op natuurlijke basis dat tumoren in necrose brengt zonder bijwerkingen, wel te verstaan uit de UkraineScientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix"

Vlaams Minister Ingrid Lieten werd diverse malen persoonlijk door No Cancer Foundation (NCF) en het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) gebriefd en verzocht om hulp. Zij was als “Media” minister politiek verantwoordelijk dat in de Vlaamse kranten de waarheid wordt geschreven. Toen Ingrid Lieten in 2009 minister werd, volgde haar echtgenoot Rudi Wouters haar op in de raad van bestuur van het Gemeenschapsonderwijs-scholengroep 16, waarvan Willy Claes voorzitter was en waarbij onze toekomstige vertegenwoordigers en het misleide schapenvolk verder worden gehersenspoeld. Een eeuwenoude Babylonische doctrine van Verdeel & Heers, Goed & Kwaad, Leven & Dood waarbij de Toren van Babel gemodelleerd naar schilderij van Pieter Brueghel de Oude en het Europees Parlement in Straatsburg wordt vertegenwoordigd door de omgekeerde pentagrammen, namelijk een signalering van Baphomet de Antichrist. Het is helaas niet anders! 

Om in de woorden van Nederlands minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie te spreken “een Minister liegt niet!" De volgende term omtrent werd bedacht door Adolf Hitler die hij noemde in zijn autobiografie Mein Kampf:

"een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou doen".

Later kwam minister van Propaganda in nazi-Duitsland  Joseph Goebbels met een iets andere theorie die vaker in verband wordt gebracht met de uitdrukking De Grote Leugen. Goebbels schreef de volgende paragraaf in een artikel op 12 januari 1941, zestien jaar nadat Hitler de term De Grote Leugen voor het eerst gebruikte. Deze heette "Aus Churchills Lügenfabrik," ("Uit Churchill's Leugenfabriek") en werd gepubliceerd in Die Zeit ohne Beispiel:

"Dat is natuurlijk nogal pijnlijk voor de betrokkenen. Men zou in de regel haar leugens niet moeten onthullen, omdat men niet weet of en wanneer men ze weer nodig heeft. Het essentiële geheim van Engels leiderschap is niet zozeer afhankelijk van intelligentie. Integendeel, het hangt af van een opmerkelijk dom dik hoofd. De Engelsen houden zich aan het principe dat wanneer men liegt, dan moet het een grote leugen zijn, en deze moet worden volgehouden. Zij houden hun leugens vol, zelfs met het risico ermee voor gek te staan."

Op 31 januari 2014 schrijft het Belang van Limburg (en andere kranten) hierover een artikel vol onwaarheden, zonder hoor- en wederhoor te hebben toegepast, waartoe zij op grond van de “code van Bordeaux” verplicht zijn. Geert Houben (de schrijver van het artikel) en Ivo Van Den Kerkhoven (hoofdredacteur van het Belang van Limburg) vertelden dat zij hun artikel wilden corrigeren overeenkomstig de waarheid als A.M.L van Rooij (gebuur van Ingrid Lieten) samen met Erik Verbeek en Vlaams Media minister Ingrid Lieten daarover bij hen kwam praten. Bij brief d.d. 3 februari 2014 is Ingrid Lieten daar gemotiveerd om verzocht (zie bijlage). Toenmalig Vlaams media minister Ingrid Lieten, tevens gebuur van A.M.L. van Rooij blijft daarop echter zwijgen. 

Wij zijn daarop direct naar het hoofdkantoor van het Belang van Limburg gegaan met de vraag om een journalist te mogen spreken waaraan wij ons weerwoord (zijnde de brief d.d. 3 februari 2014 aan Vlaams Media minister Ingrid Lieten) mogen afgeven en toelichten. Wat er verder heeft plaatsgevonden kunt u zien in onderstaande video zien. Door tussenkomst van de twee gekomen politiebeambten is dat keurig geregeld en voor een bewijs van afgifte gezorgd (zie bijlage).

Klokkenluiders worden dan ook door middel van corruptie en machtsmisbruik het zwijgen op gelegd, onderuit gehaald en/of opgesloten. Mogelijk omdat ons rechtssysteem als ook de kranten en media gegijzeld worden door de zelfde elite zoals u kunt zien in het onderstaande filmpje waarbij het beginsel van hoor en wederhoor, een principe uit de rechtspraak en de journalistiek dat inhoudt dat, als iemand beschuldigd wordt, er geluisterd moet worden naar wat de beschuldigde er op heeft te zeggen, voor er over hem geoordeeld wordt. Het is een van de algemene beginselen van behoorlijk proces dat niet meer van toepassing is in onze door fascisten gegijzelde recht(krom)staat zoals u kunt lezen in onze bijgevoegde verzoekschriften aan de Belgische Federale Overheid: 31 januari 2013  (ontvangstbevestiging) en 19 april 2013 (ontvangstbevestiging).

Dit in oppositie tot huidige de-populatie agenda, massa vergiftiging tegen hoge winstenMede ontstaan vanuit de miljoenenzwendel met het illegaal storten in de Belgische grindgaten, met name vanuit Nederland, geseponeerd door het parket van Hasselt.

Het zal u dan ook niet verwonderen dat leden van de Groenen al sinds 2007 diverse malen overheidsbekleders, waaronder de Limburgse Europarlementariër Frieda Brepoels als voorzitter van De Groenen/Vrije Europese Alliantie met name onze eigen Europese partij hebben geïnformeerd m.b.t. STCCC-PHOENIX (Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix") en het uiterst efficiënte anti kanker middel FLARAXIN

Daarbij hebben wij haar verzocht om hulp vanuit het Europees Parlement, het betreffende efficiënte natuurproduct Flaraxin tot bij de behoevende kankerpatiënten te krijgen die daar recht op hebben.

Ook hebben Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij en No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik tot twee maal toe persoonlijk onderbouwende documentatie (bewijzen) afgegeven aan haar kabinet op het Europees parlement te Brussel, inclusief diverse milieu oplossingen, als ook Flaraxin met het verzoek om de huidige sluipmoordende massavergiftiging tegen hoge winsten vanuit de EU te doen stoppen.

Echter vanwege het uitblijven van enige respons waren wij genoodzaakt om in juni 2010 getuigenissen te verzamelen en te publiceren in het algemeen belang, vervolgens alle overheden vanaf 21 oktober 2010 "officieel" uit te nodigen en openlijk publiek te informeren, en deze gegevens in het algemeen belang op internet te plaatsen met alle gevolgen vandien.

Dat de Europese trein ongehinderd voortraast, maakt genadeloos duidelijk dat de Brusselse instellingen hun democratische wortels slechts nog als museumstukken, of - wranger - als decoratiestukken beschouwen. Het laatste woord in de Europese besluitvorming berust al lang niet meer bij de burger. De volksraadpleging blijkt enkel nog een theaterstukje, een democratisch schimmenspel, enkel voor de vorm gehouden. Het zijn deze elite extremisten die Europa en het Europese volk misleiden, misbruiken en uiteindelijk ten gronde zullen richten voor een externe agenda en eigen gewin. 

Het kan dan ook wederom niet toevallig zijn dat Frieda Brepoels (LRM) haar medewerking leverde aan het bekomen van een Belgische verblijfsvergunning voor de ex echtgenote van Mr Bogdan (Stccc-Phoenix Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix")? Mr Bogdan zijn echtgenote (ex) begon namelijk een relatie met een professor op de Universiteit te Hasselt wat wederom een bewijs levert dat Frieda Brepoels (LRM) op de hoogte is van de daadwerkelijke werking van Flaraxin en zijn klinische onderzoek. 

Ondanks dit alles betuigd ze geen steun in het bekomen voor een vergunning om de door hun beleid veroorzaakte kankerpatiënten te helpen, dit ondanks haar lidmaatschap in het Europese liga tegen kanker en het Vlaamse Kom Op Tegen Kanker. Mede vanwege haar ondemocratisch mens vernietigend beleid werd No Cancer Foundation opgericht om de burgers daadwerkelijk te vertegenwoordigen in de strijd tegen deze sluipmoordende genocide Agenda 21.

Beneden vind u een e-mail van Bogdan Andrey (Stccc-Phoenix) aan Eu-Parlementslid Frieda Brepoels als voorzitter van De Groenen/Vrije Europese Alliantie met als vraagstelling om hulp vanuit het Europees Parlement om het uiterst efficiënte natuurproduct Flaraxin tot bij de behoevende kankerpatiënten te krijgen, ook hebben Europees erkend safety manager A.M.L. van Rooij en No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik tot twee maal toe persoonlijk onderbouwende documentatie (bewijzen) afgegeven aan haar kabinet op het Europees parlement te Brussel met het verzoek om huidige massavergiftiging te doen stoppen.

Verzonden bericht

From: Andrey Bogdan <andrey.bogdan@gmail.com>
Date: 
26 March 2010 15:14
Subject:
Solution for Colon Cancer - FLARAXIN
To: 
frieda.brepoels@europarl.europa.eu
Cc: 
katrien.uyttersprot@europarl.europa.eu,
laurijn.vansteenbergen@europarl.europa.euwouter.patho@europarl.europa.eu

Dear Mrs. Frieda Brepoels,

I am representing Scientific and treatment center for cancer curing "Phoenix" and I would like to give you informarmation about FLARAXIN, medicine that is able to change situation with Colon Cancer. In a lot of cases we are able to treat people with cancer and it is not feare that people do not know about this possibility.

We need Your support to bring this information to all the world.

Please help us.

With  hope,
Andrey Bogdan,
Representative of
STCCC PHOENIX
Tel: +380675717764
Fax: +380577056270

Bijlage:

STCCC PHOENIX - FLARAXIN.doc
3263 kB   
View Download


Ontvangen bericht:

From: UYTTERSPROT Katrien katrien.uyttersprot@europarl.europa.eu
Date: 2010/3/26
Subject: Out of Office AutoReply: Solution for Colon Cancer - FLARAXIN
To: Andrey Bogdan <
andrey.bogdan@gmail.com>

Beste,

Bedankt voor uw bericht. Ik ben met moederschapsverlof. Gelieve contact op te nemen met mijn collega's

Vriendlijke groet,


Katrien Uyttersprot
Medewerker Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA)

Dear,

Thank you for your message. I am on maternity leave. Please send your message to my colleagues 

Kind regards,

Katrien Uyttersprot
Parliamentary assistant to MEP Frieda Brepoels (N-VA)

enkele maanden later d.d. 2 juni 2010 werd Complix gevestigd in de incubator BioVille op de universitaire campus van Diepenbeek alwaar men biotherapeutica ontwikkelt voor de behandeling van kanker en krijgt daarbij alle steun vanuit de Limburgse omerta.

Complix ontwikkelt vooral medicijnen voor kanker en auto-immuunziektes op basis van zogenoemde alphabody's, een nieuwe generatie van therapeutische eiwitten om ziektes te genezen. De tweede kapitaalronde werd geleid door de nieuwe investeerders Edmond de Rothschilds  Investment Partners, Gimv en het door Gimv beheerde Biotech Fonds Vlaanderen. Ook de bestaande aandeelhouders, met onder meer LRM, Trust Capital, Omnes Capital en Vesalius Biocapital, namen eraan deel.

"Het Franse Rothschilds  is de absolute top", zegt Vaeck, die eerder het beursgenoteerde Ablynx en het beloftevolle ActoGeniX oprichtte. "Dat in deze moeilijke tijden grote fondsen als  Rothschilds en Gimv instappen, is een duidelijke blijk van vertrouwen in onze plannen. Zulke deep pockets kunnen het bedrijf de volgende jaren dragen." Met het verse kapitaal kan Complix zeker tot midden 2015 doorgaan. Tegen dan wil het een kandidaat-medicijn tegen kanker hebben voor de eerste klinische testfase.

Echter uiterst verontrustend als men weet hoe Edmond de Rothschild 183 landen liet betalen zodat hij 30 procent van de aarde in handen kreeg!

Edmond de Rothschild stelde tijdens het vierde Wereld Wildernis Congres in 1987 dat CO2 de veroorzaker was van 
global warming en dat er moest worden geïnvesteerd in de bestrijding ervan. Daartoe richtte hij de World Conservation Bank op, die in 1991 werd omgevormd tot de Global Environment Facility (GEF). Waarna één jaar later het "Rio de Janeiro protocol" Agenda 21 tot leven werd geroepen: 

Genocide de-populatie, massavergiftiging tegen hoge winsten  onder de dekmantel van duurzaamheid en innovatie, opgevolgd door het "Kyoto protocol", etc... waaronder CO2 reductie, groene stroom, hergebruik, milieubeton, green bricks, biomassa, “Cleantech”, “Closing the Circle”, etc, etc…

Deze organisatie leent geld aan de armste landen en richt zich vooral op wildernissen die rijk zijn aan mineralen. Als een land niet in staat is de lening terug te betalen moet het een deel van zijn grondgebied afstaan aan de Rothschild-banken (GEF, IMF, Wereldbank). Dertig procent van het aardoppervlak bestaat uit zulke ‘wildernissen’ die als onderpand kunnen worden gebruikt.

De Limburgse Omerta en Complix (LRM) sluiten niet uit dat ze later ook naar de beurs trekken. "We zijn daarin heel pragmatisch zecht Vaeck. Voor een exitstrategie zijn er twee alternatieven. Ofwel worden we opgekocht, ofwel zoeken we via een beursgang een brede toegang tot kapitaal."

Toevalligerwijs gaat het hier om vergelijkbare, zo niet de zelfde soort producten voor kanker, auto-immuunziektes en virale infecties die in de Ukraine sinds 1979 ontwikkeld werden, waarvoor in 1996 het Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix" werd opgericht. 

Het verschil is echter, op 7 april 2011 een op corruptie gebaseerde inval van het parket van Hasselt samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) die No Cancer Foundation al op 12 december 2010 als deskundige uitgenodigd had maar ondanks de kat stuurde. 

Vervolgens kreeg No Cancer Foundation en zijn mede oprichter Verbeek Erik een op corruptie gebaseerd vonnis, 6 maanden gevangenisstraf voor Verbeek Erik waarbij No Cancer Foundation werd ontbonden met torenhoge boetes om betreffende depopulatie Agenda 21 waartegen de VZW en zijn leden strijden alsnog te laten doorgaan. (een hoger beroep hiertegen werd ingesteld). De behandelende Rechter weigerde de door No Cancer Foundation aangestelde deskundige te horen die vervolgens op de meest misselijke en corrupte wijze wordt uitgeschakeld zoals u kunt lezen in de verzoekschriften in de rechter balk waaronder het volgende Verzoekschrift d.d. 17 april 2015 aan Koen Geens, Minister van Justitie (Federale Regering). Vervolgens heeft betreffende rechter No Cancer Foundation verplicht tot het nemen van een corrupte advocaat (deskundige?) aangewezen door de rechtbank om betreffende dossiers te doen verdwijnen en de rechtsgang te manipuleren wat men noemt fascisme. 

De Foundation staat echter achter zijn eigen deskundige en heeft de aanstelling van betreffende corrupte in collusie met betreffende misdaadgroep aangestelde advocaat dan ook niet geaccepteerd en strafaangifte betreffende gedaan. Waar het daadwerkelijk over gaat kunt u lezen in ons schrijven van 27 mei 2012 aan Herman van Rumpuy als President van Europa, toenmalig voorzitter van Mevr. Brepoels.

De Omerta van Limburg geeft aan alles waar ze zelf beter van denken te worden overheidsgelden uit. Daarbij horen niet de door STCCC Phoenix en No Cancer Foundation aangeboden uiterst efficiënt natuurproduct van natuurlijke oorsprong wat snel en uiterst goedkoop kan worden ingezet voor de door hun tegen hoge winsten met overheid gelden vergiftigde patiënten die lijden onder kanker en andere vergiftiging ziekten. Wie eventjes googelt ontdekt snel dat diegene die het woord eco of innovatie gebruikt, zich al vlug kritiekloos mag laven aan het subsidie-infuus. Let wel, enkel als het de elite en hun duistere agenda dient komt men hiervoor in aanmerkingwat heden voor ieder duidelijk zou moeten zijn. Is dit de daadwerkelijke rede waarom No Cancer Foundation, het Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix" (Ukraine) en Verbeek Erik kost wat kost onderuit gehaald moesten worden?

de daadwerkelijke rede waarom Flaraxin en andere vergelijkbare auto-immuunpreparaten door middel van corruptie en nooit geëvenaard machtsmisbruik vanuit de Limburgse omerta onderdrukt en vernietigd moest worden wordt duidelijk in onderstaande video en de volgende Link.

De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn. Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval    ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheids-functionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’ Vaccinatie bedrog is voorbij?!!! Het zal u dan ook niet verwonderen dat betreffende nooit hebben gereageerd op onze talloze verzoeken om hulp deze bijzonder producten bij de patiënten te krijgen en de massavergiftiging te doen stoppen.. NEEN HET TEGENOVERGESTELDE GEBEURDE, 

ECHTER NIET VOOR COMPLIX EN LRM (Limburgse Reconversiemaatschappij) waarvan Ingrid Lieten secretaris werd die als minister haar eigen uitloopbaantje subsidieerdeLieten heeft haar trampoline goed voorbereid. In 2013 trok ze als minister al 23 miljoen euro uit de staatskas om het vehikel te spijzen waar ze nu zelf directeur van wordt. Daarvan ging 2.4 miljoen euro naar het Limburg Clinical Research Program (LCRP) waartegenover No Cancer Foundation en diverse milieu en cruciale andere oplossingen verder door middel van corruptie en machtsmisbruik geterroriseerd en uitgeschakeld worden.

LifeTechvalley is een nieuw platform en samenwerkingsverband van universiteiten, hogescholen, bedrijven en instanties uit de zorgsector. De vzw moet innovatie in de ouderenzorg aanmoedigen, nu de vergrijzing volop speelt.

"We worden met z'n allen ouder, wat goed is, maar we moeten ervoor zorgen dat iedereen kwaliteitsvol ouder kan worden. Daarom willen we met een goeie driehoekwerking tussen kenniscentra, bedrijven en zorgsector innovatie mogelijk maken", aldust Lieten

Wat duidelijk wordt in het onderstaande bijgevoegde filmpje:

Dit vooroorlogs aan Limburg klevende socialistisch beleid werd aan Lieten met de moedermelk doorgegeven. Haar moeder Lisette Croes was tien jaar lang de meest gecoöpteerde senator van Limburg, dankzij de vriend des huizes Willy Claes die klaarblijkelijk een uiterst bijzonder vaderlijke band met Ingrid Lieten heeft? Croes gaf haar parlementair zitje in 2001 dan ook gewillig door aan diens dochterlief Hilde Claes. Deze Limburgse dynastie heeft nooit aan bloedarmoede geleden, wel aan inteelt die de volledige Limburgse socialistische beweging en geheel Limburg uiteindelijk gijzelt en misbruikt, niet voor hun leden of de bevolking maar de belangen van derden. Het zal u dan ook niet verwonderen wie in het European Leadership Network voor België zetelen, een praatclub die zijn uiterste best doet om Oekraïne bij te staan, in economische en militaire zin, waaronder Guy Verhofstadt , Willy Claes en Louis Michel

http://www.europeanleadershipnetwork.org/network-participants_45.html#locBelgium

http://www.europeanleadershipnetwork.org/network-participants_45.html#locNetherlands

Wat is de daadwerkelijke rede waarom No Cancer Foundation en hun partner het Scientific and treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix" in de (Ukraine) niet gesteund maar vernietigd worden.

maar liefst 2 NATO Secretaris Generaals vanuit onze lage landen, en dan maar zuchten dat ze geen mandaat meer hebben?!! Waar gaat dit uiteindelijk over en wiens belangen worden hier daadwerkelijk vertegenwoordigd?

George Sorros en de Nederlandse prinses Mabel Wisse Smith hun Open Society Foundations blijkt de fundering bij het onderuit halen van soevereine landen waaronder de Ukraine en vele anderen... waarna vervolgens corruptie, belastingontduiking, wapenleveringen, massavergiftiging en valse vlag terreur zoals vlucht MH-17 dagelijkse kost worden? Dit gebeurd klaarblijkelijk met de economische en militaire steun van het betreffende European Leadership Network "praatgroep"?

De man foto beneden naast de premier-van-alle-Nederlanders Mark Rutte, is -voor het geval je hem niet herkende- Petro Oleksiyovytsj Porosjenko, die sinds 7 juni 2014, na de Oekraïense verkiezingen, president van de Oekraïne is. En terwijl de conclusies van het officiële onderzoek van de ‘Onderzoeksraad voor de Veiligheid’ in Nederland en HET STRAFRECHTERLIJKE ONDERZOEK nog gepresenteerd moeten worden, is het duidelijk wat we -concluderend uit de foto- over deze Porosjenko kunnen zeggen.. 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/mh-17-de-onderste-steen-is-gevonden

HIJ IS ONSCHULDIG, hem treft geen blaam toch? Want anders doe je als regeringsleider toch uiterst voorzichtig, vóórdat je op de foto gaat met een dergelijke marionet van de VS in goed overleg met de economische en militaire praatgroep European Leadership Network of waar hebben ze het daadwerkelijk over? Lees hier

VVD, D66 en Guy Verhofstadt werken samen met Moldavische maffiabankier om Grexit te stoppen en TTIP te pushen, zo roven de maffiose vrienden van Laurens-Jan Brinkhorst en Guy Verhofstadt besproken binnen hun European Leadership Network ?, dat zijn uiterste best doet om Oekraïne bij te staan, in economische en militaire zin, maar de Oekraïne volledig leeg rooft onder de dekmantel van democratie.

Bij massa vergiftiging tegen hoge winsten als vervanging van oorlog moet je natuurlijk niet met een uiterst efficiënt natuurproduct tegen kanker en andere vergiftigings ziekten aankomen want dat past niet binnen hun militaire agenda, het bezetten, leegroven en uitmoorden van soevereine landen.

FLARAXIN is zo een product, wel te verstaan afkomstig uit de Oekraïne "begrijpt U?" 
Dit wordt niet geprezen, sterker nog, wordt onderdrukt met de dood als gevolg!

No Cancer Foundation heeft alle ministers op de hoogte gebracht en tot drie maal toe uitgenodigd.

° Zondag 29 Mei 2011 aangetekend aan alle Vlaamse & Federale ministers  Erik Verbeek over Flaraxin tegen kanker bij het No Cancer Foundation Symposium.

Lees bijgevoegde uitnodiging van 12 december 2010 met onderbouwing en video’s.
Wanneer u onderstaande artikel en/of bijgevoegde URL leest begrijpt u waarom de terreur op Verbeek Erik, A.M.L. van Rooij, No Cancer Foundation en partners, waaronder leden van de European Greens tot op heden blijft voortduren. Betreffende vernietigen geheel Europa, waarbij met de toestemming van de Europese Commissie, de Europese burgers massaal tegen hoge winsten vergiftigd worden, waaronder het REMO STORT te Houthalen-Helchteren als Ecologische, Chemische & Nucleaire tijdbom!?


Hiertegen voeren boven-vernoemde democratisch oppositie, vandaar betreffende terreur met name door Willy Claes en diens dochter Hilde Claes als Burgemeester en hoofd van de politie zone HAZODI waar No Cancer Foundation is gevestigd en A.M.L. van Rooij vanaf januari 2016 maar liefst 5 jaar wonende is met een rechtsgeldig huurcontract maar vanwege, collusie, corporate crime en machtsmisbruik door de politie zone HAZODI (Hilde Claes) niet als dusdanig erkend wordt met alle gevolgen vandien. Integere politie ambtenaren zitten met de handen in het haar!!!

Echter de Burgers beginnen massaal te ontwaken, het wordt als maar duidelijker waarom men weigert gedupeerde kanker patiënten en andere vergiftiging ziekten te behandelen met de meest efficiënte methodes, producten van natuurlijke oorsprong zoals Flaraxin uit de Ukraine.

In 1983 heeft het Nederlandse kabinet Lubbers I (CDA / VVD) de Nederlandse Grondwetherziening goedgekeurd met daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, waarmee de toetsing van wetten en verdragen door een rechter aan de Nederlandse Grondwet is uitgeschakeld.
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/vraagtekens-bij-nieuwe-bijbaan-van-neelie-kroes

Vanwege het feit dat Nederland via het Benelux-Verdrag zit verbonden aan België en Luxemburg, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan de Belgische en Luxemburgse regering om het door hen te laten toetsen door het Belgische Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie van België aan de Belgische Grondwet. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Belgische Grondwet uitgeschakeld.

Vanwege het feit dat Nederland via het Europees- Verdrag zit verbonden aan alle landen van de Europese Unie, had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle lidstaten van de Europese Unie om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle lidstaten van de Europese Unie. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Europese Unie uitgeschakeld. 

Vanwege het feit dat Nederland via het Handvest van de Verenigde Naties zit verbonden aan alle landen van de Verenigde Naties had kabinet Lubbers I (CDA / VVD) voorafgaande aan de vaststelling van deze Grondwetherziening (met daarin opgenomen bovengenoemd zelfstandig artikel 120) dit moeten voorleggen aan alle landen van de Verenigde Naties om het door een rechter te laten toetsen aan de Grondwet van alle landen die zijn verbonden aan de Verenigde Naties. Door dat niet te hebben gedaan heeft het kabinet Lubbers I (CDA / VVD) vanaf 1983 de Grondwet in alle landen van de Verenigde Naties uitgeschakeld. 

European Leadership Network medelid Fritz Korthals Altes en de volgende nog in leven zijnde meest bekende VVD-politici (zie foto’s hieronder) hebben op deze slinkse wijze vanaf 1983 de Grondwet in België, Luxemburg, alle landen van de Europese Unie en alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties uitgeschakeld, waarmee hun partijpolitieke agenda de vernietiging van de aarde en alle daarop levende wezens ten gunste voor kort economisch gewin voor enkelen heeft kunnen beginnen. Leesmeer

Volgens Oud-demograaf Wereldbank zijn vaccins bedoeld om bevolkingstal terug te dringen.

De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn. Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheidsfunctionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’.

Babysterftecijfer 

In 1984 sprak de Wereldbank in haar jaarlijkse 
World Development Report (pdf) over het sterilisatiebeleid voor de derde wereld. Tegen landen die het bevolkingsbeleid van de Wereldbank niet of te langzaam doorvoerden zouden ‘mogelijk drastische stappen worden ondernomen’.Een studie in Human and Experimental Toxicology concludeerde dat landen die meer doses vaccin verstrekken ook een hoger babysterftecijfer hebben. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation vaccinatieprogramma’s en genetisch gemodificeerd voedsel blijven opdringen, concludeerden auteurs Neil Z. Miller en Gary S. Goldman dat een ‘nadere inspectie van de correlatie tussen het aantal doses vaccin, biochemische of synergistische toxiciteit en kindersterftecijfers van essentieel belang is’.

De Rockefeller Foundation financierde de ontwikkeling van vaccins om de vruchtbaarheid te verminderen en verspreidde deze vaccins vervolgens op grote schaal.” De Rockefeller Foundation merkte in 2003 in haar jaarlijkse rapport (pdf) op dat er meer onderzoek moest worden gedaan naar immunologische methoden, zoals vaccins, om vruchtbaarheid te verminderen en daar passen natuurproducten zoals FLARAXIN natuurlijk niet in.


In 2010 legde Bill Gates die “niet” toevalligerwijs partner is in Cleantech te Houthalen-Helchteren uit hoe het gebruik van vaccins de wereldbevolking met 10 tot 15 procent kan terugdringen. De religie van de huidige wetenschappelijke dictatuur luidt als volgt: 

ziekte en armoede kunnen worden uitgebannen door vruchtbaarheid te verminderen.

Provincie Limburg promoot HPV-vaccin voor Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar zonder te weten welke chemische stoffen er in zitten. Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, heeft met zijn gratis vaccinatie promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als proefkonijn? Wij vragen het hemzelf

Wat de gevolgen zullen zijn van betreffende vaccinaties moeten we niet meer uitleggen. Zie: Communicatie met verantwoordelijke instanties.


Dan maar even terug naar European Leadership Network medelid Willy Claes, diens grote vriend en kabinet chef (1976) Karel van Miert die destijds als minister van Economische zaken op vraag van Willy Claes, adjunct-nationaal secretaris van de toenmalige unitaire Belgische Socialistische Partij werd. Twee jaar later, na de splitsing van deze partij werd hij voorzitter van de Vlaamse SP (huidige sp.a). In 1979 werd hij Europarlementariër, waarop in 1989 voor het eerst Eurocommissaris voor Transport, Consumentenbeleid, Kredieten en Investeringen,

Het jaar daarop (1990) werd het Nederlandse bedrijf Philips-Duphar verkocht aan het Belgische Solvay. Philips-Duphar was een bedrijf dat zowel farmaceutische producten als de in Vietnam gebruikte pesticide, Agent-Orange voor Monsanto produceerde met diverse vestigingen in Nederland en daarbuiten, in 1990 verkocht aan Solvay wat vervolgens Solvay-Duphar ging heten.

Tegenwoordig zijn de bedrijven onderdeel van Solvay Pharmaceuticals die onder anderen in 2009 het uiterst omstreden Mexicaanse griepvaccin produceerde met Karel van Miert als toenmalig gedelegeerd bestuurder.

Ook Guy Spitaels (PS) was van 1958-1968 onderzoeker en directeur van Solvay-instituut voor sociologie aan de ULB. Hij werd in 1992 als EU-partijvoorzitter van de Socialisten vervangen door Willy Claes, kort na de moord op André Cools (PS) in 1991.

In deze hoedanigheid waren zowel Spitaels als Claes verantwoordelijk voor de uitvoering van de opkomst zijnde Europese Verordeningen met de voorbereiding vanuit het socialisme in juni 1992 vanuit het Nederlands voortgezette nazi-Kabinet Lubbers III, onder voorzitterschap van socialist, voormalig minister Hans Alders (PvdA) van VROM die in 1992 in New York een internationaal (V.N) Raamverdrag ondertekende inzake klimaatverandering dat het ““Rio de Janeiro protocol” tot stand bracht, de fundering van "Agenda 21" waarbij de globale massa vergiftiging tegen hoge winsten, genocide de-populatie een feit werd, geïmplementeerd en ondersteund vanuit de Bilderbergconferenties. 

Het opvolgende jaar 1993 werd Karel van Miert Eurocommissaris van Personeel, Algemeen Beheer en Mededingingsbeleid en kon vanuit die positie in collusie met multinationals bestuursrechtelijk leiden voor deze externe agenda als bestuurder van diverse Philips concerns en nauw betrokken bij chemie-farmaceutische multinationals als Solvay, Eli Lilly en Solvay Pharmaceuticals gefinancierd door de bankenwereld waaronder de (ECB) Europese Centrale Bank, Goldman Sachs en ander die hij vertegenwoordigde. Van Miert werdt niet voor niets gezien als de machtigste man Europa.

Zowel Willy Claes als Karel van Miert als Guy spitaels, maar ook boven vernoemde leden het European Leadership Network zijn leden van de uiterst omstreden Bilderberg-Conferenties waarvan met name socialisten vanaf begin jaren 90, juist die cruciale portefeuilles bezaten voor het implementeren en in stand houden van deze gruwelijke agenda. 

Na de ondertekening van het oprichtingscertificaat van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES) poseren de deelnemende partijleiders. V.l.n.r.: Wim Kok (PvdA), Willy Claes (voorzitter PES), Felipe Gonzalez (PSOE) en Laurent Fabius (PS). De deelnemers in de nieuwe partij bestaat uit 12 EG-lande

Opvallend is dat Karel van Miert als International Adviseur bij Goldman Sachs Group Inc actief was en verbonden was aan het ratingbureau Fitch. 

Volgens het financieel persagentschap Bloomberg bekleedde hij nog heel wat andere postjes. Hij was onder andere actief bij De Persgroep NV, Vigeo SAS, Agfa Corporation, DHV Holding BV., Solvay SA en Anglo American PLC. Verder was hij lid van de Supervisory Board van Philips Lighting B.V., zat hij bij de Koninklijke Philips Electronics NV, de Philips Electronics North America Corporation en Philips New Zealand Ltd. Hij is ook lid geweest van de beheerraad van Vivendi Universal en van die van Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG. Hij bekleedde verder ook nog mandaten bij RWE AG, Agfa-Gevaert NV, Carrefour Belgium NV, Sibelco NV, Munich Re Group, Philips Healthcare, Solvay America Inc., Philips Electronics Singapore Pte. Ltd., SAirGroup AG, Vivendi Universal Publishing S.A., Solvay North America LLC, Wolters-Kluwer, DHV Amersfoort, Vivendi Universal en Fraport AG. Hij was lid van de Advisory Council of Guidant Europe N.V. en was bezig bij Eli Lilly Holdings Ltd. in de Verenigde Staten, bij de Rabobank in Nederland, bij Goldman Sachs International Great Britain en bij Uni-Credito, en de (ECB) Europese Centrale Bank waar maar liefst 22 biljoen Dollar“zoek” is

Men heeft getracht de cijfers zoals die door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn verstrekt te analyseren, maar men kan 22 biljoen Euro niet herleiden… Daarbij dus heel wat namen uit de financiële wereld, allemaal Goldman Sachs allemaal uit op uw geld. Moeten we Guy Verhofstadt en hun Bilderbe.... uuuuuuu... European Leadership Network nog eens vragen waar het geld van Griekenland daadwerkelijk is gebleven?

Zo reageerde Verhofstadt, leider van de Europese liberalen (in Nederland zijn dat D66 en VVD), toen hij hoorde dat een Grexit eraan zit te komen. In een toespraak in het Europees parlement schreeuwde hij zelfs naar de Griekse president Tsripas dat Griekenland nog nooit een serieus hervormingsvormingsvoorstel heeft ingediend. Maar waarom reageert de beste man zo extreem emotioneel? Er zijn wel meer tegenstanders van een Grexit te vinden, maar geen van hen reageert zo fel als Verhofstadt. Maar geen van hen heeft dan ook zo’n groot financieel belang als deze Verhofstadt. 

https://twitter.com/gannemans/status/617787402434838528/photo/1

Het moge duidelijk zijn dat de collusie tussen overheden en multinationals hiermee een feit zijn, de betrokkenheid van NATO Secretaris Generaal Willy Claes met de Groep Machiels en het aan NATO terrein verbonden Remo-stort in de huidige omstandigheden zeer verontrustend en uiterst omstreden is.

Het uiterst giftige Agend Orange producerende in Nederland gevestigde Philips-Duphar N.V. werd dus in 1990 overgenomen door het Belgische bedrijf Solvay, dat de overstap van bulkchemie naar farmaceutica wilde doen en ging verder onder de naam Solvay-Duphar. Uiteindelijk is de naam Duphar verdwenen en werden de bedrijven te Amsterdam, Weesp, Veenendaal en Olst ondergebracht bij Solvay Pharmaceuticals, de geneesmiddelendivisie van Solvay. 

In 2003 maakte Solvay Pharmaceuticals bekend dat ze ruim 50 miljoen euro gaan investeren in een nieuwe geïntegreerde productie-eenheid voor griep-vaccins in het Nederlandse Weesp, bij Amsterdam op de vestiging van Solvay Pharmaceuticals

In 2005 werd de Belgische markt opnieuw bevoorraad zodat het tekort eraan kon worden opgevangen zonder dat er ook maar sprake was van de Mexicaanse griep werden uitzonderlijke bijkomende risicogroepen bepaald, zoals beroeps-fokkers en hun familieleden, personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact komen en personen die belast zijn met het toezicht op trekvogels. (Niet toevallig 4 jaar voor dat in maart 2009 het Mexicaanse griepvirus uitbrak wat behoort tot een “nieuwe” stam van het H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels verspreid word.

In 2006 werd vervolgens een contract gesloten door het farmaciebedrijf Solvay met de Nederlandse overheid, waarbij in geval van een griep-pandemie 16 miljoen vaccins worden geleverd voor de hele Nederlandse bevolking. Ook een contract met het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid voor de levering van griep-vaccins kwam tot stand. Dit contract is 298 miljoen dollar (zo'n 235 miljoen euro) waard en had een looptijd van vijf jaar (tot 2011). In eerste instantie werden nieuwe griep-vaccins getest en ontwikkeld. De productie van de vaccins zouden in een nieuw te bouwen fabriek in de VS gebeuren waar vanuit Nederland toelatingen kunnen worden verleend aan buitenlandse bedrijven zonder deze aan de Grondwet van het land waar het dochterbedrijf gevestigd worden getoetst, Mexicaanse Griepvaccin (MSDS) vergelijkbaar met de toelating die aan SOLVAY CHEMIE B.V.verleend is waarmee men geruisloos het drinkwater kunnen vergiftigen waarbij de niet werkzame stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) die niet op het etiket behoeven worden vermeld, 

In 2007 is Solvay Biologicals opgericht. Een volle dochteronderneming van Solvay Phamaceuticals. Een deel van de Vestiging in het Nederlandse Weesp en de hele Vestiging Olst zijn overgaan naar Biologicals.

In 2008 schreef men al op 19 oktober dat de grieppandemie binnenkort zal komen en trekt de Belgische regering nogmaals 157,5 miljoen euro uit om een voorraad griepvaccins aan te leggen, mocht er een pandemie uitbreken, waarna meer dan 10 miljoen Belgen binnen de twee weken zouden worden ingeënt op het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we te maken hebben met een griep-pandemie. In feite gaat het om twee vaccins die ruim 10 miljoen Belgen moeten krijgen. 

In maart 2009 breekt het Mexicaanse griepvirus uit wat behoort tot een “nieuwe” stam van het H1N1-varkensgriepvirus en via trekvogels verspreid word. Niet verwonderlijk als u weet dat in  2006 medewerkers in een vriezer van de afdeling Virologie van het Erasmus MC ruim honderd griepvirussen aantroffen, afkomstig uit de laatste twee influenzapandemieën. “Het is materiaal uit de jaren 1957 en 1968 dat is overgebleven na onderzoek door prof. Mazurel, voorganger van het huidige afdelingshoofd prof. Ab Osterhaus. We zijn de virussen één voor één aan het ontdooien.”, aldus moleculair viroloog dr. Ron Fouchier - Erasmus MONITOR. 

Het moge dan ook duidelijk zijn dat dodelijke virussen o.a. door Nederland kunstmatig ontwikkeld worden. Ron Fouchier, hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC, slaagde erin om de zeer besmettelijke variant te maken van het vogelgriepvirus H5N1. Hij deed dat in opdracht van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH.

Het H1N1 virus is genetisch vergelijkbaar met het 1918 pandemisch virus wat in een labo gemanipuleerd zou zijn zoals is gebleken bij slachtoffers van de laatste pandemie die werden begraven en later opgegraven, in Svalbard. Het virus was verantwoordelijk voor de meeste uitbraken van griep tot 1956 en daarna verdween het. Echter het nieuwe virus is feitelijk nogal verschillend van ‘Swine Flu’ virussen. In maart/april 2009 veroorzaakte het virus als eerste ziekte in Mexico en in de Verenigde Staten. Deze nieuwe H1N1 griepvariant zou zich van mens tot mens verspreiden, niet zoals de typische swine flu. Om een globale pandemie te veroorzaken heeft het farmaceutische bedrijf Baxter International Inc maar liefst 72 kg aan materiaal voor de seizoens griep met het dodelijke vogelgriepvirus besmet waarop de WHO de Mexicaanse griep vervolgens tot pandemie verklaard met als doel alle burgers globaal verplicht te laten inenten met omstreden, onbekende en schadelijke stoffen waarvan o.a. Solvay Pharmaceuticals uit Olst (Nederland) het Mexicaanse griep vaccin levert (zie 13 mei 2009 verwijderd artikel). 

Uiterst merkwaardig en toevallig na het lekken van van deze gegevens overleed op 22 juni 2009 (gedurende de piek van de epidemie) SOLVAY directeur Karel Van Miert (67) in onverwachte omstandigheden video, nachts dood terug gevonden in zijn tuin. Ooit secretaris van Willy Claes en machtigste man van Europa, Eurocommissaris, Bilderberglid als ook Goldman Sachs en Philips adviseur.

Onder Ban Ki-moon publiceerde topadviseur Dr. Jeffrey Sachs verschillende studies die oproepen tot het terugdringen van het bevolkingstal om zo de armoede te bestrijden. In 2009 schreef Sachs nog (pdf) dat de ‘armoedeval mogelijk kan worden doorbroken door de gezondheid van de bevolking te verbeteren’. In zijn artikel The Specter of Malthus Returns (pdf) omschrijft Sachs Agenda 21 tot in detail zonder daadwerkelijk het VN-plan voor herverdeling van de rijkdom en het terugdringen van het bevolkingstal te noemen.

No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik die in juli 2009 een congres in Zurich bijwoonde (globaal LIVE via het wwweb uitgezonden) was op de hoogte en bracht de ware toedracht van betreffende valse vlag terreur aanslag d.m.v. protest globaal (live) naar buiten en werd ter plaatse diverse malen met het leven bedreigd zoals u kunt zien in onderstaand filmpje.

Dit incident had als gevolg dat de Oostenrijkse onderzoeksjournaliste Jane Burgermeister daaropvolgend vanuit het zelfde forum de mogelijkheid werd geboden om globaal de klokken te luiden (video) en heeft vervolgens bij de Amerikaanse FBI een aanklacht ingediend tegen de Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en diverse hooggeplaatste functionarissen, wegens bio terrorisme en poging tot massamoord door middel van het toen nog vrij te geven vaccin tegen de Mexicaanse griep.

Ook haar grootste zorg is dat, gezien 98 miljoen polio-vaccinaties een kankerverwekkend virus bevatten en het aids virus bewust verspreid werdt, ook deze vaccins besmet zijn met alle mogelijke stoffen. Baxter wederom betrapt is op het bijna veroorzaken van een pandemie en ondanks farmaceutische bedrijven gewoon kunnen doorgaan met het verstrekken van omstreden vaccins. Het is voldoende aantoonbaar dat corporate crime, de collusie tussen overheden en multinationals tot op het bod doorgerot zijn. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen wat ongrondwettelijk en illegaal plaatsvond vanuit Nederlands grondgebied, een totaal uit de hand gelopen beleid met sluipmoordende genocide gevolgen.

De journaliste zegt bewijzen te hebben overhandigd, waaruit zou blijken dat het ook bij het griepvaccin tegen de Mexicaanse griep gaat om bioterrorisme. Volgens Burgermeister zijn zowel de vogelgriep als de Mexicaanse griep doelbewust gecreëerd als voorwendsel voor het invoeren van een massaal internationaal vaccinatieprogramma. Dit vaccin zal volgens Burgermeister opzettelijk besmet zijn met giftige biologische stoffen wat mogelijk is vanwege wijziging in het vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Hitler-kabinet met het opnemen van artikel 120 in de algehele herziene Nederlandse Grondwet, dat luidt 27)

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen".

De formulering van deze bepaling komt uit de Grondwet van 1953 (artikel 60), maar werd pas met de Grondwet van 1983 een zelfstandig artikel. De Staat der Nederlanden heeft dit artikel 120 bewust als zelfstandig artikel in de Grondwet opgenomen met de voorkennis en wetenschap dat op 21 april 1962 het kanbinet De Quay ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op positief advies van de Raad van State met als Voorzitter Koningin Juliana en als Vice-Presdent Louis Joseph Maria Beel (KVP) de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met: 

- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;

- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

en dit tot op heden ( 2015) in stand gehouden 16)17)18)19) misbruikt om globaal de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld geruisloos kunnen toevoegen aan o.a. vaccins en anderen....  met als voorbeeld het bestrijdingsmiddel Xentari WG waarbij op advies vanuit Nederland al meer dan 10 jaar lang kankerverwekkend gif op Belgisch Groenten en Fruit wordt gedumpt.

Na het door Verbeek Erik in Zurich (Zwitserland) veroorzaakt incident werd de valse vlag Mexicaanse griepepidemie en de daarbij opkomst zijnde verplichte massavaccinatie met schadelijke en onbekende stoffen ondermijnd en kon dus niet meer plaatsvinden zoals voorzien door het militair industrieel complex en hun Bilderberg conferenties. 

Bijgevoegd vind u een (MSDS) van het Mexicaanse Griepvaccin (MSDS) waarin duidelijk wordt dat er schadelijke en onbekende stoffen in het vaccin aanwezig zijn. Gezondheids-autoriteiten geven nu de ernstige bijwerkingen van vaccinatie tegen Mexicaanse griep toe. Toename van miskramen waren in 2010 al met 700% gestegen vanwege het H1N1 Mexicaanse griep vaccin.

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/een-msds-van-influenza-a-h1n1.pdf

Dit werd Verbeek Erik niet in dank afgenomen. Zo ernstig zelfs dat de toenmalige Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme (CD&V) enkele maanden later in oktober 2009 in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gevraagd werd of hij wilde helpen bij "het stoppen, ja zelfs doden van mensen"

http://www.vandaag.be/binnenland/18730_yves-leterme-kreeg-vraag-om-mensen-te-doden.html

Dat zei de politicus aan de Belgische editie van het Franse magazine Paris Match. De zelfde periode dat Hilde Claes als Burgemeester van Hasselt en voorzitter van de politiezone HaZoDi aantrad waarbij ze Verbeek Erik op de meest corrupte wijze d.m.v. domiciliefraude in collusie met leden binnen de gegijzelde politie en justitie eeuwig achter de tralies wou krijgen zoals u kunt lezen in de bijgevoegde stukken.

Dit ondanks Flaraxin een efficiënt anti kanker product is op natuurlijke basis dat klinisch bewezen heeft verantwoordelijk te zijn voor een verbetering van de algemene toestand van patiënt, een niet te onderdrukken hemopoiesis, die geen nadelig effect heeft op het centraal zenuwstelsel en de verstoring van de functie van uiterst belangrijke organen zoals (lever, nieren, hart-systeem (CVS)). Het ontbreekt aan toxische verschijnselen wat door prof. dr. Jan Tytgat, diensthoofd van het Laboratorium Toxicologie van de Universiteit te Leuven in zijn verslag van 19 augustus 2011 wordt bevestigd, met een zeer zeldzame uitzondering van bijwerkingen.

Flaraxin, werkt in de meeste gevallen van kanker efficiënt als IMMUUNTHERAPIE waarbij kankercellen zonder bijwerkingen in remissie gaan. Hiervan werd o.a. Minister Ingrid LIETEN als ook Prof. dr. Jaak JANSSENS Geneeskunde en Levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt, (Biomedisch onderzoeks instituut met als onderzoeksgroep(en): Immunologie - Biochemie) diverse malen persoonlijk door zowel No Cancer Foundation als het Scientificand treatment Centre of Cancer Curing "Phoenix" van op de hoogte gesteld.

Dit om onderdrukte oplossingen voor de gedupeerde patiënten aan te kunnen bieden. Het tegenovergestelde gebeurde vanwege collusie en corporate crime tussen overheden en multinationals met als gevolg, een op corruptie gebaseerde inval bij No Cancer Foundation waarna Verbeek Erik door middel van machtsmisbruik, collusie en corporate crime onrechtmatig veroordeeld werd en WIJ HET VOLK wederom in de kou blijven staan met genocide gevolgen.

Lopende het het proces en kort voor de zitting d.d. 5 januari 2012 belande Verbeek Erik 'toevalligerwijs' d.d. 10 december 2011 met haaruitval en toxische vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis.

Pleidooi van 5 januari 2012 aan Arbeidsrechtbank te Gent schept duidelijkheid!

Vervolgens werden wederom maar liefst 9 van de 11 ordners aan bewijzen, conclusies, en pleidooien achter gehouden voor de behandelende rechters in het betreffende beroep d.d. 10 januari 2013 tegen de Voorzorg (Tony Coonen), waardoor integere rechters moeten oordelen op een incompleet dossier veroorzaakt door corruptie en collusie binnen onze rechtbanken. Zie onderstaande video documentaire van Nov 2014 in zijn totaliteit (Eng) ter onderbouwing (bevestiging) van betreffende pleidooi 5 januari 2012.

Hun doel: Het implementeren van Adam Weishaupt en de Illuminati samenzwering  tegen alle religies en regeringen van Europa waarbij "broeders" t.e.m. 33° binnen de vrijmetselarij misleid en misbruikt worden d.m.v. samenzwering en geheimhouding

“Het woord ‘geheimhouding’ is iets waar we een afkeer van hebben in een vrije en open samenleving; en we verzetten ons als volk inherent en historisch gezien tegen geheime genootschappen, geheime eed, en geheime procedures.”

Want we verzetten ons wereldwijd tegen een monolithische en meedogenloze samenzwering die voornamelijk gebaseerd is op verhulde bedoelingen voor het uitbreiden van haar invloedsgebied gebaseerd op infiltratie in plaats van invasie, op omverwerping in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keus, op guerrillastrijders s ’nachts in plaats van legers overdag. 

Het is een systeem waarin enorme menselijke en materiële middelen ingelijfd zijn in de aanleg van een strak samengevlochten, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, intelligence, economisch, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. 

De voorbereidingen zijn geheim en zijn niet openbaar. 

De blunders worden verborgen en staan niet op de voorpagina.

Tegensprekers worden tot zwijgen gebracht en worden niet geprezen. Er worden geen vragen gesteld over uitgaven. Geruchten worden niet verspreid. Geheimen worden niet onthuld.

Geen enkele president zou een openbaar onderzoek van zijn programma moeten vrezen, want door zijn onderzoek komt begrip. En vanuit dat begrip komt er ondersteuning of verzet, en beide zijn nodig.

Ik vraag jullie, de pers niet om de regering te steunen, maar ik vraag om jullie hulp bij de enorme taak van het informeren en waarschuwen van het Amerikaanse (Europese) volk. Want ik heb het volste vertrouwen in de reactie en toewijding van onze burgers wanneer ze volledig op de hoogte zijn.

Deze regering is voornemens openhartig te zijn over haar fouten. Want zoals een wijs man ooit zij: een vergissing word pas een fout als je weigert het te corrigeren.

Want het is niet langer ver weg en buitenlands, maar dichtbij en lokaal. En zo is het ook voor de pers, de recorder van de daden van de mens, de bewaarder van zijn geweten, de koerier van zijn nieuws dat we zoeken voor ondersteuning, ervan overtuigd dat met jullie hulp, de mens zal worden wat hij was voorbestemd te zijn: -vrij en onafhankelijk-

Meer dan 90% van de broeders binnen geheime organisaties zijn net als het joodse volk slachtoffer van hun eigen hiërarchie  waarvan men zich bewust dient te worden. Laten we gezamenlijk oplossingen bieden?! ONZE STEUN HEEFT U!!!


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015:
Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
Heden vervangen door Sophie Wilmès