IntroductieBestaansgeld en haar transmuterende betekenis

De angst die het establishment mogelijk! voelt, is dat mensen gaan (h)erkennen dat ze ZELF de economische waarde zijn van 'geld'... dat niets buiten hen dat is: dus geen goud, zilver, aandelen, lucifers, schelpen, etc. En we kosten NIETS: laat dat maar eens goed inzinken, want ons bestaan kost aan de samenleving niks. Ook de volgende generatie, onze kinderen, kost aan de samenleving niks. Dit is een levenswaarheid!

Dit betekent dat bestaansgeld gewoon onbelast(end) vrij beschikbaar kan komen voor IEDEREEN.

Wat zou dát nu voor betekenis hebben... als bestaansgeld voor IEDEREEN onbelast(end) vrij beschikbaar komt?

Besef dat 'geld' al jaren geleden getransmuteerd is: dus kijk, als je het woord 'geld' leest en/of hoort, eens in jezelf wat het oproept in je... welke betekenissen geef JIJ aan het woord 'geld'... en kijk dan eens dieper in jezelf of je deze projecties op 'geld' in jezelf kunt gaan (h)erkennen, waardoor ze losgelaten kunnen worden. Ook in jou kunnen de projecties ontladen, zodra je de waarheid van 'geld' kent. En ga je herkennen dat het woord 'geld' al jaren geleden ontladen is van alle belastende shit.


De doelstelling van deze website is jou te ond
ersteunen in het doorgronden en verdiepen van bestaansgeld en haar transmuterende kracht vanuit de inzichten van 'vrij en onbelast(end) sam
en leven', zodat je vanuit een bewuste keuze kunt en wilt kiezen bestaansgeld te laten doorstromen naar jouw medemens(en). Of niet, want die keuze is er ook.

Na het bestuderen van deze website én de doorlinken die je vindt op de verschillende pagina's is jouw onderscheidingsvermogen gegroeid en heb je 'leren' onderscheiden wat vanuit het 'oude' paradigma komt en wat vanuit het 'nieuwe': dit ook met betrekking tot (nieuwe) banken, (nieuwe) politiek, (nieuwe) betaalmiddelen. Met andere woorden: je hebt 'geleerd' te onderscheiden of de huidige instituties (ook degenen die zeggen! 'nieuw' te zijn) VANUIT zelf- en mensbewustzijn ons samen leven faciliteren, of toch nog steeds vanuit systeemdenken het systeem beschermen en van daaruit onze samenleving regeren en aansturen (wat 'oud' is).


Een zachte transitie is mogelijk voor de GEHELE mensheid
(En we kunnen beginnen met de volgende generatie, onze kinderen)

We doen onszelf, de ander, de mensheid, Moeder Aarde, het Universum, en Al Dat Is, Ooit Was, en Ooit Zal Zijn schade aan als we niet in waarheid leven met onszelf en onze medemensen.

Ik leef de 'nieuwe' (wat het organische is) aarde referenties vanuit de inzichten van 'vrije toegang tot leven', niet belastend en ik wil niet belast worden op geen enkele laag (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, financieel).

We zijn hier om in waarheid met onszelf en anderen te leven... Is het niet? Ik waarachtig wel!


We kunnen de transitie niet overslaan

De transitie gaat niet OVER geld maar gaat VIA geld... Het 'oude' geld is AL jaren geleden getransmuteerd naar 'nieuw geld' (wat volledig anders werkt dan het 'oude' geld).


Heeft dit onderwerp jouw aandacht?

Nodig jezelf gerust uit in de groep 'Vrij en onbelast(end) samen leven' voor meer verdieping én doorleefd inzicht in HOE de transitie AL gegaan is en de handvatten / stappen daarvoor zijn vrijelijk beschikbaar gemaakt (o.a. via deze website).

Binnen de groep bespreken we de implicaties van het toepassen van bestaansgeld als fundament onder ons organische samen leven.


samenleefpioniers.nl

astridvantriet.nl

ik-in-wij collectieve healing


Je kunt contact met me opnemen via het contactformulier van mijn website of facebook

Existence Conflict related to Existence Money aka Existence Value
Comments