Izračunavanje troškova u poljoprivredi


Ulaganja u poljoprivredi


Ulaganja u poljoprivredi

Poljoprivrednici se često žale kako ni sami ne znaju kolika bi trebala da bude realna cena poljoprivrednih proizvoda. Evo jedne tabele koja vrši izračunavanje.

Klikom na "Pogledaj" možete videti kako dokument izgleda ali imajte u vidu da pregled neće biti baš kvalitetan. Tek kada dokument preuzmete i otvorite u Ekselu imaćete pravi uvid u tabele.

Tabelu možete koristiti ako imate instaliran Microsoft Excel 2007 ili noviji. Ukoliko imate strariji Excel, možete preuzeti Compatibility Pack da bi ste bili u mogućnosti da koristite tabele ili instalirajte Open Office koji radi sa ovim formatom.

Veličina dokumenta je samo 21,3 KB.


Ako imate problema sa pronalaženjem poljoprivrednih informacija na internetu pogledajte Poljoprivredne informacije.
POGLEDAJTE DRUGE TABELE


Plaćanje robe - pregledno vođenje dugovanja za manja preduzeća

Kućni budžet - kontrola tokova novca kućnog budžeta

Moja penzija - revolt na konstano podizanje starosne granice za penziju

Krvni pritisak - evidencija izmerenog krvnog pritiska sa dijagramom

Ulaganja u poljoprivredi - izračunavanje troškova u poljoprivredi

Telefonski imenik - bezbedni brojevi telefona