3.6. hamarreko handia


NEURRIA
-------------------/-------------------- 10
-------------------------------- 8 oina
-------------------/--------------------- 10
------------------------ -------- 8  oina
--------------------/-------------------- 10
------------------------ -------- 8 oina
--------------------/-------------------- 10
--------------------------------- 8 oina
--------------------/------------- ------ 10
--------------------------------- 8  oina

Hamar lerro ditu.
Bost puntu eta bost oin ditu.

Errima = oina
Errima : 2., 4., 6., 8. eta 10. lerroetan dago.

Neurria:  10 – 8 silaba
Puntua = 2 lerro

ARGAZKIA
Azalpena: http://www.lejpb.com/Repository/Imagenes/Pub_5/Issue_9424/p011_ph02.jpg
Amets Arzallus

DOINUAK

Mutil koxkor bat / Proportzio bat izandu nuen /
Aita izena kanta beharrak/…

MUTIL KOXKOR BAT

Mutil koxkor bat itsu aurreko
Zuela aldamenean,
Gizon burusoil, bizar zuri bat
Bi makuluren gainean,
Kale ertzean ikusi nuen
Inora ezin joanean;
Ta bera nor zan jakin nahiean
Inguratu nintzanean,
Limosnatxo bat eskatu zidan
Jainkoaren izenean.

ESTEKAK


Vídeo de YouTube


Comments