Könyvek‎ > ‎

Szerencsegyökér

szerencsegyökér védőborító

Berniczky Éva: Szerencsegyökér

Válogatott és új novellák

Kárpáti Kiadó, Ungvár, 2018

312 oldal - ISBN 978-966-671-486-5

Tartalom

Szerencsegyökér (2011)
En passant (2011)
Csak lélegezz (2010)   
Istenszülő (2009)
Halász a hálóban (1998)
Szt. Arkagyija part (1999)
Medúzaszüret (2000)
Kulcs a Schmoll testvéreknél (1997)
A bábozódás kora (2002)
Talánszása (2000)
Blasztula (2000)
A tojásárus hosszúnapja (2002)
Folyik a macskaméz (2001)
A tizennégykarátos anya (2007)
Földet az égtől (2003)
A fű kinő (2006)
Galambtej, galambvér (2004)
Várkulcsa (2006)
Orosz Biliárd (2004)
Fogyóholdban (2007)
Boszorkánykonyha retró (2015)
Egy test szövegmintái (2006)
Fordul a páternoszter (2010)
Tégy jót, és tűnj el! (2013)
Apáca-ice (2010)
Leszek a mitfárered (2018)

berniczky éva szerencsegyökér c. könyve

Berniczky Éva az intellektuális kortárs magyar próza képviselője Kárpátalján. Történeteiben a hétköznapi élet sivárságán és durvaságán minduntalan átvilágít a dolgok összefüggéseit és értelmét feltáró gazdag szimbólumrendszer. Novelláinak szereplői olyan elvont, metaforikus térben  mozognak, amelyet a nyers valóságelemek feszítenek izgalmassá. Az abszurditásig sarkított olyan helyzetekben szerepelnek, amelyek a művészileg megformált hihetetlenségük révén válnak megrázóan hitelessé.

Єва Берніцкі є представником сучасної інтелектуальної угорської прози на Закарпатті. Герої її новел знаходяться в такому абстрактному,  метафоричному просторі,  в якому елементами сирої дійсності створюють їх захоплюючими. Вони з’являються в ситуаціях безглуздості,  які,  завдяки художньо сформованій нереальності,  вражаюче перетворюються в реальність.


A könyv védőborítója kinagyítható a képre kattintva - Borító és könyvterv: Balla Csönge

könyv: berniczky novellák
„Csontsoványra szikkadt testéből alig maradt valami a hurokban. Mégis, amikor elrúgta lába alól a létrát és tehetetlenül rángott a levegőben, minden bizonnyal irgalmatlanul megrázhatta a lombot. Rózsaszínű tenger borította alatta a földet, a virágözön fölött himbálózott fonnyadt teste, akár egy szürkésre sárgult óriáslevél. Mellén hófehér ingét kettészelte a hirtelen feltámadó szél, könnyűszerrel átfújt a hasítékon. Mindenki megérezhette az erejét, iszonyatos vihar pusztított aznap. Tövestül szaggatta ki a fákat, ragadta el a tetőket. A környékbeliek az ítéletidőből azonnal tudomásul vehették a bajt. Kinek mennyi bűn terhelte a lelkét, aszerint mormolt imát, fohászkodott rózsafüzért morzsolva, istenem, megint felakasztotta magát valaki. Amikor rátalált, ne vessem meg, úgyis elkárhozik érte, megkönnyebbüléssel meredt utolsó szülöttje maradványaira. Megnyugtatta, hogy legalább a haját, éjfekete haját ártatlanra mosta a feljebbvaló azzal a teméntelenül sok szirommal. Így nyert megtért lelke még odafent lógva bűnbocsánatot. Hátra maradt teste pedig megkímélte az iszonytól az arra vetődőket, azokat, akik először felismerték. A gesztenyefa köré verődő bámészkodók, a virágzó fejet hosszasan szemügyre véve, megtisztult lélekkel békélhettek meg azzal, hogy elmúlni milyen egyszerű.

Fülszöveg:


Berniczky Éva prózája, ami a legteljesebb értelemben fiktív, a nyelvben születik és rendjét a költészet törvénykönyve koordinálja, pontosabb képet fest a kárpátaljai magyarság utóbbi évtizedeiről, mint riportok és szociográfiák sora.
(Bodor Béla)

Van tehát egy nagyon kontúrosan felrajzolt szociográfiai háttér, külső-belső környezet, ami nagyon valószerűnek tűnik, s amiben nagyon valószerű alakok élnek, mozognak. Ám az egészben mégis van valami groteszk, abszurd, szürreális vonás, ami részben a narráció módjából, részben magából a megjelenített, megalkotott világ természetéből ered, vagy talán helyesebb úgy fogalmazni: árad.
(Dérczy Péter)

Ülünk a lapozandó könyv előtt, mennénk is, maradnánk is. Maradnánk, mert a befejezéssel az elbeszélésnek nincs vége; mennénk, hogy máris kisürgessük magunknak a következő novella tisztán áttetsző ködképeit.
(Tarján Tamás)

berniczky éva portré
Berniczky Éva portréfotóját Balla Csönge készítette


Comments