1961 - 1989


Mulige emner  (evt.  undermenuer) - Fokus på emner, hvor der er spor i Berlin

  • LInks og omtaler af konkrete steder i Berlin med spor fra denne tid
  • Opdeling af Berlin efter krigen
  • Juniopstanden 1953
  • Muren bygges 1961
  • Den kolde krig  (både Berlin og verdenshistorien)
  • Muren  (nb. Muren har måske sin selvstændige menu)
  • Tiden op til murens fald
  • Dagligdag i øst- og vest
  • Økonomi  (privat og nationalt)
Lav selv video eller skærmoptagelser, der fortæller om Berlins historie i denne periode.
 
 
 

Berlin Story Bunker

 

YouTube-video

 

YouTube-video

 

YouTube-video

 

YouTube-video

 

YouTube-video




Comments